Državna himna Republike Azerbajdžan

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Državna himna Republike Azerbajdžan
autor: Ahmed Javad
Azerbajdžanska državna himna od 1992. Uglazbio ju je Uzeyir Hajibeyov.

Logotip Wikipedije Vidite također članak Državna himna Republike Azerbajdžan u Wikipediji, slobodnoj općoj enciklopediji.


Izvornik na azerskom (latinica) Izvornik na azerskom (ćirilica) Prijevod na hrvatski

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!

Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладин шанли Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазириз!
Сәндән өтрү ан вермәјә ҹүмлә газириз!
Үч рәнгли бајрағинла мәсуд јаша!
Үч рәнгли бајрағинла мәсуд јаша!
Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр!
Һәрә бир гәһрәман олду!
Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!
Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағини јүксәлтмәјә,
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә гәнҹләр мүштагдир!
Шанли Вәтән! Шанли Вәтән!
Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!

Azerbajdžan! Azerbajdžan!
Slavna zemljo hrabrih sinova,
Spremni smo dati naša srca i duše za tebe.
Spremni smo proliti krv za tebe.
Živjeti sretno uz tvoju trobojnicu.
Živjeti sretno uz tvoju trobojnicu.
Tisuće duša bilo je žrtvovano za tebe
Tvoj prostor postao je borilačka arena.
Vojnici koji su dali svoje živote
Svaki od njih postao je junak.
Postani bujajući vrt.
Naši životi uvijek su žrtva za tebe,
Tisuću pohvala je u mom srcu.
Za očuvanje tvoje časti.
Za dizanje tvoje zastave,
I očuvanje tvoje časti,
Svi mladi su revni.
Slavna zemljo! Slavna zemljo!
Azerbajdžan! Azerbajdžan!
Azerbajdžan! Azerbajdžan!