Evanđelje po Marku (Šarić)/Glava 8.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Marku (Šarić)


1 U one dane bilo je opet veliko mnoštvo naroda skupa i nije imalo što jesti. Tada dozva k sebi učenike svoje i reče im:

2 "Žao mi je naroda. Već tri dana stoje kod mene i nemaju što, jesti.

3 Ako ih pustim da idu gladni kući, klonut će na putu; jer su neki od njih došli izdaleka."

4 Učenici njegovi odgovoriše mu:, "Odakle da uzme tko kruha ovdje u pustinji, da ih nasiti?"

5 On ih zapita: "Koliko imate kruhova?" Oni odgovoriše: "Sedam."

6 Tada zapovjedi da narod posjeda po zemlji, onda uze sedam kruhova, zahvali, prelomi ih i dade ih učenicima svojim, neka ih iznesu pred narod, i iznesoše ih.

7 Imali su i nekoliko ribica. On ih blagoslovi i dade ih iznijeti.

8 Jeli su i nasitili se. Od komadića, što su bili preostali, podigoše još sedam košarica.

9 Bilo ih je oko četiri tisuće. I otpusti ih.

10 Odmah uđe u lađicu s učenicima svojim i ode u okolinu Dalmanute.

11 Tada dođoše farizeji i počeše se s njim prepirati, Tražili su od njega znak s neba, da ga kušaju.

12 Tada on uzdahnu u svojoj nutarnjosti i reče: "Čemu rod ovaj traži znak? Zaista, kažem vam: "Rodu ovomu neće se dati znak."

13 Stim ih ostavi, uđe opet u lađicu i otide na drugu obalu.

14 Oni su bili zaboravili uzeti kruha sobom. Samo jedan jedini kruh imali su sobom u lađici.

15 Tada ih je opominjao i rekao: "Pazite, čuvajte se kvasca farizejskoga i kvasca Herodova!"

16 Mislili su i govorili jedan drugome: "To je što kruha nemamo."

17 Isus to opazi i reče im: "Što mislite o tom, da kruha nemate? Zar još uvijek ne razumijete i ne shvaćate? Zar je otvrdnulo srce vaše?

18 Imate oči i zar ne vidite? Imate uši i zar ne čujete? Zar više ne mislite na ono,

19 Kako sam onda pet kruhova prelomio na pet tisuća? Koliko košarica punih komadića nakupiste tada?" Oni mu odgovoriše: "Dvanaest".

20 I kad prelomi sedam kruhova na četiri tisuće, koliko košarica punih komadića nakupiste?" Oni odgovoriše: "Sedam".

21 Tada im reče: "Zar još uvijek ne razumijete?"

22 Dođoše u Betsaidu. Tada mu donesoše slijepca i zamoliše ga, da ga se dotakne.

23 On uze slijepca za ruku i izvede ga van pred selo. Tada pokvasi oči njegove pljuvačkom, metnu ruke na njega i zapita, ga: "Vidiš li što?"

24 On pogleda i reče: "Vidim ljude, gdje hodaju, kao da bi bili drva"

25 Još jedanput stavi mu ruke na oci, Tada je mogao dobro vidjeti; on je bio iscijeljen i vidio je sve posve bistro.

26 Onda ga posla kući i reče: "Ne ulazi u selo!"

27 Isus otide s učenicima svojim dalje u mjesta kod Cezareje Filipove, Putem upita učenike svoje: "Za koga me drže ljudi?"

28 Odgovoriše mu: "Neki za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, opet drugi za kojega od proroka."

29 On ih upita dalje: "A za koga me vi držite?" Petar mu odgovori: "Ti si Krist."

30 Tada im naloži, da ni s kim ne govore o njemu.

31 I počne ih učiti, da Sin čovječji mora mnogo trpjeti i da će od starješina, glavara svećeničkih i književnika biti zabačen i usmrćen, ali poslije tri dana da će uskrsnuti.

32 Reče to posve otvoreno. Tada ga uze Petar nasamo i počne ga odvraćati.

33 A on se okrenu, pogleda na učenike svoje i ukori Petra rekavši: "Idi od mene, sotono! Ti ne držiš s Bogom, nego s ljudima."

34 Tada dozva narod s učenicima i reče im: "Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme križ svoj na sebe i neka tako ide za mnom!

35 Jer tko hoće da spasi život svoj, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj zbog mene i zbog evanđelja, spasit će ga.

36 Što koristi čovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi dušu svoju?

37 Jer što može čovjek dati kao otkup za dušu svoju?

38 Tko se stidi mene i mojih riječi pred ovim preljubotvornim i grješnim naraštajem, toga će se i Sin čovječji stidjeti, kad dođe u slavi Oca svojega sa svetim anđelima."


Evanđelje po Marku (Šarić)