Isusovo uhićenje - Ivan, 2

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Isusovo uhićenje - Ivan, 2
Isusovo uhićenje - Ivan, 2[uredi]

( Mt 26.57-58; Mk 14.53-54; Lk 22.54)

13 Oni ga najprije odvedoše kod Ane1. To je punac Kajfi, koji bijaše te godine velikim svećenikom; 14 to je onaj isti Kajfa koji bijaše savjetovaše Židove: bolje je da samo jedan čovjek umre za cijeli narod.


( Mt 26.69-70; Mk 14.66-68; Lk 22.55-57)

15 Šimun-Petar i jedan drugi učenik bijahu slijedili Isusa. Kako taj učenik bijaše poznat velikom svećeniku, on uđe s Isusom u palaču velikog svećenika. 16 Petar stajaše vani, uz vrata; drugi učenik, onaj koji bijaše poznat velikom svećeniku iziđe, obrati se ženi koja čuvaše vrata i uvede Petra. 17 Sluškinja koja čuvaše vrata reče njemu: » Ne bijaše li i ti također, jedan od učenika ovog čovjeka? «; Petar odgovori: » Nisam ja!« 18 Sluge i stražari bijahu načinili vatru od žeravica jer bijaše hladno; Petar stajaše s njima i on se također grijaše.

( Mt 26.59-66; Mk 14.55-64; Lk 22.66-71)

19 Veliki svećeni, stade ispitivati Isusa o njegovim *učenicima i njegovom poučavanju. 20 Isus mu odgovori: » Ja sam otvoreno govorio o *svijetu, ja sam uvijek poučavao u *sinagogama i u *templu, gdje se svi *Židovi okupljaju i ništa nisam rekao u tajnosti. 21 Zašto me ti ispituješ? Ono što sam ja rekao, pitaj one koji su slušali: oni znaju dobro što sam ja rekao. « 22 Na te riječi, jedan od slugu koji se nalazio ondje pljusnu Isusa govoreći: Zar ti tako odgovaraš velikom svećeniku? « 23 Isus mu odgovori: » Ako sam zlo govorio pokaži u čemu; ako sam dobro govorio zašto si me udario? « 24 Na to Ana posla Isusa, svezanog, Kajfi, velikom svećeniku.


( Mt 26.71-75; Mk 14.69-72; Lk 22.58-62)

25 Međutim, Šimun-Petar bijaše ondje i grijaše se. Rekoše njemu također: » Nisi li ti također jedan od njegovih učenika? «  Petar zanijeka govoreći: » Ja to nisam! « 26 Jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga kojem Petar bijaše odsjekao uho, njemu reče: » Nisam li te ja vidio u vrtu s njim? « Nanovo Petar to zanijeka a u istom času jedan pijetao zapjeva.

Pilat popušta mnoštvu i osuđuje Isusa ( Mt 27.1-2, 11-14; Mk 15.1-5; Lk 23.1-5)

28 Međutim, bijahu doveli Isusa kod Kajfe u upraviteljev dvor. Bijaše tek svanulo. Oni koji ga bijahu doveli ne uđoše u dvor da se ne *uprljaju i da mogu jesti *Pashu1. 29 Pilat2 dođe k njima napolje i upita ih: « Koju optužbu podnosite protiv ovog čovjeka? « 30 Oni odgovoriše: » Da ova osoba nije počinila zlo zar bismo ju predali? « 31 Pilat im tad reče: » Uzmite ga i sudite mu prema vašem *zakonu. « *Židovi mu rekoše: » Nije nam dopušteno osuditi koga na smrt! « 32 Tako se trebaše ispuniti riječ kojom Isus bijaše označio kojom smrću trebaše umrijeti. 33 Pilat dakle uđe u dvor. On pozva Isusa i reče mu: » Jesi li ti kralj Židova? « 34 Isus mu odgovori: » Kažeš li ti to sam ili su ti drugi tebi rekli o meni? « 35 Pilat mu odgovori: » Jesam li ja Židov? « Tvoj vlastiti narod, *veliki svećenici su te izručili meni! Što si učinio? « 36 Isus odgovori:»Moje kraljevanje nije od ovog *svijeta. Da moje kraljevanje bijaše od ovog svijeta, moji bin se stražari borili da ja ne budem izručen Židovima. Moje kraljevstvo, sada, nije odavde. « 37 Pilat mu tada reče: » Ti si dakle kralj? «; Isus mu odgovori: » To si ti rekao da sam ja kralj. Ja sam rođen i došao u svijet da svjedočim istini. Tko je rođen iz istine sluša moj glas. « 38 Pilat mu reče » Što je istina? «

( Mt 27.15-3; Mk 15.6.20; Lk 23.13-25)

Na tu riječ, on ode ponovo pronaći Židove napolju i reče im: S moje strane, ja ne nalazim protiv njega glavni predmet optužbe. 39 Već kako je običaj kod vas da vam ja oslobodim nekoga u vrijeme Pashe, hoćete li vi da vam ja oslobodim kralja Židova? « 40 Tad oni stadoše kričati:»Ne toga, već Barrabasa!«,a taj Barrabas bi jedan razbojnik1.

19 1 Tad Pilat odvede Isusa i dade ga izbičevati. 2 Vojnici, koji bijahu ispleli jednu krunu od trnja, staviše mu je na glavu i baciše na njega jedan purpurni ogrtač. 3 Primaknuše se njemu i govoraše: » Zdravo, kralju Židova! « I stadoše ga udarati. 4 Pilat se vrati napolje i reče Židovima: » Vidite, ja ću ga odvesti napolje; vi morate znati da ja ne nalazim glavnog predmeta optužbe protiv njega. « 5 Isus dođe tada napolje; nosio je krunu od trnja i purpurni ogrtač. Pilat im reče: » Evo čovjeka! « 6 Ali, čim ga veliki svećenici i njihovi ljudi vidješe stadoše se derati: » Razapni ga! Razapni ga! « Pilat im reče: » Uzmite ga vi sami i razapnite ga; što se mene tiče, ja ne nalazim glavnog predmeta optužbe protiv njega. « 7 Židovi mu uzvratiše: » Mi imamo jedan zakon, i prema tom zakonu on mora umrijeti, jer se izdavao za Sina Božjeg! « 8 Kad Pilat sasluša taj govor, on bi još više užasnut. 9 On stiže ponovo u dvori reče Isusu: » Otkud dolaziš ti? « Ali, Isus mu ne dade nikakav odgovor. 10 Pilat mu tada reče: » To ti meni odbijaš govoriti! Ne znaš li ti da ja imam vlast osloboditi kao što imam vlast razapeti te? « 11 Ali, Isus njemu odgovori: » Ti nemaš na da mnom nikakve vlasti ako ti nije dana odozgo; zato onaj koji je mene izručio tebi nosi još veći grijeh. «  12 Otada, Pilat tražaše kako ga osloboditi, ali Židovi stadoše vikati i govoraše: » Ako ga ti oslobodiš, nećeš se ponijeti kao prijatelj Cezarov1! Jer, tko se izdaje za kralja, izjašnjava se protiv Cezara. « 13 Čim sasluša te riječi, Pilat dade izvesti Isusa i sjede na podij, na trgu koji se zove Litostrotos - na hebrejskom Gabata2 -.14 Bijaše to dan Priprema za *Pashu, oko šestog sata3. Pilat reče Židovima: » Evo vašeg kralja! « 15 Ali, oni stadoše vikati: » Na smrt! Na smrt! Razapni ga! « Pilat preuze: » Treba li mi razapeti vašeg kralja «; veliki svećenici odgovoriše: » Nama je samo Cezar kralj. « 16 Tad im on njega izruči da bude razapet.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif