Djela apostolska (Šarić)/Glava 15.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Djela apostolska (Šarić)


1 I došli su neki iz Judeje i učili bradu: "Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti."

2 A kad su Pavao i Barnaba živo raspravljali i prepirali se s njima, odrediše, da Pavao i Barnaba i drugi neki od njih uzađu k apostolima i starješinama u Jerusalem za ovo pitanje.

3 Oni dakle otpraćeni od crkve prolazili su kroz Feniciju i Samariju objavljujući o obraćenju neznabožaca i vrlo su obradovali svu braću.

4 A kad dođoše u Jerusalem, bili su primljeni od crkve, i od apostola i starješina, i sve su pripovijedali, što je Bog učinio s njima.

5 Onda ustadoše neki od sljedbe farizejske, koji su bili vjerovali, i rekoše: "Valja ih obrezati i zapovjediti, da drže zakon Mojsijev."

6 I skupiše se apostoli i starješine, da izvide ovu stvar.

7 Po mnogom raspravljanju ustade Petar i reče im: "Ljudi braćo, vi znate, da je Bog od prvih dana izabrao između vas, da iz mojih usta čuju neznabošci riječ evanđelja i da vjeruju.

8 I Bog, koji poznaje srca, posvjedočio je za njih, kad im dade Duha Svetoga kao i nama.

9 I ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši vjerom srca njihova.

10 Sad dakle što kušate Boga, i hoćete da metnete učenicima na vrat jaram, kojega ni oci naši ni mi ne mogosmo nositi?

11 Nego vjerujemo, da ćemo se spasiti milošću Gospodina Isusa Krista, kao i oni."

12 Onda ušuti sve mnoštvo, i slušali su Barnabu i Pavla, koji su pripovijedali, kolike je znake i čudesa učinio Bog preko njih među neznabošcima.

13 A kad oni umukoše, progovori Jakov: "Ljudi braćo, poslušajte mene!

14 Simon reče, kako je Bog učinio prvi korak da iz neznabožaca primi narod k imenu svojemu.

15 I s ovim se podudaraju riječi proroka, kao što je napisano:

16 'Potom ću Be vratiti i opet ću sagraditi dom Davidov, što je pao, i njegove ću ruševine popraviti, i podignut ću ga.

17 Da potraže Gospodina ostali ljudi i svi narodi, nad kojima se je prizvalo ime Gospodnje, govori Gospodin, koji čini ovo.'

18 Gospodinu je poznato odvijeka djelo njegovo.

19 I zato ja mislim, da se ne dira u one, koji se od neznabožaca obraćaju k Bogu,

20 Nego da im se piše, neka paze, da se ne okaljaju idolima, i da se uzdržavaju od bluda, od udavljenoga i od krvi.

21 Jer Mojsije ima od starih vremena u svakom gradu svoje propovjednike u sinagogama, gdje se čita svake subote."

22 Tada nađoše za dobro apostoli i starješine sa svom crkvom, da izaberu ljude između sebe, i da ih pošlju u Antiohiju s Pavlom i Barnabom: Judu, koji se je zvao Barsaba, i Silu, ljude veoma ugledne među braćom.

23 I napisaše rukom svojom: "Apostoli i starješine braća pozdravljaju braću od neznabožaca, što su u Antiohiji, Siriji i Ciliciji.

24 Čuli smo, da su neki, od nas izišavši, smeli vas svojim govorima i uznemirili duše vaše, a mi im ne zapovjedismo.

25 Zato nađosmo za dobro mi jednodušno skupljeni izabrane ljude poslati k vama s dragim našima Barnabom i Pavlom.

26 S ljudima, koji su predali duše svoje za ime Gospodina našega Isusa Krista.

27 Poslasmo dakle Judu i Silu, koji će vam i sami to riječima govoriti.

28 Jer nađe za dobro Duh Sveti i mi, da ne mećemo više nikakva tereta na vas osim ovoga potrebnoga:

29 Da se čuvate od žrtava idolskih i od krvi i od udavljenoga; od bluda. Ako se budete čuvali od toga, bit će vam dobro. Budite zdravi!"

30 Oni dakle poslani siđoše u Antiohiju, i skupivši narod predadoše poslanicu.

31 I kad pročitaše, obradovaše se zbog te utjehe.

32 A Juda i Sila, koji su i sami bili proroci, mnogim riječima utješiše braću i utvrdiše.

33 I pošto proboraviše ondje neko vrijeme, otputiše ih braća s mirom k onima, koji su ih bili poslali.

34 Ali Sila nade za dobro da ostane ondje.

35 A Pavao i Barnaba boravili su u Antiohiji i učili i propovijedali riječ Gospodnju s mnogima

36 A poslije nekoliko dana reče Pavao Barnabi: "Vratimo se i obiđimo braću, da vidimo, kako im je po svim gradovima, u kojima smo propovijedali riječ Gospodnju!"

37 A Barnaba je htio da uzme sa sobom i Ivana, koji se zvao Marko.

38 Ali je Pavao držao, da ne treba uzimati sa sobom onoga, koji se je od njih odijelio u Pamfiliji i nije išao s njima na djelo.

39 Tako dođe do raspre, te se jedan s drugim rastadoše. I Barnaba uze Marka i otplovi u Cipar.

40 A Pavao izabravši Silu pođe na put predan milosti Gospodnjoj od braće.

41 I prolazio je kroz Siriju i Ciliciju i utvrđivao crkve.


Djela apostolska (Šarić)