Prijeđi na sadržaj

Deklaracija o proglašenju Federativne narodne republike Jugoslavije

Izvor: Wikizvor
Grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije PODACI O DOKUMENTU
Naslov dokumenta: Deklaracija o proglašenju Federativne narodne republike Jugoslavije
Vrsta dokumenta: [[Deklaracija]]
Tijelo koje donosi: Zajednička sjednica dvoje domova Ustavotvorne skupštine i to Savezna skupština i Skupština naroda
Potpisnik: Za sada se ne može pročitati
Funkcija potpisnika: Predsjednici, potpredsjednici i tajnici domova Ustavotvorne skupštine FNRJ
Grad: Beograd
Datum proglašenja: 29. studenoga 1945.
D E K L A R A C I J A
o proglašenju Federativne narodne republike Jugoslavije

   Kroz dvadeset i dvije godine postojanja Jugoslavije prije rata, njeni narodi nisu mogli ostvariti svoje vjekovne težnje: nacionalnu ravnopravnost i socijalnu pravdu. Umjesto ostvarenja njihova bratskog jedinstva - na temeljima ravnopravnosti, ne narodna vladavina jedne hegemonističke klike stvarala je među njima sve dublji jaz i međusobni razdor.

   Takva politika ugnjetavanja pojedinih naroda i njihovoga razjedinjavanja, kao i brutalna politička i socijalna reakcija koju su provodile reakcionarske klike s monarhijom na čelu, oslabila je državu iznutra kao i prema vanjskome svijetu, što je dovelo do katastrofalnih posljedica u vrijeme najezde fašističkih sila, u Jugoslaviji travnja 1941. godine.

   U vrijeme travanjske najezde Njemačke i drugih fašističkih sila na Jugoslaviju, Petar II. Karađorđević nije imao ni sposobnosti ni volje organizirati otpor naroda protiv okupatora, već je pobjegao u inozemstvo, a narode Jugoslavije prepustio njihovoj sudbini.

   Svojim postupcima za vrijeme narodno-oslobodilačke borbe Petar II. Karađorđević oslabio je otpor naroda prema okupatoru. On je svima sredstvima pomagao narodne izdajnike koji su od 1941. neprekidno vodili borbu protiv Narodno-oslobodilačke vojske, odnosno protiv osloboditeljskoga pokreta naroda, a surađivali s okupatorom.

   Narodi Jugoslavije ustali su u borbu protiv fašističkih okupatora i domaćih izdajnika čvrsto riješeni braniti svoju nazavisnost i slobodu, i pridonijeli svoj ures općim naporima ujedinjenih naroda protiv zajedničkoga neprijatelja. U četverogodišnjoj borbi narodi Jugoslavije ostvarili su svoje čvrsto jedinstvo i bratstvo. Oni su krvlju i životima svojih najboljih sinova ne samo pobjedili okupatore i njihove domaće suradnike, nego su i uklonili sve ono što ih je u prošlosti razdvajalo. Oni su čvrsto riješili stvoriti takav unutarnji poredak koji će im omogućiti miran razvoj i ostvarenje bolje i sretnije budućnosti.

   Narodi Jugoslavije uvjerili su se, kako u razdoblju od prvoga do drugoga Svjetskog rata, tako i u samom tijeku četverogodišnje oslobodilačke borbe kako je monarhija bila najveća smetnja stvaranju nove Jugoslavije bratske i demokratske zajednice ravnopravnih naroda. Oni su se uvjerili kako je monarhija glavni krivac i za sve postupke ne narodnih režima i prije rata kao i za ono što su naši narodi morali (ne utvrđene, rukom dopisane riječi) podnašati od domaćih izdajnika koji su bili pomagani od monarhije.

   Na temelju toga i suglasno slobodno izraženoj volji svih naroda Jugoslavije, Ustavotvorna skupština na zajedničkoj sjednici Savezne skupštine i Skupštine naroda riješila je i rješava u ime naroda i na temelju zakonskih odluka obadva doma:


I

   Demokratska Federativna Jugoslavija proglašava se narodnom republikom pod imenom FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA !

   FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA je savezna narodna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih naroda koji su slobodno izrazili svoju volju ostanka ujedinjenih u Jugoslaviji.

II

   S ovom odlukom konačno se u ime svih naroda Jugoslavije ukida monarhija u Jugoslaviji, a Petar II. Karađorđević, s cijelom dinastijom Karađorđevića, lišava se svih prava koja su njemu i dinastiji Karađorđevića pripadala.

Donijeto u Beogradu
glavnome gradu
Federativne narodne republike Jugoslavije
29. studenoga 1945. godine


U lijevome dijelu lista:

Predsjedništvo Skupštine naroda Ustavotvorne skupštine

Predsjednik (jedan potpis)

Dopredsjednici (dva potpisa)

Tajnici (tri potpisa)


U desnome redu lista:

Predsjedništvo Savezne skupštine Ustavotvorne skupštine

Predsjednik (jedan potpis)

Dopredsjednici (dva potpisa)


Tajnici (tri potpisa)

Sve u istoj ravnini.


Podaci o izdanju teksta Deklaracija o proglašenju Federativne narodne republike Jugoslavije
Izvorno izdanje:   1946
Izvor:   Izravna poveznica na arhivski dokument koji se nalazi pod skrbi Arhiva Srbije i Crne Gore, Beograd (Arhiv Jugoslavije - "savezni") a pod ovlašću svih država sljednica bivše SFRJ
Suradnici:   Upišite se ovdje.
Ostvarena razina:   Upišite razinu. Tko zna.
Bilješke:   Između su u sredini otisnuta dva pečata na način da se dodiruju u obliku položene osmice, pečati su otisnuti u redku gdje su potpisi obojice predsjednika domova Ustavotvorne skupštine. Napomena: Potpisi su donijeti bez navođenja imena i prezimena potpisnika. Tekst deklaracije je na srpskome jeziku i pisan ćirilićnim pismom, prijevod smatram potrebnim (uz doradu ostalih suradnika) kako bi bio bolje razumljiv našoj današnjici. Tekst je pisan pisaćim strojem, blijedi zbog starosti. Pečati: Također na srpskome jeziku i ćirilićnome pismu, uz rub imaju natpise: Skupština naroda

Ustavotvorne skupštine; Federativne narodne republike Jugoslavije; Predsjedništvo. Savezna skupština Ustavotvorne skupštine Federativne narodne republike Jugoslavije; Predsjedništvo. Sve pisano velikim tiskanim slovima u tri kruga s istim ishodištem. Ukupno potpisa: dvanaest. Primjetiti kako je naziv iz deklaracije FnrJ a iz Ustava FNRJ

Lektor i korektor:   Goran