Govor Luke Bebića na uručenju državnih nagrada za znanost za 2007. godinu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Govor predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića na uručenju državnih nagrada za znanost za 2007. godinu
autor: Luka Bebić

Zagreb, 7. listopada 2008.


Poštovani lauerati,
Cijenjeni uzvanici, dragi gosti,

U ime Hrvatskoga sabora i u ime članova Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost srdačno vas pozdravljam. Velika mi je čast i ugodna dužnost dodijeliti državne nagrade za znanost Vama koji ste najzaslužniji za znanstveni razvitak Hrvatske, a time i njezinu afirmaciju u Europi i svijetu.

Vlada Republike Hrvatske postavila je obrazovanje i znanost kao apsolutni prioritet i temelj napretka zemlje. Strategija stvaranja i razvoja hrvatskoga društva temeljenog na znanju time je dobila potpunu potporu.

Tijekom pregovaračkog procesa u području obrazovanja i znanosti, Europska komisija procijenila je da se hrvatska politika u području znanosti i istraživanja razvija u istome smjeru kao i znanstveno istraživačka politika EU, dok je u svezi s obrazovanjem utvrđena visoka stopa usklađenosti hrvatskoga sustava obrazovanja s onim u Europskim zemljama.

Republika Hrvatska opredijeljena je na stvaranje uvjeta i povoljne klime koji će osigurati što veće i uspješnije sudjelovanje znanosti u stvaranju novih znanja i dobara.

Posvuda u razvijenim zemljama svijeta, temeljna je aktivnost gospodarska, i to ona koja se primarno usmjerava prema područjima koja su zasnovana i pokrenuta znanjem i inovacijama.

Znanje, znanost i tehnologija u razvijenim zemljama postala su temeljna nacionalna imovina, a njihova uloga u stvaranju novih vrijednosti i ekonomskog blagostanja, postala je nezamjenjiva. Stoga, osim potrebe kontinuiranog i povećanog ulaganja u znanost, nužno je u javnosti razvijati svijest o općoj korisnosti napretka znanosti i tehnologije, kako za društvo tako i za pojedinca.

Znanje je danas nezaobilazan temelj i uporište kreiranja i planiranja svih sfera društvenog života. Povezivanje znanstvenog i intelektualnog kapaciteta svih nas u službi je razvoja Hrvatske jer, bez ulaganja u znanost i obrazovanje, pozicija Hrvatske, posebno u kontekstu pristupa euroatlantskim integracijama, ne bi bila primjerena našim nacionalnim interesima i težnjama.

Izgradnja društva temeljenoga na znanju počiva na kvalitetnom i neprestanom unapređivanju i ulaganju u sustav obrazovanja što je i Vlada Republike Hrvatske prepoznala.

Uspjesi hrvatskih znanstvenika na europskom i svjetskom planu iznimni su, a naša država Hrvatska, svrstana je među najuspješnije zemlje regije, uspješnija je čak i od većine novih članica Europske unije i zemalja kandidatkinja.

U današnjem svijetu, a posebno u svijetu budućnosti, znanje i inovativnost bit će ključni čimbenik razlikovanja uspješnih od neuspješnih. Sasvim je sigurno da u Hrvatskoj postoje središta izvrsnosti koja su u stanju ravnopravno se nositi s naprednim svijetom, napokon, i dostignuća naših laureata dokaz su toj tvrdnji.
Za zemlje poput Hrvatske, znanje i znanost je područje na kojemu se može natjecati i s onima daleko većim i bogatijim od sebe.

To je područje u kojem se priznaje samo jedan kriterij – visoka kvaliteta. Znanost je tako ono čime doprinosimo međunarodnoj afirmaciji naše zemlje diljem svijeta. U tome je Vaš doprinos, uvaženi laureati, neosporno velik.

Poštovani znanstvenici, profesori, cijenjeni laureati,

Ostvarenjem vaših znanstvenih dostignuća polučili ste veliki uspjeh za našu domovinu Hrvatsku, ali i učinili važan iskorak u današnju znanost Europe i svijeta.

Nagrade koje će vam danas biti uručene imaju državni značaj. One predstavljaju i najviše priznanje znanstvenim djelatnicima za ostvarene rezultate i rad kojim su dali izniman doprinos ugledu Republike Hrvatske, a time, siguran sam, i budućem svekolikom napretku naše Hrvatske.

Gospođe i gospodo, poštovani laureati, dragi gosti, a sada Vas molim da započnemo s programom podjele državnih nagrada za znanost.