Evanđelje po Mateju (Šarić)/Glava 26.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Mateju (Šarić)


1 Kad je bio Isus svršio sve govore ove, reče učenicima svojim: "

2 "Znate, da je do dva dana blagdan Pasha. Tada će Sin čovječji biti predan smrti na križu,"

3 Tada se skupiše glavari svećenički i starješine narodne u palači velikoga svećenika po imenu Kaife.

4 Posvjetovaše se, kako bi mogli Isusa lukavštinom uhvatiti i ubiti.

5 Ali rekoše: "Samo ne na blagdan! Inače pobuni se narod."

6 Kad je Isus boravio u Betaniji u kući Simona Gubavca,

7 Dođe k njemu žena s posudom alabastrenom, punom dragocjene pomasti. To izli ona na glavu njegovu, dok je sjedio za stolom.

8 Kad to vidješe učenici, rasrdiše se i rekoše: "Čemu rasipnost ova?

9 Bilo bi se moglo to prodati skupo i dati siromasima."

10 Isus to zapazi i reče im: "Zašto žalostite ženu? Ona učini dobro djelo na meni

11 Siromahe imate svagda među sobom, a mene nemate svagda.

12 Kad je ona ovu pomast izlila na tijelo moje, učinila je to za pokop moj.

13 Zaista, kažem vam: "Svuda po svemu svijetu, gdje se propovijeda ovo evanđelje, govorit će se i za spomen njezin, što je učinila ona."

14 Tada jedan od dvanaestorice, po imenu Juda Iskariot, otiđe glavarima svećeničkim

15 I reče: "Što ćete mi dati, da vam ga predam?" Oni mu isplatiše trideset srebrnjaka,

16 Otada je čekao na zgodnu priliku, da ga izda.

17 U prvi dan beskvasnih kruhova pristupiše učenici k Isusu i upitaše: "Gdje da pripravimo za te Pashalno janje?"

18 On odgovori: "Idite u grad k stanovitom čovjeku i recite mu:, Učitelj poručuje: "Vrijeme je moje blizu, kod tebe ću blagovati Pashalnu večeru s učenicima svojim."

19 Učenici učiniše, kako im je bio Isus naložio, i pripraviše Pashalnu večeru.

20 Kad bi uveče, sjede za sto s dvanaestoricom.

21 Dok su jeli, reče: "Zaista, kažem vam: "Jedan između vas izdat će me."

22 To ih vrlo ožalosti, i jedan za drugim pitao ga je: "Da nijesam ja, Gospodine?"

23 On odgovori: "Koji umoči s menom ruku u zdjelu, taj će me izdati.

24 Sin čovječji ide, istina, kao što je pisano za njega; ali teško čovjeku, koji izda Sina čovječjega, Bolje bi bilo tome čovjeku, da se nije rodio."

25 Tada upita Juda, izdajnik njegov: "Jesam li ja, učitelju?" On odgovori: "Ti kažeš."

26 Dok su blagovali, uze Isus kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i dade ga učenicima svojim i reče: "Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje."

27 Tada uze čašu, zahvali i pruži ga učenicima i reče: "Pijte svi iz njega;

28 Jer je ovo krv moja i Novoga Zavjeta, koja se prolijeva za mnoge na oproštenje grijeha.

29 Ali vam kažem: Od sada neću više piti od ovoga roda trsova do onog dana, kad ga budem pio s vama posve novoga u kraljevstvu Oca svojega."

30 Tada izmoliše hvalospjev i izađoše na Maslinsku goru.

31 Onda im reče Isus: "Svi ćete se vi spotaknuti zbog mene ovu noć, jer stoji pisano: "Udarit ću pastira, i razbježat će se ovce stada.

32 Ali iza uskrsnuća svojega ići ću pred vama u Galileju."

33 Petar mu odgovori: "Ako se i svi spotaknu zbog tebe, ja se neću nikad spotaknuti!"

34 Isus mu reče: "Zaista, kažem ti: Još noćas, prije nego pijetao zapjeva, tri puta ćeš me zatajiti."

35 Petar ga je uvjeravao: "I ako bih morao poći u smrt s tobom, ne bih te ja zatajio." Tako su tvrdili i svi drugi učenici.

36 Tada dođe Isus s njima u zaselak, koji se zove Getsemani. On reče učenicima svojim: "Sjedite tu, dok ja idem tamo i pomolim se."

37 Samo Petra i oba sina Zebedejeva uze sobom. Tada se počne žalostiti i plašiti.

38 On im reče: "Žalosna je duša moja do smrti; ostanite ovdje bdijte s menom!"

39 I otide malo dalje, pade ničice na svoje lice, i pomoli se: "Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe čaša ova! Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš."

40 Tada dođe k učenicima svojim i nađe ih gdje spavaju. Reče Petru: "Zar nijeste mogli jednu uru probdjeti s menom?

41 Bdijte i molite se, da ne padnete u napast; jer je duh voljan, ali je tijelo slabo."

42 Udalji se po drugi put i pomoli se: "Oče moj, ako me ne može ova čaša mimoići, a da ga je pijem, neka bude volja tvoja!"

43 I dođe opet natrag i nađe ih opet gdje spavaju; jer su im bile oči otežale.

44 On ih ostavi, otiđe opet i pomoli se po treći put onim istim riječima.

45 Tada se vrati natrag k učenicima svojim i reče im: "Jednako spavate i počivate? Evo se približi čas, i Sin čovječji predat će se u rake grješnicima.

46 Ustanite, hajdemo! Evo, približuje se izdajnik moj."

47 Dok je još govorio, dođe već Juda, jedan od dvanaestorice, i s njim četa velika s mačevima i toljagama po nalogu glavara svećeničkih i starješina narodnih.

48 Izdajnik njegov bio je s njima ugovorio znak i rekao: "Koga ja cjelivam, taj je, držite ga!"

49 Odmah pristupi k Isusu i reče: "Zdravo, učitelju!" i poljubi ga, tada mu Isus reče:

50 "Prijatelju, zašto si došao!" Sada stupiše bliže, metnuše ruke na Isusa i uhvatiše ga.

51 Tada jedan od pratilaca Isusovih maši se rukom za mač i trgnu ga. Udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.

52 Isus mu reče: "Zadjeni mač svoj u korice! Svi, koji se mašaju za mač, ginu od mača.

53 Ili zar misliš, da mi Otac moj ne bi odmah poslao u pomoć više od dvanaest legija anđela, kad bih ga zamolio za to?

54 Ali kako bi se onda ispunilo Pismo, po kojemu to mora doći tako?"

55 A u onaj čas reče Isus četi: "Kao na razbojnika izašli ste s mačevima i toljagama, da me uhvatite. Svaki dan sam sjedio u hramu i učio, i nijeste me uhvatili.

56 Ali se sve ovo dogodi, da se ispune Pisma proroka. Tada ga ostaviše svi učenici njegovi i pobjegoše.

57 Oni, koji uhvatiše Isusa, odvedoše ga k velikomu svećeniku Kaifi, kod kojega su se bili skupili književnici i starješine.

58 Petar je išao za njim izdaleka do dvorišta velikoga svećenika. Uđe unutra i sjede sa slugama, da čeka svršetak.

59 Glavari svećenički i sve visoko vijeće tražili su lažno svjedočanstvo protiv Isusa, da ga ubiju.

60 Ali unatoč mnogim lažnim svjedocima, koji pristupiše, ne nađoše nijedno. Najposlije dođoše još dva

61 i rekoše: "On je tvrdio: "Ja mogu porušiti hram Božji i u tri ga dana opet sagraditi."

62 Tada se diže veliki svećenik i reče mu: "Zar ništa nemaš da kažeš na to, što ovi iznose protiv tebe."

63 Isus je šutio. Tada mu reče veliki svećenik: "Zaklinjem te Bogom živim: "Kaži nam, jesi li ti Krist, Sin Božji?"

64 Isus mu odgovori: "Ti kažeš." Ali vam velim: "Od sada ćete vidjeti Sina čovječjega gdje sjedi s desne Svemogućega i dolazi na oblacima nebeskim."

65 Tada veliki svećenik razdera haljinu svoju i reče: "Pohulio je na Boga! Čemu trebamo još svjedoke? Sami ste sad čuli hulu na Boga.

66 Što vam se čini" Oni odgovoriše: "Zaslužio je smrt!"

67 Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga šakama. Drugi su ga udarali po obrazu

68 I rugali se: "Kriste, kaži nam: "Tko te je udario?"

69 Uto je Petar sjedio vani u dvorištu. Tada pristupi k njemu jedna sluškinja i reče: "I ti si bio s Isusom Galilejcem!"

70 On to zataji pred svima i reče: "Ne znam što govoriš."

71 Kad onda htjede da izađe k vratima ugleda ga druga sluškinja i reče onima, što su stajali ondje: "I ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom!"

72 On opet zataji i zakle se: "Ne znam toga čovjeka."

73 Malo poslije toga pristupiše k Petru oni, što su okolo stajali, i rekoše: "Doista, i ti si jedan od njih, i govor te tvoj izdaje."

74 Tada se počne kleti i preklinjati: "Ne znam toga čovjeka." Odmah zapjeva pijetao.

75 Petar se sjeti riječi, koju mu je bio rekao Isus: "Prije nego zapjeva pijetao, tri puta ćeš me zatajiti." Izađe i proplaka gorko.


Evanđelje po Mateju (Šarić)