Interrogatio Iohannis-Propitivanje Ivanovo

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Propitivanje Ivanovo[uredi]

Pristup


Apokrif pod nazivom Interrogatio Iohannis je jedina sveta knjiga bogumilsko-katarske hereze u i u zapadnom i u istočnom kršćanstvu.Radi se o dualizmu koji ovaj tip kršćanstva smješta u ono što Zapadna rimske crkva naziva Herezom. Nema mnogo djela koja svjedoče o suštini i osobitostima te crkve, jer se upravo takvom i ustrojava, kao zasebna crkva Isusovog nauka. Poznata je knjiga Dva načela jednog učenika Jeana de Lugioa m jedna rasprava inkorporirana u djelo Duranda Duranda de Huescoa, te Obrednici. Ova djela tretiraju teologijske, filozofijske i obredne teme, dok Interrogatio Iohannis predstavlja Knjigu tajni, jednu sumu mitova i vjerovanja heretičkih dualista. Taj rukopis sačuvan je od Svete Inkvizicije za koju je načinjen latinski prijevod u Carcassonu, a original, za koji se ne zna da li je bio pisan slavenskim ili grčkim jezikom, nestao i nema tragova koji bi navodili na bilo kakav zaključak. Prijevod s latinskog teksta "Interrogatio Iohannis" na hrvatski jezik pod nazivom "Propitivanje Ivanovo" načinio je Tomislav Dretar i postavio na Wikizvore hrvatskog i bosanskog jezika. Ona predstavlja najvažniji dokaz o idejnoj povezanosti među bogumilima i katarima. Knjiga je bila donesena iz Bugarske od potonjeg katarskog biskupa Blaisea.

Postoje dvije redakcije Interrogatia ona bečka i ova Karkasonska. Mi ćemo ih jukstaponirati pod inicijalnim slovima gradova u kojma se čuvaju: V i D.