Evanđelje po Marku (Šarić)/Glava 3.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Marku (Šarić)


1 Dođe opet u sinagogu. Tu je bio čovjek sa suhom rukom.

2 Pazili su na njega, hoće li ga u subotu iscijeliti, da ga mognu optužiti.

3 Tada reče čovjeku sa suhom rukom: "Stani na sredinu!"

4 Onda ih upita: "Treba, li u subotu dobro činiti ili zlo? Život spasiti ili pustiti da propadne?" Šutjeli su.

5 Ožalošćen zbog tvrdoće njihova srca, pogleda srdito na njih unaokolo i reče čovjeku: "Pruži ruku svoju!" On je pruži, i ruka je njegova bila opet zdrava.

6 Smjesta izađoše farizeji i posvjetovaše se s pristašama Herodovim protiv njega, kako bi ga mogli upropastiti,

7 Isus se povuče s učenicima svojim k moru, Veliko mnoštvo naroda iz Galileje išlo je za njim. I iz Judeje

8 i Jerusalema, iz Edoma, iz okolice s onu stranu Jordana i od Tira i Sidona pridolazili su ljudi k njemu u velikim četama, kad su čuli za sva djela njegova.

9 Tada reče učenicima svojim, neka zbog mnoštva naroda bude uvijek spremna lađica za njega, da ne dođe u tisku.

10 On je naime iscijelio mnoge, te su stoga navaljivali na njega svi bolesni, da ga se dotaknu.

11 Kad su ga vidjeli dusi nečisti, padali su pred njega ničice i vikali: "Ti si Sin Božji."

12 A on im je zabranjivao strogo, da ga ne razglašuju.

13 Tada uziđe na goru i dozva k sebi, koje je htio, i dođoše mu.

14 I postavi dvanaestoricu. Oni bi imali uvijek biti s njime, i njih je htio poslati da propovijedaju.

15 Oni bi morali imati i moć da izgone đavle.

16 Ovu dvanaestoricu postavi: "Simona, kojemu nadjenu ime Petar,

17 Jakova, sina Zebedejeva, i Ivana, brata Jakovljeva, kojima je dao ime Boanerges, što znači sinovi groma;

18 Nadalje Andriju, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomu, Jakova, sina Alfejeva, Tadeja, Simona Revnitelja

19 I Judu Iskariota, koji je postao izdajnik njegov.

20 Tada otide kući. Opet se skupi narod, tako da nijesu mogli ni ja, ti.

21 Kad su to čuli njegovi, podigoše se da ga odvedu silom, jer se je reklo, da je izvan sebe.

22 A književnici, koji su bili sišli iz Jerusalema, rekoše: "On je opsjednut od Beelzebuba. Pomoću poglavice zlih duhova izgoni zle duhove."

23 Tada ih je dozvao i govorio im u prispodobama: "Kako može sotona izgoniti sotonu?

24 Ako je kraljevstvo u sebi nesložno, onda ne može opstati takvo kraljevstvo.

25 Ako je kuća u samoj sebi nesložna, onda ne može opstati takva kuća.

26 I ako sotona ustane protiv samomu sebi i nesložan je samim sobom, onda ne može opstati, nego će propasti.

27 Nitko ne može provaliti u kuću jakoga i oteti mu imanje njegovo, ako nije najprije svezao jakoga. Istom tada može oplijeniti kuću njegovu.

28 Zaista, kažem vam: "Svi grijehi i huljenja na Boga, što ih počine ljudi, oprostit će se njima.

29 Ali tko pohuli na Duha Svetoga, ne nalazi na vijeke oproštenja, nego ostaje naprćen vječnim grijehom."

30 Oni su bili naime tvrdili: "On ima nečistoga duha."

31 Tada dođoše majka njegova i braća njegova. Ostadoše stojeći vani i dadoše ga pozvati.

32 Mnoštvo ljudi sjedilo je oko njega. Tada mu javiše: "Majka tvoja i braća tvoja stoje vani i pitaju za te."

33 On im reče: "Tko je majka moja, i tko su braća moja?"

34 Tada pogleda na one, koji su sjedili oko njega, i reče: "Evo majka moja i braća moja!

35 Jer tko čini volju Božju, taj mi je brat, sestra i majka."


Evanđelje po Marku (Šarić)