Izlazak (TOB e.p. T.D.)/Zapovijed da se podigne i posveti šator

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Zapovijed da se podigne i posveti šator

 • 40 1 GOSPOD oslovi Mojsija:
 • 2 » Prvog mjeseca, prvog dana u mjesecu, podginut ćeš boravište *šatora susretanja.
 • 3 Stavit ćeš tu ispravu i zaklonit ćeš kovčeg iza vela.
 • 4 Donijet ćeš stol i načiniti raspored. Donijet ćeš svijećnjak i zapaliti njegove lampe.
 • 5 Postavit ćeš *oltar od zlata za miris ispred kovčega i staviti zastor na ulaz boravišta.
 • 6 Postavit ćeš oltar holokausta ispred ulaza u boravište šatora susretanja.
 • 7 Postavit ćeš posudu između šatora susretanja i oltara i tu staviti vodu.
 • 8 Postavit ćeš pojas *trijema i stavit ćeš zastor na vrata trijema.
 • 9 Uzet ćeš ulje *pomazanja i pomazati boravište i sve što ono sadržava, ti ćeš ga posvetiti, njega i sve njegove pribore, i to će biti *sveto.
 • 10 Pomazat ćeš oltar holokausta i sav njegov pribor, pomazat ćeš ga i oltar će biti svet.
 • 11 Pomazat ćeš posudu i njen podložak i posvetit ćeš ju.
 • 12 Postavit ćeš Aarona i njegove sinove na ulaz šatora susretanja, oprat ćeš ih u vodi,
 • 13 odjenut ćeš Aarona svetom odjećom, pomazat ćeš ga i posvetit ćeš ga da vrši moje svećenstvo.
 • 14 Budući postavio njegove sinove, odjenut ćeš im tunike,
 • 15 pomazat ćeš ih kao njihovog oca da vrše moje svećenstvo. Tako njihovo pomazanje podijelit će im jedno vječno svećenstvo, iz doba u doba. «
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Izlazak (TOB e.p. T.D.)