Izlazak (TOB e.p. T.D.)/Sveto boravište (2)

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Sveto boravište (2)

26 1 » *Boravište , ti ćeš ga napraviti s deset tapiserija od lana, ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještavog skerleta1; *kerubine načinit ćeš zanatski izrađene.

2 Duljina jedne tapiserije: 28 lakata2. Širina jedne tapiserije: Četiri lakta.

3 Pet tapiserija bit će skupljeno jedna do druge: a pet drugih, jednako stavljene jedna uz drugu.

4 Načinit ćeš vrpce od ljubičastog purpura na rubu prve tapiserije druge skupine.

5 Stavit ćeš 50 vrpci na prvu tapiseriju, a 50 vrpci na krajeve tapiserije drugog skupa, vrpce trebaju odgovarati jedna drugoj.

6 Načinit ćes 50 spona od zlata, skupit ćeš tapiserije jedne uz druge sponama i tako će boravište biti u jednoj cjelini.

7 Potom napravit ćeš tapiserije od kozje dlake za načiniti jedan šator iznad boravišta. Ti ćeš ih načiniti jedanaest.

8 Duljina jedne tapiserije: 30 lakata. Širina jedne tapiserije: četiri lakta. Iste dimenzije za jedanaest tapiserija.

9 Spojit ćeš pet tapiserija posebno, potom šest tapiserija posebno, i presavit ćeš šestu tapiseriju na licu šatora.

10 Načinit ćeš 50 vrpci na rubu prve tapiserije, posljednje u skupu, a 50 vrpci na rubu iste tapiserije drugog skupa.

11 Načinit ćeš 50 spona od bronce, uvest ćeš spone u vrpce za spojiti šator u jednu cjelinu.

12 Šatorske tapiserije imat će jedan pretičak koji će slobodno padati: jedna polovica tapiserije u pretičku padat će slobodno na pozadinu boravišta

13 i, u smjeru duljine tapiserije šatora, jedan lakat pretička sa svake strane padat će slobodno na bočne strane boravišta , s jedne i s druge strane, za prekriti ih.

14 I napravit ćes za šator jedan prekrivač od ovnove kože obojene u crveno i jedan pokrivač od dupina ponad.

15 Potom načinit ćes okvire za boravište, od drvetu akacije, postavljene uspravno.

16 Deset lakata duljine po okviru i jedan i pol lakat za svaki okvir.

17 Dva šiljka na svaki okvir, stavljeni jedan uz drugi: tako ćeš napraviti za sve okvire boravišta.

18 Od tih okvira za boravište, ti ćeš napraviti dvadeset u smjeru Negeva, na jug.

19 A načinit ćes 40 soklova u srebru pod dvadeset okvira: dva sokla pod jednim okvirom za dva šiljka, potom dva sokla pod onaj drugi okvir za njegova dva šiljka.

20 Za s druge strane boravišta, u smjeru sjevera, dvadeset okvira

21 s njihovih 40 soklova od srebra: dva sokla pod jedan okvir i dva sokla pod onaj drugi okvir.

22 A za dno boravišta, prema moru1, načinit ćeš šest okvira;

23 načinit ćeš također dva okvira kao potpornje boravišta, u dnu;

24 oni će biti na razmaku osnove, ali će se završavati u spoju na vrhu, u prvom obruču: tako isto bit će za oba, oni će biti kao dva podpornja.

25 bit će dakle osam okvira, s njihovim soklima u srebru: šesnaest soklova, dva sokla pod jednim okvirom i dva sokla pod drugim okvirom.

26 Potom ćeš načiniti prečke od akacije: pet za okvire prve strane boravišta,

27 pet za okvire druge strane boravišta, pet za okvire okvire boravišta sa strane dna, prema moru,

28 srednja prečka, u poluvisini okvira, koja prolazi s jednog kraja na drugi.

29 Obložit ćeš okvire zlatom, načinit ćeš od zlata obruče za smjestiti prečke i obložit ćeš prečke zlatom.

30 Uspravit ćeš boravište prema pravilu koje ti je pokazano na planini.

31 Potom ćeš napraviti jednu zavjesu od ljubičasgtog pruprura, crvenog purpura, blještavog skerleta i predenog lana; tu će se napraviti *kerubini zanatski izrađeni.

32 Učvrstiti ćeš ih na četiri stuba od akacije, obložena zlatom, opskrbljeni kukama od zlata i pos-tavljeni na četiri sokla od srebra. 33 Pričvrstit ćeš zavjesu pod sponama i, ondje, iza zavjese, unijet ćeš *kovčeg s ispravom. A zavjesa će značiti za vas odjelu između *svetog mjesta i presvetog mjesta. 34 Postavit ćeš poklopac2 na kovčeg s ispravom na presveto mjesto

35 i stavit ćeš stol ispred za vjese, a svijećnjak nasuprot stolu, na južnu stranu od boravišta; stol, ti ćeš staviti na sjevernu stranu.

36 Potom ćeš načiniti zastor za ulaz u *šator, od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i predenog lana: izrada šivača.

37 Napravit ćeš za zastor pet stubova od akacije, obložit ćeš ih zlatom, njihove kuke bit će od zlata, a salit ćeš za njih pet soklova od bronce. Žrtveni oltar.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Izlazak (TOB e.p. T.D.)