Govori Ante Starčevića

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Govori
autor: Ante Starčević
Govor dneva 5. svibnja 1861. o kr. odpisu 9. svibnja 1861. >

govori Ante Starčevića objavljeni u Zagrebu 1893. godine u tiskari Antuna Scholza, u izdanju Odbora kluba Stranke prava


 1. Govor dneva 15. svibnja 1861. o kr. odpisu 9. svibnja 1861.
 2. Govor dneva 26. lipnja 1861. ob odnošajih kraljevine Hrvatske prema kraljevini Ugarskoj
 3. Govor dneva 17. srpnja 1861. glede izstupa 34 zastupnika iz saborske sjednice 13. i. m.
 4. Govor dneva 2. kolovoza 1861. glede odaslanja hrvatskih zastupnika u bečki Reichsrath
 5. Govor dneva 5. kolovoza 1861. glede novoga glasovanja o predlogu za odaslanje zastupnika u bečki Reichsrath
 6. Govor I. dneva 12. kolovoza 1861. o članku glede zločina izdaje domovine
 7. Govor II. dneva 12. kolovoza 1861. o gradnji mosta preko Kupe
 8. Govor dneva 22. kolovoza 1861. o dokinuću vojničke krajine
 9. Govor dneva 17. rujna 1861. o adresi
 10. Govor dneva 27. rujna 1861. o njemačkom jeziku
 11. Govor dneva 26. studenoga 1865. o pravu izbora saborskih častnika
 12. Govor dneva 15. prosinca 1865. glede priznavanja zastupnika koji su služeći oficiri
 13. Govor dneva 27. siečnja 1866. u obćoj razpravi o adresi na odgovor kr. odpisu 2. studenoga 1865.
 14. Govor dneva 29. siečnja 1866. u specijalnoj razpravi o adresi na odgovor kr. odpisu 2. studenoga 1865.
 15. Govor dneva 24. studenoga 1866. o proslavi uspomene Nikole Zrinskoga Sigetskoga
 16. Govor dneva 20. svibnja 1871. u Krapinskih Toplicah
 17. Govor dneva 14. listopada 1878. u obćoj razpravi o adresi na kr. odpis 16. rujna 1878.
 18. Govor dneva 2. siecnja 1879. uz interpelaciju glede postupanja riečkoga suda proti suradnikom «Slobode»
 19. Govor dneva 14. lipnja 1879. glede čestitke hrvatskoga sabora prigodom srebrnoga pira kralja i kraljice
 20. Govor dneva 1. rujna 1879. ob ukinuću naukovine na hrvatskom sveučilištu
 21. Govor dneva 2. rujna 1879. ob istom predmetu
 22. Govor dneva 20. prosinca 1879. uz interpelaciju glede neprisuća zastupnika Hrvatske pri odreci nadvojvodkinje Marije Kristine
 23. Govor I. dneva 16. lipnja 1880. uz interpelaciju glede odciepljenja Trsata od obćine Sušačke
 24. Govor II. dneva 16. lipnja 1880. uz interpelaciju glede marvinske kuge god. 1879.
 25. Govor dneva 19. lipnja 1880. uz interpelaciju glede neobustavljenih ovrha za štibre
 26. Govor dneva 26. lipnja 1880. glede obustavljenja tečaja uvedena u Zagrebu za magjarski jezik
 27. Govor I. dneva 11. rujna 1880. uz interpelaciju glede uvedenja kaznenoga zakonika Ugarske za grad Rieku i njezin kotar
 28. Govor II. dneva 11. rujna 1880. uz interpelaciju glede pomoći postradalim seljakom od tuče i povodnje
 29. Govor I. dneva 6. studenoga 1880. uz interpelaciju glede nasilnoga utjerivanja poreza od pomoraca
 30. Govor II. dneva 6. studenoga 1880. uz interpelaciju glede patvaranja jela i pića
 31. Govor dneva 3. veljače 1881. uz interpelaciju glede uzkraćenja prava glasa hrvatskim činovnikom na Rieci
 32. Govor dneva 9. veljače 1881. uz interpelaciju glede koristnijega uloženja glavnica pripadajućih javnim zakladam
 33. Govor I. dneva 25. lipnja 1881. o predlogu, da se županijske skupštine imaju obdržavati u središtih županija
 34. Govor II. dneva 23. lipnja 1881. uz interpelaciju glede izvanrednoga pomora radnica u tvornici papira na Sušaku
 35. Govor III. dneva 23. lipnja 1881. o predlogu glede obdržavanja županijskih skupština
 36. Govor dneva 1. srpnja 1881. o preinaci izbornoga reda za sabor
 37. Govor dneva 8. srpnja 1881. u razpravi o priznanju krpice priliepljene na § 66. nagodbenoga zakona
 38. Govor dneva 4. rujna 1881. na izbornom sastanku na Krasici
 39. Govor dneva 29. rujna 1881. glede čitanja izvješća saborskih odsjeka za verifikaciju zastupnika
 40. Govor dneva 3. listopada 1881. uz interpelaciju glede nebiranja zastupnika grada Rieke za hrvatski sabor
 41. Govor dneva 8. listopada 1881. u razpravi za dozvolu prevremenoga proračuna za prvi tromjesec god. 1882.
 42. Govor dneva 27. ožujka 1882. uz interpelaciju glede suspendiranja nekolicine odvjetnika pravaša
 43. Govor dneva 29. travnja 1882. uz interpelaciju glede šteta proiztičućih iz trgovačkoga cienika
 44. Govor dneva 20. listopada 1882. uz interpelaciju glede odpuštenja vojnika u kasnu zimu
 45. Govor dneva 23. listopada 1882. ob uzakonjenju ces. i kr. naredaba i kralj. odpisa od 15. srpnja 1882. glede spojenja Krajine
 46. Govor dneva 27. listopada 1882. glede pooštrenja saborskoga poslovnika
 47. Govor dneva 8. studenoga 1882. uz interpelaciju glede namještenja lučkih službenika na Rieci
 48. Govor dneva 19. prosinca 1883. uz interpelaciju glede odciepljenja Žumberka od Hrvatske
 49. Govor dneva 14. lipnja 1884. glede protupodpisa ugarskoga ministra Tisze na kr. odpisu 4. rujna 1883.
 50. Govor dneva 25. lipnja 1884. uz interpelaciju glede predloženja spisa odnosećih se na Rakovičku smutnju god. 1871.
 51. Govor dneva 10. srpnja 1884. o dokinuću nekih ustanova zakona 28. veljače 1874. čl. 10. o vlasti i odgovornosti sudaca
 52. Govor dneva 14. srpnja 1884. za predlog zastupnika Folnegovića o karnostnoj odgovornosti sudaca
 53. Govor dneva 8. listopada 1884. uz interpelaciju glede popunjenja gradskoga zastupstva u Bakru
 54. Govor dneva 16. listopada 1884. glede nešiljanja hrvatskih zastupnika u peštanski sabor
 55. Govor dneva 9. svibnja 1885. uz interpelaciju glede ponudjenih vladi 50.000 for. za izbore
 56. Govor dneva 12. svibnja 1885. glede naplaćenja troška za vojničku asistenciju kod smutnje sbog grbova 1885.
 57. Govor dneva 30. rujna 1885. uz interpelaciju glede izaslanja deputacija pred kralja u Požegu
 58. Govor dneva 8. listopada 1885. o predlogu da se stavi pod obtužbu bana Khuena-Hedervarya
 59. Govor dneva 17. studenoga 1885. o predlogu za izručenje sudu zastupnika Eugena Kumičića i dra. Jakova Radoševića
 60. Govor dneva 25. studenoga 1885. o predlogu da se stavi pod obtužbu bana i predstojnika odjela za pravosudje
 61. Govor dneva 3. veljače 1886. u specijalnoj razpravi proračuna za g. 1886.
 62. Govor dneva 20. studenoga 1886. uz interpelaciju glede Bosne i Hercegovine
 63. Govor I. dneva 5. ožujka 1887. uz interpelaciju glede izplate zemljo-razteretnica Hrvatske i Slavonije
 64. Govor II. dneva 5. ožujka 1887. glede predloženja kr. ručnog pisma imenovanja grofa Khuena-Hedervarya za bana
 65. Govor dneva 9. ožujka 1887. glede izbora zastupnika Žumberka za hrvatski sabor
 66. Govor dneva 15. rujna 1887. u adresnoj razpravi
 67. Govor dneva 28. studenoga 1887. o priepornosti izbora Frana Folnegovića za grad Senj
 68. Govor dneva 3. prosinca 1887. uz interpelaciju glede političkoga vanjskoga i nutarnjega položaja
 69. Govor dneva 22. svibnja 1888. u razpravi osnove zakona o kaznenih ustanovah u zaštitu podmorskih kabela
 70. Govor dneva 26. svibnja 1888. u razpravi osnove zakona o posljedicah kaznenih osuda i kazna
 71. Govor dneva 21. lipnja 1888. u razpravi osnove zakona o preinaci izbornoga reda i stegnuća broja izbornih kotara
 72. Govor dneva 23. lipnja 1888. u razpravi osnove zakona ob uredjenju sabora obzirom na virilce
 73. Govor dneva 20. studenoga 1888. u obćoj razpravi osnove zakona o zadrugah
 74. Govor dneva 27. studenoga 1888. u obćoj razpravi osnove zakona o proračunu za god. 1889.
 75. Govor dneva 14. listopada 1889. glede inartikulacije financijalne nagodbe ugovorene s Ugarskom
 76. Govor dneva 5. studenoga 1889. u razpravi glede adrese za sdruženje Dalmacije
 77. Govor dneva 26. studenoga 1889. u razpravi osnove zakona o proračunu za g. 1890.
 78. Govor dneva 10. prosinca 1889. u razpravi osnove zakona ob odšteti regalnoga prava točenja
 79. Govor dneva 10. ožujka 1890. u obćoj razpravi osnove zakona o karnostnoj odgovornosti pravosudnih činovnika
 80. Govor dneva 18. studenoga 1890. u obćoj razpravi osnove zakona o komasaciji zemljišta
 81. Govor dneva 29. svibnja 1891. u obćoj razpravi osnove zakona za promjenu § 21. zak, čl. I.: 1868. o zemljorazteretnom nametu
 82. Govor dneva 22. prosinca 1891. ob ustrojstvu državnoga nadodvjetničtva i drž. odvjetnika
 83. Govor dneva 17. kolovoza 1892. u adresnoj razpravi
 84. Govor dneva 1. lipnja 1879. na pučkoj skupštini u Bakru o slobodi štampe
 85. Odgovor odaslanstvu akademijske mladeži u Zagrebu godine 1867.