Govor Luke Bebića na Europskoj konferenciji predsjednika parlamenata 23. svibnja 2008.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Govor predsjednika Hrvatskoga sabora Luke Bebića na Europskoj konferenciji predsjednika parlamenata
autor: Luka Bebić

Strasbourg, 23. svibnja 2008.


Gospodine predsjedavajući, uvaženi predsjednici europskih parlamenata,

Posljednjih godina, parlamentarna diplomacija intenzivno dobiva na važnosti i značaju. Također jača i parlamentarna dimenzija svih međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa. Želja nam je da rastući broj multilateralnih skupova ne bude samo formalni oblik izražavanja stavova, već da na njima parlamentarci sadržajno rasprave sva ona pitanja koja su ključna za daljnji razvoj odnosa među zemljama Europe, ali i njenog susjedstva.

Vijeće Europe je jedinstvena organizacija koja svoj mandat temelji na očuvanju i promoviranju zajedničkih vrijednosti ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u paneurepskom prostoru. Upravo u tom vrijednosnom aspektu leži nezamjenjiv i trajni značaj Vijeća Europe u suvremenoj europskoj arhitekturi.

Uloga nacionalnih parlamenata u ostvarenju tog specifičnog mandata posebno je istaknuta činjenicom da je upravo parlamentarna demokracija jedna od navedenih temeljnih vrijednosti. Sve države članice obavezale su se prema Statutu Vijeća Europe jamčiti slobodnu i pluralističku parlamentarnu demokraciju. Temeljem takve obveze, Vijeće Europe razvilo je niz pravnih i političkih instrumenata, koji danas u cijelini čine zajednički zbir standarda demokracije u cijeloj Europi.

Ključnu ulogu u prenošenju tih standarda na nacionalnu razinu imaju nacionalni parlamenti. Temeljna funkcija parlamenta – stvaranje prava – čini ih glavnom sponom između standarda usvojenih na europskoj razini i njihove provedbe u državama članicama Vijeća Europe. Nacionalni parlamenti oživotvoruju instrumente nastale na međunarodnoj razini, te su stoga ključna stepenica prema ostvarenju ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Europi.

U tom smislu, želio bih istaći posebnu pažnju s kojom Hrvatski sabor pristupa potvrđivanju instrumenata Vijeća Europe, koji – jednom potvrđeni – u hrvatskom zakonodavnom sustavu prema ustavnim odredbama imaju izravan učinak te su po pravnoj snazi iznad zakona.

U najvećem broju slučajeva, nacionalni parlamenti imaju i određene mehanizme kojima prate implementaciju tih standarda. Baš kao što i Parlamentarna skupština Vijeća Europe ima na europskoj razini ustanovljene mehanizme nadzora poštovanja temeljnih vrijednosti i načela Organizacije od strane država članica, tako i nacionalni parlamenti kroz odgovarajuće mehanizme doprinose stvarnom oživotvorenju tih standarda na nacionalnoj razini.

Iako pučki pravobranitelj nije u striktnom smislu nadzorni mehanizam parlamentarnog tijela, Hrvatski ga sabor imenuje kao svog opunomoćenika koji štiti ustavna i zakonska prava čovjeka i građanina u postupcima pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti, a jednako tako imenuje i pravobranitelje u specifičnim područjima zaštite ljudskih prava, poput pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Gospodine predsjedavajući,

U ostvarivanju temeljne uloge Vijeća Europe, posebno je značajno istaći dimenziju interparlamentarne suradnje. Parlamentarna skupština Vijeća Europe, najstarije je takvo tijelo, a slobodno možemo reći i najdinamičnije tijelo Vijeća Europe, u promociji temeljnih vrijednosti na kojima se ova organizacija zasniva.

Takvu ulogu Parlamentarna skupština u cijelosti zadržava i danas, te je posljednjih godina pokrenula čitav niz inicijativa za snažnu revitalizaciju značaja temeljne uloge Vijeća Europe. Cjelovita rasprava o stanju ljudskih prava i demokraciji u Europi, koju je Parlamentarna skupština nedavno uvela kao redovitu ocjenu postignuća, ali i izazova koji još uvijek predstoje državama-članicama u tom području, samo je jedan od koraka koji je polučio veliku pažnju.

Rad Parlamentarne skupštine na europskoj razini u najvećoj je mjeri odraz utjecaja i inicijativa koje u nju donose predstavnici nacionalnih parlamenata, osluškujući građane koji su im povjerili reprezentativni mandat. S druge strane, kao aktivno tijelo međunarodne interparlamentarne suradnje ona je dragocjena vodilja i inspiracija i za nacionalne parlamente. Upravo takva dinamična interakcija najbolje je jamstvo uspjeha u udruženim naporima na punom poštovanju naših zajedničkih vrijednosti.