Izjava o zdravstvenom odgoju

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Izjava hrvatskih intelektualaca za zaštitu vrijednosti

Na tiskovnoj konferenciji, održanoj u Matici hrvatskoj u Zagrebu 26. ožujka 2007. predstavili su javnosti akademik Stanko Popović, dr. Marija Ćurlin i dr. Mislav Stjepan Žebec izjavu koju je potpisalo 263 hrvatskih intelektualaca, od kojih je 18 akademika, više od 200 doktora znanosti, sveučilišnim profesora, docenata i znanstvenika te 10 akademskih umjetnika.[1]


IZJAVA
U kontekstu rasprave koja se u hrvatskoj javnosti vodi oko Programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja za hrvatske škole mi, dolje potpisani akademici, znanstvenici, sveučilišni profesori i kulturni djelatnici, bez namjere da ulazimo u ocjenu predloženih programa, a sve s ciljem dobrobiti djece i cjelokupnog hrvatskog društva, izjavljujemo sljedeće:


1. Zdravstveni odgoj i obrazovanje koji će se, prema najavama, uvesti u osnovne i srednje škole u Hrvatskoj trebao bi, suprotno nekim mišljenjima, biti vrijednosno orijentiran. Znanost o odgoju (pedagogija) odavno je spoznala da informacije same po sebi ne odgajaju. Odgoj je u biti vrijednosna kategorija koja uključuje, osim stjecanja znanja, i intenciju, stremljenje prema usvajanju pozitivnih kulturnih, duhovnih i etičkih vrijednosti koje omogućavaju izgradnju osobnih stavova i cjeloviti razvoj osobnosti. Ovako shvaćen odgoj je ujedno jedan od temelja Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda i Zakona o školstvu. Kada se radi o školi kao odgojno-obrazovnoj instituciji, pitanje je samo koje će vrijednosti ona posredovati: vrijednosti koje su na dobrobit djeteta i u skladu s vrijednostima roditelja ili vrijednosti koje će se nametati djeci i roditeljima.

Također je pitanje hoće li škola poštivati postojeći sustav vrijednosti u Hrvatskoj poznat upravo iz mnogih znanstvenih istraživanja ili će nametati određeni sustav vrijednosti iz drugih zemalja.


2. Suvremena znanost došla je do spoznaje da znanost nije vrijednosno neutralna odnosno da pojmovi "znanstveno" i "vrijednosno" po sebi nisu suprotstavljeni. Primjerice, vrijednosti kao što su ljubav, uzdržljivost ili vjernost nemaju svoje znanstveno utemeljenje samo u brojnim velikanima filozofije od antike do danas, već i u predstavnicima drugih znanosti, etike, pedagogije, sociologije ili psihologije.

Poistovjećivanje znanstvenosti samo s tvrdnjama i stavovima one grupe autora koja relativizira odnosno negira sve (ili neke) etičke vrijednosti i civilizacijske norme, predstavlja "privatizaciju" znanosti i nametanje tog jednog, navodno i jedinog, znanstveno utemeljenog svjetonazora kao apsolutno obvezujućeg za sve. Paušalno nazivanje znanstvenim isključivo takvog pristupa, a neznanstvenim svih drugačijih pristupa ne samo da je u potpunosti znanstveno neutemeljeno, već u slučaju zdravstvenog odgoja predstavlja ugrožavanje same mogućnosti odgoja i prava djece na taj odgoj. Jedna od najpoznatijih zloupotreba znanosti u tom smislu bila je neupitna upotreba „znanstvenog marksizma“ kao jedine znanstveno validne, vrijednosno neutralne i objektivne znanstvene paradigme. Pokazalo se da tome nije tako, no mentalitet koji je nastao u periodu u kojemu je ta paradigma bila jedino službeno važeća još uvijek nepotrebno opterećuje našu sadašnjost. Tog se mentaliteta trebamo osloboditi kako bi se naše društvo moglo slobodno razvijati.


3. U raspravi o zdravstvenom odgoju treba na prvom mjestu biti dobrobit djece. Suprotno mišljenju nekih

subjekata u toj raspravi, smatramo da djeca i roditelji nisu suprotstavljene strane. Roditelji žele dobro svojoj djeci i zato imaju pravo i odgovornost sudjelovati u kreiranju njihova razvoja, rasta i odgoja. To im pravo i tu odgovornost daju mnogi domaći i međunarodni pravni akti, počevši od Ustava Republike Hrvatske. Roditelji "…imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece." (čl. 63. Ustava RH). Prema Konvenciji o pravima djeteta, države potpisnice su dužne roditeljima pružiti odgovarajuću pomoć u odgoju njihove djece. Škola, dakle, treba pomagati roditeljima, a nikako im ne smije nametati nešto što je suprotno njihovom vrijednosnom sustavu, pogotovo kad se radi o spolnom odgoju, kod kojeg su vrijednosni sustavi roditelja vrlo različiti. Konvencija o pravima djeteta (čl. 18.) ističe pravo roditelja da odgajaju djecu u skladu sa svojim vjerskim, moralnim ili filozofskim uvjerenjima. Pravo roditeljima da biraju obrazovanje za svoju djecu daje i Opća deklaracija o pravima čovjeka (čl. 26.). Svi ovi, a i mnogi drugi, dokumenti jasno pokazuju da roditeljska prava nisu u suprotnosti s pravima i dobrobiti djece te da bi roditelji i u hrvatskim školama trebali imati mogućnost odlučivanja o programu zdravstvenog odnosno spolnog odgoja koje će pohađati njihovo dijete.

Pozivamo Vladu Republike Hrvatske da u procesu usvajanja Programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja

poštuje postojeći sustav vrijednosti, ustavno načelo zaštite djeteta i prava i odgovornosti roditelja u odgoju djece te omogući otvorenu znanstvenu raspravu u koju će biti uključeni rezultati različitih znanstvenih istraživanja. Pozivamo i našu medijsku javnost da na primjeren i objektivan način izvještava o ovome uistinu važnom pitanju za budućnost naše djece i cijeloga društva.

U Zagrebu, 26. ožujka 2007.

1. Akademik Smiljko Ašperger

2. Akademik Jerko Bezić

3. Akademik Leo Budin

4. Akademik Zvonimir Devidé

5. Akademik Vladimir Devidé

6. Akademik Stjepan Gamulin

7. Akademik Radovan Ivančić (†)

8. Akademik Andrija Kaštelan

9. Akademik Leo Klasinc

10. Akademik Stjepan Krasić

11. Akademik Milan Meštrov

12. Akademikinja Anica Nazor

13. Akademik Vladimir Paar

14. Akademik Josip Pečarić

15. Akademik Stanko Popović

16. Akademik Vlatko Silobrčić

17. Akademik Stjepan Šćavničar

18. Akademik Nenad Trinajstić

19. Prof.dr.sc. Anđelko Akrap

20. Prof.dr.sc. Pero Aračić

21. Prof.dr.sc. Boško Barac

22. Prof.dr.sc. Ingeborg Barišić

23. Prof.dr.sc. Borna Bebek

24. Prof.dr.sc. Ružica Beljo Lučić

25. Prof.dr.sc. Mijo Bergovec

26. Prof.dr.sc. Ivan Beus

27. Prof.dr.sc. Ante Bežen

28. Prof.dr.sc. Mladen Boban

29. Prof.dr.sc. Davor Bonefačić

30. Prof.dr.sc. Josip Butorac

31. Prof.dr.sc. Franjo Cajner

32. Prof.dr.sc. Mario Cifrek

33. Prof.dr.sc. Vladimir Ćepulić

34. Prof.dr.sc. Vera Čuljak

35. Prof.dr.sc. Ružica Čunko

36. Prof.dr.sc. Vlado Dadić

37. Prof.dr.sc. Vida Demarin

38. Prof.dr.sc. Matija Domaćinović

39. Prof.dr.sc. Ivan Dugandžić

40. Prof.dr.sc. Andrej Dujella

41. Prof.dr.sc. Mario Essert

42. Prof.dr.sc. Pavo Filaković

43. Prof.dr.sc. Vjekoslav Filipović

44. Prof.dr.sc. Vera Folnegović-Šmalc

45. Prof.dr.sc. Ivan Fuček

46. Prof.dr.sc. Ivan Gašparac

47. Prof.dr.sc. Vesna Gjurčević Kantura

48. Prof.dr.sc. Rajko Glibo

49. Prof.dr.sc. Hrvoje Gomerčić

50. Prof.dr.sc. Sven Gotovac

51. Prof.dr.sc. Ana Marija Grancarić

52. Prof.dr.sc. Ivica Grković

53. Prof.dr.sc. Marija Heffer-Lauc

54. Prof.dr.sc. Janko Herak

55. Prof.dr.sc. Carol Mirna Herak-Kramberger

56. Prof.dr.sc. Vladimir Horvat

57. Prof.dr.sc. Franjo Emanuel Hoško

58. Prof.dr.sc. Ivan Ilić

59. Prof.dr.sc. Zlata Ivanovi Herceg

60. Prof.dr.sc. Dijana Jakovac-Lozić

61. Prof.dr.sc. Stipan Janković

62. Prof.dr.sc. Krešimir Jelić

63. Prof.dr.sc. Tatjana Jeren

64. Prof.dr.sc. Franjo Jović

65. Prof.dr.sc. Vlado Jukić

66. Prof.dr.sc. Elza Jurun

67. Prof.dr.sc. Dragutin Kadojić

68. Prof.dr.sc. Marija Kaštelan-Macan

69. Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

70. Prof.dr.sc. Šimun Križanac

71. Prof.dr.sc. Branimir Lukšić

72. Prof.dr.sc. Marta Ljubešić

73. Prof.dr.sc. Nikola Ljubešić

74. Prof.dr.sc. Ivan Malčić

75. Prof.dr.sc. Ivona Marasović

76. Prof.dr.sc. Špiro Marasović

77. Prof.dr.sc. Ante Markotić

78. Prof.dr.sc. Pavao Marović

79. Prof.dr.sc. Matko Marušić

80. Prof.dr.sc. Mira Marušić

81. Prof.dr.sc. Sveto Marušić

82. Prof.dr.sc. Anka Mašek

83. Prof.dr.sc. Ante Mateljan

84. Prof.dr.sc. Stanko Milun

85. Prof.dr.sc. Božidar Nagy

86. Prof.dr.sc. Marija Nikšić Ivančić

87. Prof.dr.sc. Milan Nosić

88. Prof.dr.sc. Mladen Parlov

89. Prof.dr.sc. Davor Pavelić

90. Prof.dr.sc. Dubravko Pavlin

91. Prof.dr.sc. Marijana Peruzović

92. Prof.dr.sc. Nadan M. Petri

93. Prof.dr.sc. Ante Petričević

94. Prof.dr.sc. Franjo Plavšić

95. Prof.dr.sc. Valentin Pozaić

96. Prof.dr.sc. Tanja Pušić

97. Prof.dr.sc. Marija Riman

98. Prof.dr.sc. Marija Rosandić Pilaš

99. Prof.dr.sc. Josip Roša

100. Prof.dr.sc. Jagoda Roša

101. Prof.dr.sc. Ante Rozga

102. Prof.dr.sc. Bruno Saftić

103. Prof.dr.sc. Milan Sikirica

104. Prof.dr.sc. Ante Smetiško

105. Prof.dr.sc. Ante Smetiško

106. Prof.dr.sc. Vlado Šakić

107. Prof.dr.sc. Želimir Šimunić

108. Prof.dr.sc. Juraj Šimunić

109. Prof.dr.sc. Anton Šmalcelj

110. Prof.dr.sc. Sanja Špoljar-Vržina

111. Prof.dr.sc. Marijan Šunjić

112. Prof.dr.sc. Ivan Tadić

113. Prof.dr.sc. Jadranka Tocilj

114. Prof.dr.sc. Zdravko Tomac

115. Prof.dr.sc. Srećko Valić

116. Prof.dr.sc. Ivica Veža

117. Prof.dr.sc. Valerije Vrček

118. Prof.dr.sc. Maja Vrkljan

119. Prof.dr.sc. Šime Vučkov

120. Prof.dr.sc. Ante Vukasović

121. Prof.dr.sc. Tatijana Zemunik

122. Prof.dr.sc. Ivan Zulim

123. Prof.dr.sc. Niko Zurak

124. Doc.dr.sc. Ana Planinc-Peraica

125. Dr.sc. Josip Balabanić

126. Dr.sc. Domagoj Jamičić

127. Dr.sc. Ivan Kordić

128. Dr.sc. Zlata Živaković-Kerže

129. Prim.dr.sc. Josip Balić

130. Prim.dr.sc. Ana Krvavica

131. Prim.dr.sc. Dubravko Marković

132. Prim.dr.sc. Marica Miletić-Medved

133. Prim.dr.sc. Ninoslav Mimica

134. Prim.dr.sc. Marko Mustać

135. Prim.dr.sc. Mladen Pavlović

136. Prim.dr.sc. Zrinka Smetiško

137. Prim.dr.sc. Ružica Šmalcelj

138. Doc.dr.sc. Stjepan Aračić

139. Doc.dr.sc. Josip Babin

140. Doc.dr.sc. Zlatko Balog

141. Doc.dr.sc. Dolores Biočina Lukenda

142. Doc.dr.sc. Ivan Bodrožić

143. Doc.dr.sc. Mile Bogović

144. Doc.dr.sc. Srećko Botrić

145. Doc.dr.sc. Željko Bušić

146. Doc.dr.sc. Antun Čečatka

147. Doc.dr.sc. Robert Ćelić

148. Doc.dr.sc. Lepomir Čoga

149. Doc.dr.sc. Borislav Dadić

150. Doc.dr.sc. Vladimir Dananić

151. Doc.dr.sc. Ana Thea Filipović

152. Doc.dr.sc. Astrid Gojmerac Ivšić

153. Doc.dr.sc. Neven Henigsberg

154. Doc.dr.sc. Damir Ilić

155. Doc.dr.sc. Borka Jadrijević

156. Doc.dr.sc. Natalia Kučić

157. Doc.dr.sc. Trpimir Kujundžić

158. Doc.dr.sc. Zdravka Leutar

159. Doc.dr.sc. Branka Lozo

160. Doc.dr.sc. Danica Ljubanović

161. Doc.dr.sc. Sanda Majurec Zanata

162. Doc.dr.sc. Roman Malarić

163. Doc.dr.sc. Jasenka Markeljević

164. Doc.dr.sc. Božidar Matijević

165. Doc.dr.sc. Enrih Merdić

166. Doc.dr.sc. Ivan Mihaljević

167. Doc.dr.sc. Mate Mihanović

168. Doc.dr.sc. Dubravka Pavišić-Strache

169. Doc.dr.sc. Eduard Pavlović

170. Doc.dr.sc. Mirko Planinić

171. Doc.dr.sc. Ivan Prskalo

172. Doc.dr.sc. Ružica Pšihistal

173. Doc.dr.sc. Mladen Rakić

174. Doc.dr.sc. Vedran Slapničar

175. Doc.dr.sc. Vladimir Soldo

176. Doc.dr.sc. Antonio Šarolić

177. Doc.dr.sc. Marcela Šperanda

178. Doc.dr.sc. Stipe Tadić

179. Doc.dr.sc. Željko Tanjić

180. Doc.dr.sc. Vjekoslav Ticina

181. Doc.dr.sc. Iris Tićac

182. Doc.dr.sc. Karlo Višaticki

183. Doc.dr.sc. Milan Vrkljan

184. Doc.dr.sc. Željka Znidarčić

185. Doc.dr.sc. Marija Žagar

186. Doc.dr.sc. Anita Markotić

187. Dr.sc. Mato Artuković

188. Dr.sc. Mirko Belak

189. Dr.sc. Jure Beljo

190. Dr.sc. Albert Bing

191. Dr.sc. Ante Biško

192. Dr.sc. Mladen Brnčić

193. Dr.sc. Marija Buzov

194. Dr.sc. Marin Čikeš

195. Dr.sc. Alojzije Čondić

196. Dr.sc. Marica Čunčić

197. Dr.sc. Marija Ćurlin

198. Dr.sc. Željko Demo

199. Dr.sc. Tomislav Domazet-Lošo

200. Dr.sc. Alka Domić Kunić

201. Dr.sc. Ivo Džinić

202. Dr.sc. Jadranka Garmaz

203. Dr.sc. Vera Gomerčić

204. Dr.sc. Višnja Henc-Bartolić

205. Dr.sc. Maja Herak Bosnar

206. Dr.sc. Josip Jurčević

207. Dr.sc. Juraj Keglević

208. Dr.sc. Tomislav Keglević

209. Dr.sc. Jure Krišto

210. Dr.sc. Stipe Kutleša

211. Dr.sc. Danijel Labaš

212. Dr.sc. Grgo Luburić

213. Dr.sc. Bono Lučić

214. Dr.sc. Ivan Krešimir Lukić

215. Dr.sc. Marko Lukić

216. Dr.sc. Vinicije B. Lupis

217. Dr.sc. Drago Maguš

218. Dr.sc. Vine Mihaljević

219. Dr.sc. Maja Miškulin

220. Dr.sc. fra Dušan Moro

221. Dr.sc. Igor Nikolić

222. Dr.sc. Đuro Njavro

223. Dr.sc. Stipan Penavin

224. Dr.sc. Maja Peraica

225. Dr.sc. Maja Planinić

226. Dr.sc. Adolf Polegubić

227. Dr.sc. Stjepan Razum

228. Dr.sc. Irena Rapčan

229. Dr.sc. Suzana Rimac Brnčić

230. Dr.sc. Agneza Szabo

231. Dr.sc. Anto Šarić

232. Dr.sc. Ljiljana Šerman

233. Dr.sc. Zoran Šimunić

234. Dr.sc. Ana Štambuk

235. Dr.sc. Hrvoje Štefančić

236. Dr.sc. Dario Tokić

237. Dr.sc. Darko Tomašević

238. Dr.sc. Anton Vladić

239. Dr.sc. Vlado Vladić

240. Dr.sc. Anto Vrdoljak

241. Dr.sc. Ilija Vuletić

242. Dr.sc. Zora Zakanj

243. Dr.sc. Marie-Élise Zovko

244. Dr.sc. Mislav-Stjepan Žebec

245. Dr.sc. Dražen Živić

246. Glumac Rene Medvešek

247. Glumac Ivica Šimić

248. Glumica Vitomira Lončar

249. Akademska kiparica Dijana Iva Sesartić

250. Akademska slikarica Dafne Perković

251. Akademski glazbenik Pero Gotovac

252. Akademski glazbenik Ivan Korunić

253. Akademski slikar Srećko Planinić

254. Skladatelj Ivan Stamać

255. Književnik Miro Gavran


Izvori[uredi]