Instrukcija D. Mihailovića Pavlu Đurišiću od 20. prosinca 1941.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Instrukcija D. Mihailovića Pavlu Đurišiću od 20. prosinca 1941.

ZAPOVJEDNIŠTVO ČETNIČKIH ODREDA

Jugoslavenske Vojske

GORSKI STOŽER

Str. Pov. D. Br. 370

20. prosinca 1941 god.

POLOŽAJ

Generalštabnu bojniku g. Đorđu Lašiću - KOMANDANTU ČETNIČKIH ODREDA JUGOSLAVENSKE VOJSKE U CRNOJ GORI i KAPETANU g. PAVLU ĐURIŠIĆU KOMANDANTU Limskih ČETNIČKIH ODREDA JUGOSLAVENSKE VOJSKE

INSTRUKCIJA:

Naša se država nalazi još uvijek u ratu sa stoljetnim neprijateljima Nijemcima i Talijanima.

Van naše domovine bori se za slobodu našeg naroda omiljeni nam Kralj koji sa vladom radi na diplomatskom polju i oružanom snagom koja se rame uz rame sa našim velikim saveznicima dostojno našem narodu i oružju bori na Srednjem Istoku.

Sloboda je najveće dobro jednog časnog naroda, zato smo i mi sami u otadžbini dužni učiniti sve, boriti nadčovečanski naporima sledujući svijetlim primjerima iz naše slavne historije, te da izbacimo neprijatelja iz naše drage nam Otadžbine.

U toj gigantskoj borbi nismo sami, već su uz nas velike sile - naše saveznice Amerika - Engleska - Rusija - Kina i sve ostale demokratske snage. Naša je pobjeda izvjesna.

Naša Vojska koja je u travnju ove godine doživjela, izdajstvom mnogih mračnih elemenata, najveću svoju katastrofu, nije još pobijeđena jer rat nije završen, prema tome nema ni pobijeđenih ni pobjednika.

Četnički odredi naše Jugoslavenske Vojske produžili su njen život kako bi se u neravnoj ali punoj slave borbi oprali čast našeg naroda i svijetlog oružja.

Ciljevi naših odreda jesu: 1) Borba za slobodu cjelokupnog našeg naroda pod skiptrom Njegovog Veličanstva Kralja Petra II.

2) Stvoriti veliku Jugoslaviju iu njoj veliku Srbiju, etnički čistu u granicama Srbije - Crne Gore - Bosne i Hercegovine - Srijema - Banata i Bačke.

3) Borba za uključenje u naš državni život i svih još neoslobođenih, slovenskih teritorija pod Talijanima i Nijemcima (Trst - Gorica - Istra i Koruška) kao i Bugarske, sjeverne Albanije sa Skadrom.

4) Čišćenje državnog teritorija od svih narodnih manjina i ne-nacionalnih elemenata.

5) Stvoriti neposredne zajedničke granice između Srbije i Crne Gore, kao i Srbije i Slovenačke čišćenjem Sandžaka od Muslimanskog življa i Bosne od muslimanskog i hrvatskog življa.

6) Kazniti sve Ustaše i Muslimane, koji su u tragičnim danima nemilosrdno uništavali naš narod.

7) Kazniti sve one koji su krivi za našu travanjsku katastrofu.

8) U krajevima očišćenim od narodnih manjina i ne-nacionalnih elemenata izvršiti naseljavanje Crnogorcima (u obzir dolaze siromašne nacionalno ispravne i poštene porodice).

9) Osiguranje jednog takvog političkog tijela koje će voditi državni brod smjernicama općih narodnih težnji i interesa.

10) Ciljevi su ogromni zato je borba utoliko zahvalnija za one koji se bore za njihovo ostvarenje.

Učinite sve što je u Vašoj moći da se i sav nacionalni element u Crnoj Gori što prije svrsta u naše odrede jer događaji se redaju vrtoglavom brzinom i ne smiju nas zateći nespremnima.

Sa Komunistima - partizanima ne može biti nikakove suradnje jer se oni bore protiv dinastije i za ostvarenje socijalne revolucije, što nikada ne smije biti naš cilj, jer smo mi jedino i isključivo samo vojnici i borci za Kralja, Domovinu i slobodan narod.

Upotreba četničkih odreda u Crnoj Gori: u danom trenutku!

1) Jednim dijelom snaga djelo2) Dijelom snaga djelovati pravcem preko Cakora ka Metohiji sa zadatkom da se na tome pravcu očisti teritorij od Arnauta, kao i da se presretnu oni koji će biti gonjeni iz Peštera - Sandžaka.

Ove snage moraju surađivati ​​sa snagama pod jedan i Kopaonička odredima.

3) Dijelom snaga iz područja Nikšića dejstvovati pravcem Južnog primorja ka Dubrovniku sa zadatkom da se ovi oslobode.

Ove snage moraju surađivati ​​s lijevom Dangicevom kolonom koja će djelovati preko Mostara i

4) Dijelom snaga djelovati ka Jugu u cilju zauzimanja Skadra. U svakom slučaju osigurati Crnu Goru od upada arnautskih elemenata iz Albanije.

Postupak: sa Arnautima, Muslimanima i Ustašama prema njihovim zaslugama za njihova gnusna nedjela prema našem življu tj. iste treba prepustiti 'Narodnom sudu' - prema Hrvatima koji su pod okupacijom Talijana postupiti prema njihovom držanju u danom trenutku.

ORGANIZACIJA:

Za cijelu oblast Crne Gore postavljam za zapovjednika svih četničkih odreda Jugoslavenske Vojske generalštabnog bojnika g. Đorđa Lašića. Sastav stožera ostavlja se slobodnom nahođenju samom zapovjedniku. Važno je da stožer ima operativno, obavještajno, propagandno i ekonomsko odjeljenje.

Naziv ovog stožera jeste: Naredba Četničkih Odreda Jugoslovenske Vojske - gorski stožer br. 15.

Važno je da stožer bude ekspeditivan da se ne gubi u administraciji već da mu bude rad zasnovan na stvarnim činjenicama na samom terenu.

Za zapovjednika Limskih Četničkih Odreda u području sreza Andrijevickog, Beranskog, Bijelo-Poljskog, prijepoljskog, Pljevaljskog i Kolašinskog postavljam pješadijskog kapetana I klase g. Pavla Đurišića. Sve ostale zapovjednike postavit sam zapovjednik za Crnu Goru, odnosno zapovjednik Limskog odreda za svoj rejon.

U cijelom svom radu rukovoditi se načelom borbe za narod tj.. osluškivati ​​što narod želi pa tako i raditi. Za zapovjednike i komandire postavljati ljude koje želi sam narod. Oslanjati se u punoj mjeri na naše nacionalne političke borce, čiju suradnju zamoliti, zadobiti kako bi nam borba bila što uspješnija. U toj borbi ne smije biti političkih momenata niti osobne politike za zadovoljavanje svojih ambicija. Cijela borba ima nositi karakter čisto nacionalni sa vrhovnim ciljem sloboda naroda.

Organizaciju izvoditi prema priloženim uputama, datim usmenim instrukcijaina kapetanu g. Đurišiću i obzirom na lokalne prilike. Upravne i samoupravne vlasti ostaju one koje su bile na dan 27. marta 1941. godine. Ako je neko lice među njima kompromitovano u radu s neprijateljem ili korupcionaške ili kao takvo od naroda žigosano, treba ga smijeniti.

Naziv pojedinim bojnama i odredima davati prema mjesnim geografskim pojmovima, a ukoliko to nije zgodno može i po imenu zapovjednika. Potčinjene naredbe nose svoje nazive s brojem 15 / broj koga odredi zapovjednik.

Što prije izvršiti formiranje jedinica, postavite zapovjednike koji treba da se staraju o čvrstom povezivanju jedinica da se jos sada nalaze na terenu na kome će i djelovati.

Prikupljajte oružje i streljivo stvarajući slagališta - baze u kojima prikupite i životna sredstva. Poznato je da pojedini krajevi Crne Gore raspolažu sa obilnim oružjem i municijom, dok drugi oskudijevaju, zato je potrebno što prije izvršiti ravnomjernu podjelu toga oružja. Za ovo se obratiti za pomoć narodnom poslaniku g. Rašović.

VEZA:

Sa glavnim stožerom održavat vezu radio-stanicom (prema podacima g. Rašović ima armiski radio-stanicu). Šifra za rad radiom data je kapetanu g. Pavlu Đurišiću. Dok se ne uspostavi radio-veza, istu održati i kuririma šifrom datom naprijed imenovanom.

Poznato je da u Crnoj Gori vlada velika oskudica živežnih namirnica, zato pripremite Aerodrom barem za spuštanje padobranima čime ćete omogućiti da se šalje brza i efikasna pomoć narodu u Crnoj Gori. Točno mjesto s geografskim koordinatama što prije saopštite ovome stožeru. Aerodrom mora biti pripremljen za noćni prijem zbog čega treba na njemu da postoji jedna Zrakoplovna skupina koja će isti umeti osvijetliti kada se bude pojavio dolazak aviona.

Neophodno je potrebno osigurati jedan siguran kanal s morske obale u unutrašnjost jer postoji vjerojatnost da će pomoć stizati i morskim putem.

Vezu sa Dangić u Bosni održavati preko Gacka na Bileće i preko Foče na Kalinovik. Vezu sa Srbijanskim odredima održavati preko Limskog odreda.

Već je naprijed napomenuto da je suradnja sa ispravnim nacionalnim političkim elementima od neophodne ogromne važnosti, stoga učinite sve da se ti elementi - viđeni Crnogorski prvaci prihvate ove svete borbe za bolju budućnost našeg naroda, oni neka imaju uloge koje i pripadaju vođama naroda.

Odmah po primitku ovoga naređenja pozovite te viđene ljude i sa njima stvoriti, kako u glavnom, tako iu područnim stožerima političke odbore sa zadatkom potpomaganja naše akcije.

Što se situacije u državi tiče ista je izložena kapetanu g. Đurišiću.

U Vašem radu rukovodite se naprijed iznijetim, datim instrukcijama kapetanu g. Đurišiću i obzirom na lokalne prilike. Važno je da se našim akcijama ne izazivaju uzaludne žrtve, već da se pridržavamo našeg načela: postići cilj sa što manje žrtava.

DA ŽIVI NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ PETAR II! DA ŽIVI CIJELI NAŠ NAROD!

KOMANDANT: generalštabni general Drag. M. Mihailovićvati iz doline Lima pravcem: Bijelo Polje - Sjenica sa zadatkom očistiti Pešter od Muslimanskog i arnautskog življa.

Ove snage moraju tijesno surađivati ​​s odredima Javorski i Goliskim.