Božićna pastorala

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Božićna pastorala
autor: Anka Petričević

Preuzeto s poveznice
I.
Silaziš blago s visina
kroz krugove sjaja,
ti, vječni neizmjerni Bog.
Silaziš,
ž e l j o sveg Raja –
kroz Srce Djevice Majke –
Da stvora zagrliš svog.

II.
Zar se ne plašiš
nevolje, bijede,
beskrajnog jada
zemnoga kraja.
O rajsko Čedo,
što silaziš k Zemlji
iz svoga vječnog
blistavog Raja?
“Al zato siđoh
da bijedu vašu
u Krvi svojoj
operem, svetoj;
da lanac ropstva
grijeha vam skinem
i da vas otmem
Aždaji kletoj.”
Hvala, o Bože,
Djetiću mili,
ljubav nas Tvoja
spasava, diže;
Poniznost Tvoja
spusti nam ljestve…
I vječni sad je
Raj nam sve bliže.

III.
Prezreo nisi životinje dvije
ta one svojim grijahu Te dahom,
slamica bješe kao zlato suho…
Marija – Josip ne disahu strahom.
Ta ljubav vječna među njima sniva…
I Zemlja po njoj sad spašena biva.

IV.
Tišina svud je…
Sa svoda zvijezde
srebrnast liju na zemlju sjaj…
Betlehem gradić
u noći sniva,
dok novom hvalom
odzvanja Raj.
Čedo se rodi
u staji bijednoj:
na križu ležaj
izabra Bog…
Ljubavlju svojom
beskrajnom, nježnom
On želi stvora
privući svog.
Hitajte k Njemu,
pastiri smjerni,
Srce Mu dajte –
najljepši dar;
U njem će rajske
zablistat zvijezde…
Vi ćete njihov
rasipat sjaj.

V.
Dolaskom svojim
odstrani nemir,
žarišta rata
i svaki vaj;
Nek Srcem Tvojim
zasja sav Svemir;
brat nađe brata i rodni kraj.
Milost nek Tvoja među nas sađe…
U svakoj duši Ognjište nađe.

VI.
Štalica bijedna
rajski je hram:
Ljubav sad je
ovija plam.
Na slami, u njoj,
počiva On,
pastirskih frula
odzvanja zvon.
Dok svjetlost zvijezda
prostire muk…
pastirskih frula
zadršće zvuk.

VII.
Čuj rajski cilik,
o slušaj zvon,
u maloj staji
počiva On.
A svemir stvori,
sav Neba kras…
I Čovjek posta,
da spasi nas.
O, stvore, priđi,
poklon Mu daj,
al srce svoje…
Za Nj bit će raj.

VIII.
Sa sebe skini
odjeću staru,
sa sebe skini
krivnju i grijeh…
Koljeno prigni
pred špiljom malom…
Čuj zvuke rajske,
pastira smijeh.
Nek Ti srce
Njegova milost
ispere, bit ćeš
ko šljunak čist;
Opet u Tvojoj
ranjenoj duši
ko prvih dana
blistat će Krist!
Sa sebe skini
odjeću staru,
odloži svaki
teret i bol;
Nađi svog Boga…
Duša će Tvoja
postati opet
mirisna dol.