Izlazak (TOB e.p. T.D.)/Sveto boravište (1)

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Sveto boravište (1)

 • 8 Najbolji radnici1 urediše boravište s deset tapiserija od prepredenog lana, ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještavog skerleta i načiniše se *kerubini umjetnički izrađeni.
 • 9 Duljina jedne tapiserije: 28 lakata. Širina jedne tapiserije: četiri lakta. Iste razmjere za sve tapiserije.
 • 10 On sastavi pet tapiserija jedu s drugom i pet drugih, on ih sastavi jednu s drugom.
 • 11 Načini vrpce od ljubičastog purpura na obodu prve tapiserije, na rubu garniture i, isto učini na rubu zadnje tapiserije druge garniture.
 • 12 On stavi 50 vrpci na prvu tapiseriju i 50 vrpci na kraj tapiserije druge garniture, vrpce su odgovarale jedne drugima.
 • 13 On načini 50 spona od zlata, sastavi tapiserije jedne s drugima pomoću spona i tako boravište bi u jednom komadu.
 • 14 Potom on načini tapiserije od kozje kostrijeti za formirati jedan šator iznad boravošta. Načini ih jedanaest.
 • 15 Duljina jedne tapiserije: 30 lakata. Potom četiri lakta za širinu jedne tapiserije. Iste dimenzije za svih jedanaest tapiserija.
 • 16 On sastavi 5 tapiserija na jednu stranu, potom šest tapiserija na drugu.
 • 17 On načini 50 vrpci na rubu posljednje tapiserije u garnituri i 50 vrpci na rubu iste tapiserije druge garniture.
 • 18 On načini 50 spona od bronce za spojiti šator u jedan komad.
 • 19 I on načini za šator jedan pokrivač od ovnove kože crveno obojene i jedan pokrivač od dupinove kože odozgo.
 • 20 Potom, on načini okvire za boravište, od drveta akacije, stavljenih uspravno.
 • 21 Deset lakata duljine po okviru i jedan i pol lakat širine za svaki okvir;
 • 22 dva šiljka za svaki okvir, supostavljenih jedan uz drugih. Tako načini on okvire za boravište.
 • 23 Tih okvira za boravište, on načini dvadeset u smjeru Negeva, na jug;
 • 24 i on načini 40 soklova od srebra pod dvadeset okvira - dva sokla pod jedan okvir za njegova dva šiljka, potom dva sokla pod onaj drugi okvir za njegova dva šiljka.
 • 25 Za drugu stranu boravišta, u smjeru sjevera, dvadeset okvira
 • 26 s njihovih 40 soklova od srebra - dva sokla pod jedan okvir i dva sokla pod onaj drugi okvir.
 • 27 I za unutrašnjost boravišta, prema moru, on također načini šest okvira;
 • 28 on također načini dva okvira kao potpornje boravišta u unutrašnjosti;
 • 29 oni bijahu razmaknuti u osnovi, ali se završavahu u vrhu u prvom obruču: tako učini on za njih dva, za oba podpornja.
 • 30 Bi dakle osam okvira s njihovim soklovima od srebra: šesnaest soklova, dva po dva pod svakim okvirom.
 • 31 Potom on načini prečke od drveta akacije: pet za okvire prve strane boravišta,
 • 32 pet za okvira druge strane boravišta, pet za okvire sa strane boravišta koja je u unutrašnjosti prema moru.
 • 33 On namjesti srednju gredu da bi prošla na pola visine okvira, s jednog na drugi kraj.
 • 34 On obloži okvire zlatom, od zlata načini njihove obruče za smjestiti prečke i obloži ih zlatom.
 • 35 Potom načini jedan veo od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana; on tu načini kerubine umjetnički izrađene.
 • 36 Načini za njega četiri stuba od akacije, koje obloži zlatom, i njihove kuke od zlata. On za njih sali četiri sokla od srebra.
 • 37 Potom načini zastor za ulaz u šator, od ljubičastog purpura, blještećeg skerleta i prepredenog lana - rad šivača -
 • 38 sa svojih pet stubova, njihovim kukama, njihovim kapitelima i trokutima koje pozlati i njihovih pet soklova od bronce.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Izlazak (TOB e.p. T.D.)