Hrvatska na mučilištu/Adresa »Narodnog vijeća SHS«

Izvor: Wikizvor

Adresa »Narodnog vijeća SHS«[uredi]

Adresa, koju je 1. prosinca 1918. u ime »Narodnog vijeća« pročitao zubar dr. Ante Pavelić, glasila je ovako:

»Vaše kraljevsko visočanstvo! Osjećamo se sretnima što u ime »Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba« možemo pozdraviti Vaše kraljevsko visočanstvo u prijestolnici oslobođene Srbije, kao vrhovnoga zapovjednika pobjedonosne narodne vojske, koja je u zajedničkoj borbi s vojskama moćnih saveznika stvorila uvjete za izvršenje velikoga djela našega narodnog ujedinjenja.

Slovenci, Hrvati i Srbi, koji su na teritoriju bivše austrougarske monarkije izveli prevrat i privremeno konstituirali nezavisnu narodnu državu, prožeti idejom narodnog jedinstva i oslanjajući se na veliko načelo demokracije, koje traži, da svaki narod ima sam odlučiti o svojoj sudbini, izjavili su se već u objavi »Narodnog vijeća« od 19. listopada, da žele i hoće Ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom u jedinstvenu narodnu državu Srba, Hrvata i Slovenaca, koja bi obuhvaćala sav neprekinuti etnografski teritorij južnih Slavena.

Da se ova misao provede u djelo, zaključilo je »Narodno vijeće« u svojoj sjednici od 24. studenoga, da proglašuje ujedinjenje države Slovenaca, Hrvata i Srba sa Srbijom i Crnom Gorom u jedinstvenu državu, te je izabralo svoje odaslanstvo, koje stupa pred Vaše kraljevsko visočanstvo, da Vam ovaj zaključak »Narodnog vijeća« zvanično i u svečanoj formi saopći. Zaključak je »Narodnog vijeća« da vladarsku vlast na čitavom teritoriju sada jedinstvene države Srba, Hrvata i Slovenaca vrši Njegovo veličanstvo kralj Petar, odnosno u njegovoj zamjeni kao regent Vaše kraljevsko visočanstvo. Ujedno bi se u sporazumu s vladom Vašega kraljevskoga visočanstva i s predstavnicima svih narodnih stranaka u Srbiji i Crnoj Gori imala obrazovati jedinstvena parlamentarna vlada na području jugoslavenske države uz jedinstveno narodno predstavništvo.

Vaše kraljevsko visočanstvo! Želja bi »Narodnog vijeća« bila, da se s obzirom tla provizorno stanje ovo privremeno narodno predstavništvo obrazuje sporazumom između »Narodnog vijeća« i predstavnika naroda kraljevine Srbije, pa da se ustanovi odgovornost državne vlade prema modernim parlamentarnim načelima ovomu narodnom predstavništvu, koje bi trebalo na okupu ostati sve do konstituante, da princip ustavnosti i parlamentarne odgovornosti vlade dođe do potpunog izražaja. Iz istoga br razloga ostali na snazi — pod kontrolom državne vlasti — dosadanji autonomni administrativni organi, koji će za svoje uredovanje biti odgovorni i autonomnim predstavništvima.

U ovo prelazno doba trebalo bi po našemu mišljenju stvoriti preduvjete za konačnu organizaciju naše jedinstvene države. U tu bi svrhu naša državna vlada trebala posebice pripraviti konstituantu, koja bi prema iznesenom prijedlogu »Narodnog vijeća« bila izabrana na temelju općega, jednakoga, izravnoga i proporcijonalnoga razmjernoga prava glasa, a sastala bi se najkasnije šest mjeseci poslije sklopljenoga mira.

U tom historijskom času, kada pred Vaše kraljevsko visočanstvo stupamo kao predstavnici naroda sa cijeloga teritorija južnih Slavena u bivšoj austro-ugarskoj monarkiji, duboko smo ožalošćeni, što moramo konstatirati, da su veliki i dragocjeni dijelovi našega narodnog područja okupirani. Ipak punim uvjerenjem dajemo izraza svojoj nadi, da će se Vaše kraljevsko visočanstvo — zajedno sa cijelim našim narodom — zauzeti, da se definitivne granice naše države označe tako, da budu u skladu s etnografskim našim granicama, a primjenom načela narodnoga. samoodređenja, proklamiranog (proglašenog) od predsjednika američkih država Wilsona i od svih sila Sporazuma (Antante). Neka živi Njegovo veličanstvo kralj Petar! Neka živi Vaše kraljevsko visočanstvo! Neka živi cijeli srpsko-hrvatsko-slovenski narod! Neka živi slobodna ujedinjena Jugoslavija!«


Prethodno poglavlje: Hrvatska na mučilištu Sljedeće poglavlje:
Postanak kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Odgovor regenta Aleksandra