Boj na Krbavskom polju

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Boj na Krbavskom polju
autor: nepoznat

Vitezovićev zapis, iz oko 1682.


Peljala sina Karlovićka po palačah udvinskih
Nigljedajući se na Krbavsko polje upita sina jom:
"Je li ono sura magla ali bili labudovi?"
Odgovori: "Ni, nego se sapa vidi od junačkih konja
i od praha puškanoga. Ono ban Derenčin boja bije."
Toga pravo ne izreče, eto izjaha jedan samo konjanik,
iziđe gospoja pred njega, dok pozna, da je nje diver Karlović.
Zače govoriti: "Davori mi, Karloviću, davori mi, moj divere!"
Odgovori: "Nemoj od Krajine spitavati,
jer da ti počnem kazivati,
sobom ćeš hitat ob crnu zemlju,
ondi poginuše dva brata Karlovića,
dva Mrnjavića, dva Bereslavića, dva Hranilovića."