Bilješke - Petoknjižje

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Bilješke - Petoknjižje


Podrubnice uz Stvaranje[uredi VE]

[1]Drugi prijevod U početku, Bog stvori nebo i zemlju

[2]dah ili duh Božji ili još siloviti vjetar.

[3]Za Izraelite dan je počinjao o zalasku sunca.

[4]Čvrsti luk koji, prema jednoj staroj koncepciji, odjeljuje donje od gornjih voda.

[5]Dajući zvijezdama ime svjetlila, biblijski tekst indicira njihovu esencijalnu funkciju, koja je osvjetljavanje zemlje. Ono se tako suprotstavlja religijama koje diviniziraju zvijezde.

[6]Blagoslov Božji je shvaćen kao jedna moć koja daje život (30.27, 30; Jb 1.10; 42,12).

[7]Hrana dana čovjeku ovdje je predstavljena kao isključivo vegetalna od postanka. Poslije potopa, ona će obuhvaćati također i meso.(9.3).

[8]Riječ elementi treba biti shvaćena ovdje u jednom vrlo širokom smislu i označava sve što nebo i zemlja sadržavaju.

[9]Drugi prijevod: sedmog dana on se odmori od svakog djela

[10]Vjerojatno se radi o vodi koju je Bog učinio da izbija na suhu i ne obrađenu zemlju, za učiniti život mogućim.

[11]Čovjek (na hebrejskom âdâm) je stvoren iz tla (na hebrejskom adâmâ). Dah života pokreće prirodni život čovjekov ( Jb 27.3; Po 20.27).

[12]Ta hebrejska riječ, koja označava jedno neodređeno područje ili zemlju, ima jedan homonim koji znači uživanje; posjed, pa otud ideja da je vrt u Edenu "raj".

[13]Pishôn: nepoznata rijeka; Hawila prema 10.29 radi se o jednom području u Arabiji; prema 25.18 o jednom području blizu Egiptu, na jugu Palestine.

[14]bdellium: prirodna mirišljiva smola žute boje; onyx: dragi kamen ( vid. Izl 28.20; Jb 28.16).

[15]Guihôn: nepoznata rijeka, treba ju razlikovati od izvora Guihôn u blizini Jeruzalema ( 1Kr 1.33; 38); Kuš obično označava Nubiju ili Etiopiju, ali možda je bilo još jedno područje koje je nosilo to ime u Madijanu (Vidjeti Br. 12.1;Ha 3.7 i bilješku)

[16]Tigris i Eufrat su dvije velike rijeke između kojih se prostire Mezopotamija

[17]accordée ,fr.= složna, suglasna, dodijeljena ili sukladna, slična. ovdje može još značiti raznovrsna, skladna, opskrbljena (assortie) ili slična (semblable)

[18]}Dajući jedno ime životinjama, čovjek manifestira svoju superiornost i svoje gospodstvo nad njima (vidjeti 1.16, 28).

[19]Mrtvilo ili dubok san.

[20]Ova kratka pjesma izražava na dva načina srodnost čovjeka i žene: prvi putem izraza kost mojih kostiju, meso mojeg mesa (usporediti 2 S 5.1); drugi putem upotrebe rječnika, jer na hebrejskom čovjek se kaže ish ,a žena isha.

[21]Može se također razumjeti: ne jedite (plodova) ni s jednog stabla u vrtu. Na taj drugi način žena razumije riječ, namjerno dvosmislenu, izrečenu od zmije.

[22]Glas ili šum (korake, usp.2S 5.24; Kr 14.5)

[23]ići ćeš na svojem trbuhu: činjenica da puzi, što je prirodno za zmiju, ovdje je predstavljena kao prokletstvo.

[24]Adamu: drugi prijevod čovjeku; ali odsustvo člana pred hebrejskom riječju pokazuje da se ovdje radi o jednom vlastitom imenu.

[25]Trava poljska ili ono što raste u poljima (uključivši i žetvu) suprotno plodovima drveta (2.16). Redci 17-19 opisuju mučno stanje palestrinskog seljaka.

[26]Jedan od nas tj. Bog i njegova nebeska svita (Kr 22.19; Jb 1.6).

[27]pozna(ženu): hebrejski oblik koji znači imade seksualni odnos (sa ženom).

[28]Hebrejski tekst retka 7 neproziran je i prijevod je nesiguran.

[29]Stare verzije imaju razvijeniji tekst: Kain reče svojem bratu Abelu: » Pođimo u polja «, i, kad su…

[30]Glas krvi: drugi prijevod Slušaj ! Krv.

[31]koje je otvorilo usta…, krv, to jest koje je upilo krv ili koje je natopljeno krvlju.

[32]svoju snagu ili svoje plodove.

[33]To je antički zakon osvete koji je tako formuliran ( usp. redak 24); zatim, zakon odmazde ( vid. Egz. 21.23

[34]Nod: Nepoznata zemlja; na hebrejskom, ima igra riječi između tog imena i adjektiva prevedenog s vagabund u redcima 12 i 14.

[35]pozna: vidjeti 1 i bilješke. Henok, nepoznati grad

[36]Mehujael i Mehujijael dvije su varijante pisanja istog imena ( Francuski tekst donosi Mehouyael i Mehouyael).

[37]U francuskom tekstu stoji le livret de famille ,to jest jedna lista potomaka. Ta lista uspostavlja svezu između povijesti Adama i one Noine.

[38]okrijepiti ; na francuskom réconforter . na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Noja i na naš način prevedenog glagola – za prokleti zemlju (tle), vidjeti 3.17

[39]Sinovi božji su vjerojatno bića nadmoćna ljudskim, od kojih su pogani načinili bogove, ali koje biblijski autor podvrgava Bogu jedinom.

[40]budući predan svojim grješkama: on je samo tijelo: drugi prijevod budući da nije ništa drugo do tijelo

[41]Ili istrijebit ću.

[42]tj. svako ljudsko biće.

[43]Tradicionalni prijevod arka sačinjava jedna hebrejska riječ koja znači sanduk sposoban ploviti na površini vode; isti hebrejski izraz označava također predmet u koji Mojsije bi stavljen prije no što će ga pustiti niz Nil ( vidjeti Izl 2.3). Nasuprot tome, jedna druga hebrejska riječ se tradicionalno podrazumijeva u arka (savez), svetinja opisana u Izl. 25.10

[44]Vidjeti u Glosaru pod MJERE.

[45]Ili iskorijeniti.

[46]Ti otvori dozvoljavaju vodi zadržanoj svodom (vidjeti 1.6

[47]svako tijelo, to jest svaka živuća životinjska vrsta (usp. 6.19).

[48]lakat – Vidjeti u Glosaru MJERE

[49]Svi oni… od života ili Svi oni koji bijahu nadahnuti dahom života.

[50]Ili iskorijeni.

[51]otvori: vidjeti 7.11

[52]planina Ararat ili planine araratske: planinsko područje na sjeveru Asirije, na jugozapadu sadašnjeg Kavkaza.

[53]Holocaustes: žrtve paljenice: vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja.

[54]Vidjeti 1.22

[55]Trave sazrijevajuće ili vegetacija. Usporediti 1.29,30 i bilješke.

[56]Lev. 17.11

[57]nikakvo tijelo tj. niti jedno živo biće.

[58]U fr. tekstu l'arc [luk] misleći na l'arc-en-ciel tj. duga

[59]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Jafet i glagola prevedenog na predloženi način.

[60]Ova lista potomstva Nojinog (usporediti 5.1 I bilješku) predstavlja jednu raspodjelu u etničkim i geografskim grupama među nekadašnjim narodima.

[61]U mjeri u kojoj se može identificirati vlastita imena koja slijede, sinovi Jafetovi su narodi koji se nastanjuju naročito sjeverno od Mediterana.

[62]Prema odlomku koji slijedi, sinovi Šamovi su puk koji nastanjuje jug i istok Mediterana, i sve do ravnine Mezopotamije .

[63]sve gradovi: drugi prijevod Kalne, jedan nepoznati grad u Mezopotamiji.

[64]Niniva: grad u blizini sadašnjeg Mosula (Irak); Kalah, grad smješten jugoistočno od Ninive.

[65]Eber (koji će se ponovo pojaviti u retku 24) je predak Hebreja.

[66]Sinovi Semovi su narod koji nastanjuje istok Mediterana ( Siriju, Jordaniju, sadašnju Saudijsku Arabiju).

[67]U hebrejskom ima igra riječi između Peleh i zemlja bi podijeljena.

[68]Zemlja Šinear, stari naziv za Mezopotamiju.

[69]Sinovi Adamovi, tj. potomci. Ova lista, u istom stilu kao ona u 5. Pogl., uspostavlja vezu između povijesti Noje i Abrahama.

[70]U hebrejskom ima igra riječi između imena Babilon i glagola prevedenog sa smrsiti.

[71]obitelj, tj. potomci. Ta lista, u istom stilu kao ona u poglavlju 5 uspostavlja vezu između povijesti od Sema do Abrahama.

[72]Ur ili Kaldejci (Babilonci) grad u Donjoj Mezopotamiji, oko 230 km jugoistočno od Babilonije.

[73]Haran: grad u Gornjoj Mezopotamiji, oko 180 km sjevero

[74]Lot: nećak Abramov iz obnitelji Saraine (v. 5, vidjeti također 11.27

[75]bića: sluge, robove i stada.

[76]Sišem: lokalitet smješten na oko 50 km sjeverno od Jeruzalema.

[77]Betel i Air: lokaliteti smješteni oko 15 km na sjever od Jeruzalema.

[78]Negev: polupustinjska regija na jugu Palestine, otprilike između Hebrona i Kadeša.

[79]Prema 20.12, Sarai bijaše Abramova polu-sestra

[80]Negev: vidjeti 12.9 i bilješku Betel, Air vidjeti 12.8 i bilješku.

[81]Vidjeti 12.8.

[82]Vidjeti u Glosaru pod Amoriti.

[83]Riječju braća, Abram podcrtava blisko srodstvo koje ih sjedinjuje, budući da su bili stric i nećak (vidjeti 12.5).

[84]Sodomu i Gomoru: dva grada smještena vjerojatno na jugu od Mrtvog mora, čije je uništenje opisano u pogl. 18

[85]o Distriktu (Jordanskom, vidjeti redak 11), čini se da je to opće ime ovdje korišteno kao vlastito zemljopisno ime, usp. 19.17

[86]Hebron: lokalitet smješten jugo

[87]Samo neka od tih imena su identificirana: Šinear: Mezopotamija; Eleaza, možda Larsa, grad u Donjoj Mezopotamiji; Elam, kraljevstvo smješteno istočno od Babilonije; Tideal: vjerojatno Tudhalija, hititski kralj.

[88]Bera, Birša: ova dva vlastita imena imaju vjerojatno jednu simboličnu vrijednost, jer bi mogli značiti "u zlu", odnosno "u opakosti" .

[89]Slano more: Mrtvo more.

[90]U redcima 5-8 lokaliteti smješteni između Damaska i juga Negeva, prolazeći Moab. Spomenuti narodi su starinci na tom području. Vidjeti također u Glosaru AMORITI.

[91]Vidjeti 13.18 i bilješku.

[92]njegov brat: vidjeti 13.8 i bilješku.

[93]Melkisedek bijaše ujedno kralj i svećenik, kao i brojni suvereni na Orijentu.

[94]U SZ, dîm (desetina) bijaše žrtva od poljoprivrede ( u početku) i uzgoja (po tome ). Ova je žrtva ponuđena Bogu, posredovanjem svećenika i *levita. Ovdje, Abram daje dîm od svega što ima.

[95]tvoja plaća; drugi prijevod: tvoja naknada.

[96]i baštinika …Damask : hebrejski je tekst nejasan; vjerojatno je da redak 3 daje opći smisao.

[97]onaj koji će izići iz utrobe tvoje: hebrejski izraz koji označava dijete koje će se roditi.

[98]Hebrejski izraz preveden s pravednim znači potpuno slaganje s Božjom voljom prije no moralnu ispravnost.

[99]Ur Kaldejanski: vidjeti 11.28 i bilješku.

[100]O ceremonijalu vidjeti Jr 34.18.

[101]robovi – tijekom 400 godina aluzija na događaje ispričane u Izl 1-12; Izl 12.40 govori preciznije o 430 godina.

[102]oni će izići: vidjeti Izl 12.37-15.21

[103]ti ćeš pridružiti se svojim ocima (ili predcima) ili umrijet ćeš ( usp. Brj 20.24; i 1Kr 1.21 i bilješke)

[104]oganj i zublja simboliziraju nazočnost Božju.

[105]Usp. 30.1 Taj običaj je također potvrđen u mezopotwmijskom pravu.

[106]Šur: vidjeti Izl 15.22

[107]Na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Ismael (što znači "Bog čuje") i glagola prevedenog s opazio ( ili čuo).

[108]Lahai koji me vidi (hebrejski Lahai Rei) : to je vjerojatno staro ime za taj zdenac, što biblijski autor objašnjava jednom igrom riječi na hebrejskom glagolu koji znači vidjeti (redak 13). Kadeš: lokalitet smješten oko 150 km jugo-zapadno Jeruzalemu; Bered: Još neidentificiran lokalitet, vjerojatno u blizini Kadeša.

[109]Smisao hebrejske riječi prevedene sa Moćni sporran je; prijevod ovdje slijedi interpretaciju danu po starim grčkim I latinskim verzijama.

[110]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Abraham i izraza koji znači otac jednog mnoštva.

[111]zemlju tvojih seoba (les miogrations, fr.) ili zemlju gdje ti boraviš.

[112]isključen između svojih: taj izraz opisuje isključenje iz plemenske i religiozne zajednice. Isto vrijedi i za susjedne izraze: isključen iz Izraela (Izl 12.15), isključen iz svoje rodbine (Izl 30.33).

[113]Na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Izak i glagola prevedenog s on se nasmija u retku 17 (usp; 18.12

[114]Za Ismaela: ja te uslišavam : ista igra riječi kao u 16.11

[115]Vidjeti u 13.18 i bilješku.

[116]trojicu ljudi: u nastavku izvješća, pitanje je čas o trojici ljudi (redci 16,22), čas o GOSPODU (redci 10, 20, 33), čas o dvojici anđela (19.1). Radi se dakle o Gospodu praćenom od dvojice anđela, koje je Abraham držao običnim putnicima i koje je primio uz gostoljubivu nomadsku uzrečicu.

[117]tvoj sluga, to jest ja.

[118]u vrijeme obnavljanja, to jest u proljeće, ili možda u jesen, doba kiša koje dopuštaju obnavljanje prirode; drugi prijevodi iduće godine, ili u isto doba (iduće godine).

[119]poče se smijati: vidjeti 17.19 i bilješku.

[120]zaniječe ili slaga.

[121]Sodoma: vidjeti 13.10 i bilješku.

[122]ja sam ga htio upoznati: drugi prijevod ja sam ga odlikovao ili ja sam ga izabrao.

[123]pravednik, vidjeti 15.6 i bilješku.

[124]Dva anđela: vidjeti 18.2

[125]da ih poznamo: hebrejski izraz znači da imamo seksualni odnos s njima.

[126]Sveti zakon gostoprimstva za Lota je nadmašivao svaki drugi razlog.

[127]ispravljača krivde: drugi prijevod suca (nap. prev.).

[128]Distrikt: vidjeti 13.12

[129]Bogu ne godilo!: drugi prijevodi Oh ! ne, Gospode ili Nemoj Gospodaru!

[130]Soar: vidjeti 13.10 i bilješku. Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Soar i pridjeva prevedenog po značenju iz retka 20.

[131]stubom od soli: na jugu Mrtvog mora, određene geološke formacije podsjećaju na kipove.

[132]otac ili predak

[133]Sinovi Amonovi ili Amoniti zaposjedaju jedno područje smješteno na istoku Jordana, na transjordanijskoj ravni.

[134]Negev: vidjeti 12.9 i bilješku; Kadeš, vidjeti 16.14 i bilješku; Šur: vidjeti Izl. 15.22

[135]božanstvo: drugi prijevod Bog.

[136]sikl: vidjeti u Glosaru pod MJERE.

[137]koje joj je Bog bio rekao Vidjeti 18.10; 18.14 i bilješke.

[138]Vidjeti 17.19 i bilješku.

[139]kruha …otpusti ju: drugi prijevod kruha i mješinu vode koje povjeri Hagari, stavljajući ih na njena pleća. On njoj također povjeri dijete i otpusti ju.

[140]pustinja Paranska: pustinja poluotoka Sinajskog, na jugu od Kadeša (vidjeti 16.14 i bilješku).

[141]O Abimelehu, vidjeti poglavlje 20.

[142]O tom lokalitetu, vidjeti redak 14 i bilješku. Na hebrejskom ima jedna dvostruka igra riječi u redcima 28-31, jer Ber-Ševa se može prevesti kao Bunari-od-Sedmoro ili Bunari-od-Prisege.

[143]zemlja Filistinaca, t. j. zemlja gdje se Filistinci trebaju kasnije smjestiti ; vidjeti 26.1 i bilješku.

[144]učini zazivanje -: drugi prijevod: Zazva ime Gospodovo.

[145]Ne zna se gdje se točno nalazi ta zemlja Morija; stara sirijska verzija govori o zemlji *Amorita, dok jedna židovska tradicija , već predstavljena u 2 Krn 3.1 identificira to podružje s područjem Jeruzalema, naznačenu planinu budući brežuljkom *Siona.

[146]holokaust, hebrejska riječ: Daničičev prijevod govori žrtva ili žrtva paljenica (nap.prev.).

[147]klanjati se ili samo - klanjati: francuski prijevod ima glagol se prosterner što se prevodi s padati ničice, klanjati [pred], nap. prev.

[148]uze…: drugi prijevod on odnese vatru (tj. žeravice u posudi).

[149]Bog će znati vidjeti janje: drugi prijevod Bog će sebi sam priskrbiti janje. Vidjeti redak 14 i bilješku.

[150]Gospod vidi … Na planini je Bog viđen: drugi prijevod Gospod će si priskrbiti … Na planini Gospodovoj bit će pribavljeno (vidjeti redak 8. ).

[151]Vrata svojih neprijatelja, tj. upravljački autoritet kod svojih neprijatelja.

[152]Ber-Ševa – vidjeti 21.14 I bilješku.

[153]Glavni interes redaka 20-24 čini se počiva u spominjanju Rebeke (redak 23) koja igra važnu ulogu počevši od 24. poglavlja.

[154]Hebron, vidjeti redak 13.18 i bilješku.

[155]Hitit: vidjeti u Glosaru AMORITI. – Na vrata njegovog grada: trg smješten uz gradska vrata bijaše mjesto javnih sastanaka gdje su se ugovarali poslovi i vršila pravda.

[156]sikala, vidjeti u Glosaru MJERE.

[157]Mambre: vidjeti redak 13.18 i bilješku.

[158]položi ruku na moje bedro: gesta koja je mogla biti popraćena svečanom prisegom : usp 47.29.

[159]Kanaanci: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.

[160]Aram-od-dviju-rijeka : često odredište u području Gornje Mezopotamije, smješteno između Eufrata i Tigrisa. Također zove se i ravnica Aram (redci 25.20 ; 28.2).

[161]Vidjeti 22.43.

[162]poznala; vidjeti 4.1

[163]sikl: vidjeti u Glosaru pod MJERE.

[164]Vratima neprijatelja svojih: vid. 22.17 i bilješku.

[165]Lahai-Roi: vidjeti 16.14 i bilješku. – Negev: vidjeti 12.9 i bilješku.

[166]prošetati se : nesiguran prijevod jednog hebrejskog glagola koji se samo ovdje pojavljuje. Stara latinska verzija ima mediter (fr., smišljati, misliti, promišljati, razmatrati, etc.

[167]Od svih imena spomenutih u redcima od 1-4 samo je Madian dobro poznato: vidjeti Izl 2.15 i bilješku.

[168]zemlja Kedem označava možda jedno područje južno od Damaska. Drugi prijevod zemlja na Istoku.

[169]pridružen k svojima: izraz izveden iz svojeg korijena činjenice da mrtvac bijaše po običaju ukopan u obiteljsku grobnicu.

[170]Makpela: vidjeti pogl. 23

[171]Vidjeti 16.14 i bilješku .

[172]duari: sela od šatora kod nomada.

[173]Havila: vidjeti 2.11 ; Šur: vidjeti Izl 15.22 ; Ašur: nreutvrđeno područje jednako spomenuto u Br. 24.22

[174]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.

[175]čemu sam ja tu: smisao ovog izraza na hebrejskom nije jasan; drugi prijevod -na što?

[176]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Ezav i adjektiva prevedenog s rutav.

[177] Na hebrejskom ima igra riječi između imena Jakov i riječi prevedene s peta.Vidjeti također 27.35 i bilješku.

[178]od tog riđeg: od tog umaka (redak 29) boje riđe (sočivo, redak 34) pripremljenog od Jakova. Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Edom (riđ, pridjev) i imena prevedenog s Riđ, Umak.

[179]Pravo provorođenstva impliciralo je pravo na jedan dio privilegiranosti u obiteljskoj baštini (Deuterenomij 21.17) i na jedan posebni očinski blagoslov(vid. pogl. 27).

[180]prva: vidjeti 12.10 – Gerar, Abimeleh: vidjeti poglavlje 20, posebice 20.1 i bilješku. Abimeleh, preciznije, bijaše kralj Gerara (20.2) u zemlji kamo će Filistinci doći kasnije i ondje se nastaniti (usporediti 21.32). Ustvari, Filistinci, podrijetlom s Krete ili Male Azije došli su oko 12. st. Pr.I.Kr. i nastanili se na mediteranskoj obali, u području koje se nalazi između današnje Jaffe i Gaze.

[181]Vidjeti redak 1 i bilješku. Tekst naziva Filistincima žitelje tog područja.

[182]ued (oued, fr.), pustinjska rijeka koja teče u sezoni kiša.

[183]U hebrejskom tekstu od redaka 20-22 ima igra riječi između imena različitih studenaca i korištenih glagola: Ezek (faire echec – spriječiti u postupanju); Sitna – osporavati (redak 21); Rehovot – dati slobodno polje, tj. Dati slobodu djelovanja (redak 22).

[184]i mi smo imali plodova zemaljskih: drugi prijevod: da bismo prosperirali u zemlji.

[185]vidjeti 21.14 i bilješku.

[186] tu učini zazivanje: drugi prijevod: zazva ime Gospodovo.

[187]Šivea; Ber: vidjeti 21.31 i bilješku

[188]Hititi: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.

[189]Ezav: rutav: vidjeti 25.25 i bilješku.

[190]blagoslovljen on će biti: očinski blagoslov bio je smatran učinkovitim po sebi i zato neopozivim.

[191]tvoj blagoslov: to jest blagoslov koji je trebao pripasti tebi.

[192]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Jakov i glagola prevedenog s istisnuo. Vidjeti također 25.26 i bilješku.

[193]Vidjeti 11.31.

[194]Pošto bi ubio svojeg brata, ubojica bi morao napustiti svoj porodični klan i dakle svoju majku.

[195]tih kćeri Hetovih: Rebeka aludira na žene Ezavljeve, vidjeti 26.34

[196]jednu kćer Kanaanovu ili jednu Kanaanku.

[197]Ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku

[198]Ber-Ševa: vidjeti 21.14 i bilješku. Haran: Vidjeti 11.31 i bilješku.

[199]ljestve: tradicionalni prijevod jednog hebrejskog teksta koji prije da označava jedno monumentalno stubište.

[200]stela: jedan uspravljeni kamen koji je simbolizirao nazočnost božanstva. Posipajući ulje odozgo Jakov ju je posvetio i učinio od tog mjesta jedno kultno mjesto.

[201]Vidjeti 12.8 i bilješku.

[202]dîm: vidjeti 14.20 i bilješku.

[203]Kedem: vidjeti 25.6 i bilješku. Sinovi Kedemovi su stanovnici tog područja.

[204]Vidjeti 11.31

[205]sin ili potomstvo; Laban bijaše unuk Nahorov.

[206]moje kosti i moje meso: vidjeti 2.23 i bilješku.

[207]moj brat ili moj rođak.

[208] nježan pogled: drugi prijevod slabašne oči ili ugodne slabašne.

[209]U toj priči (29.31-30.24) o rođenju svakog dječaka ima jedna igra riječi na hebrejskom u imenu djeteta. Ovdje igra riječi smjera na Ruben i glagol preveden s gledao.

[210]Igra riječi između Simeon i opazio (usp. 16.11 i bilješku)

[211]Igra riječi između Levi i privrgnuti se.

[212]Igra riječi između Juda i slaviti.

[213]Uzeti jedno dijete na koljena bio je također ritual adopcije (vidjeti 48.12); od nje imat ću jednog sina: vidjeti 16.2 i bilješku.

[214]Igra riječi između Dan i učiniti pravdu.

[215]Igra riječi između Neftali i bila sam svezana u saveze.

[216]Igra riječi između Gâd i koja sreća!

[217]Igra riječi između Ašer i koja sreća, sretnom!

[218]rajčica, u fr. tekstu pomme d'amour što je moguće prevesti, s tommate = rajčica ili mandragora, za koju se u antičko doba vjerovalo da pospješuje plodnost.

[219]Igra riječi između Isakar i moju plaću ( i ja sam te platila).

[220]Igra riječi između Zabulon i priznati moj položaj (rang).

[221]Igra riječi između Josip i dodao (i skinuo ) redak 23.

[222]ako sam ja dakle našao milosti u tvojim očima… :rečenica nije završena; može se podrazumijevati nešto kao: slušaj me ! ili ne odlazi !

[223]plodnu: drugi prijevod crnu (isto u redcima 33, 35, 40 ). U redcima 32-42 detalji koji se odnose na boju dlake u životinja i radnji koje je poduzeo Jakov nisu uvijek jasni, ali opći smisao je bez dvojbe: tim potezuima Jakov se pokazao lukaviji od svojeg punca koji "mijenjao deset puta moju plaću" (31.7, 41).

[224]stelu: vidjeti 28.16 i bilješku.

[225]pojeo moj novac: čini se da Laban nije dao svojim kćerima uobičajeni miraz.

[226]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.

[227]Idoli spomenuti ovdje su male figurine koje predstavljaju bogove zaštitnike obiteljske kuće.

[228]Rijeka, tj. Eufrat; planine Galada: planinska oblast na istoku Jordanije.

[229]svoju braću, vjerojatno ljude iz svoje svojte (usp. 13.8 i bilješku).

[230]svojom braćom :: vidjeti red.23 i bilješku. - planine Galada: planinska oblast na istoku Jordanije.

[231]moje sinove i moje kćeri: tj. moje potomke.

[232]moje bogove: vidjeti red. 19 i bilješku.

[233]U Red. 31, Jakov odgovara na pitanje od r.27 ;u r. 32 onom od r. 30.

[234]mojoj braći i tvojoj braći: vidjeti r. 23, trebalo bi se raditi o istim osobama glede srodstva Jakova s Labanom.

[235]Usp. Izl 22.12; Am 3.12: pastir koji donese ostatke od jedne rastrgane životinje nije podnosio štete, tj. namirivao.

[236]Strava Izakova: drugi prijevod Rođak Izakov; radi se o jednom naslovu danom Bogu.

[237]stela: vidjeti 28.18 i bilješku.

[238]Igra riječi između imena Galad (red. 25 ) i … (nedostaje nastavak teksta na francuskom).

[239]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Mispa i glagola prevedenog s da vreba s jedne strane, i s druge strane Mispa i riječi prevedene sa stelu redcima 45, 51, 52.

[240]pod prijetnjom nesreće: drugi prijevod za nanijeti zlo.

[241]Stravom Izakovom: vidjeti red. 42

[242]svoju brać: vidjeti r. 23

[243]svoje sinove i svoje kćeri, tj. svoje potomke.

[244]glasonoše ili *anđeli.

[245]Ime mjesta Mahanaim znači dva tabora; biblijski autor ga približava uskliku koji prethodi, kao i od r. 8

[246]zemlja Seir i polje Edom su odredišta ekvivalentna regiji smještenoj na jugu i jugo-istoku Crnog mora.

[247] Jakov se boji odmazde Ezavljeve, poslije onog što mu je učinio dvadeset godina ranije (vidjeti 25.29

[248]Jabok: istočna pritoka Jordana.

[249]Jedan čovjek: prema Oz 12.5, radi se o jednom *anđelu; ovaj tekst (r.31) dopušta misliti da se radi o Bogu osobno.

[250]u fr. tekstu à la courbe de femure (doslovce krivina od bedra = kuk; bedrenica): drugi prijevod u zglob kuka, boka.

[251]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Izrael i izraza prevedenog s ti si se borio s Bogom.

[252]Penuel: ortografska varijanta od Peniel (red. 31).

[253]To jest koju je meni podijelio.

[254]To jest u tvojim očima.

[255]Seir: vidjeti 32.4 i bilješku.

[256]Lokalitet smješten na istoku od Jordana (otprilike 55 km sjevero

[257]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku. Sišem: vidjeti 12.6 i bilješku.

[258]Hiviti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.

[259]Dota (miraz) se davala od ženika mladinim roditeljima: darivanje se sastoji od njenih vlastitih dobara.

[260]na vrata svojeg grada: vidjeti 23.10 i bilješku.

[261]Kanaanci, Periziti: vidjeti u Glosaru pod A

[262]Bethel: vidjeti 12.8 i bilješku; 28.10

[263]svojim ukućanima ili svojoj obitelji.

[264]Obruči ili naušnice mogli su biti simboli božanstava. Sišem: vidjeti 12.6 i bilješku.

[265]božanstvo ili Bog.

[266]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.

[267]Svemogući: vidjeti 17.1

[268]libacija – obredno škropljenje žrtava- stela, ulje – vidjeti 28.18 I bilješku.

[269]Vidjeti 28.19.

[270]Bethel: vidjeti r. 1. – Eufrata. Drugo ime za Betlehem, 8 km južno od Jeruzalema.

[271]Jakov je promijenio ime loše simbolike u ime dobrog predznaka.

[272]stela ili uspravljeni kamen.

[273]Migdal-Eder se nalazi , prema Mi 4.8, tik do padina Siona, u Jeruzalemu. Ime znači “Kula (toranj) od stada”.

[274]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.

[275]Mambre, Habron: vidjeti 13.18 i bilješku.

[276]…sjedinjen k svojima : vidjeti 25.8 i bilješku.

[277]kćer Kanaana ili Kanaanka:

[278]Seir, Edom: vidjeti 32.4 i bilješku.

[279]Radi se o poglavarima edomitskih plemena.

[280]Horit: potomak puka koji je prethodno dominirao zemljom Kanaanovom. Usporedi u Glosaru pod AMORITI.

[281] vode: prema staroj sirijskoj verziji; stara latinska verzija: vrele vode; smisao korespondentne hebrejske riječi je nepoznat.

[282]Ezav je otac Edomov, to jest Ezav je predak Edomitima.

[283]Evo obitelji Jakovljeve: te riječi, koje uvode u sklop poglavlja 37-50, ekvivalentne su onima Evo povijesti Jakovljevih sinova.

[284]njihova ogovaranja: bilo "način na koji oni ogovarahu druge", bilo "način na koji on njih ogovaraše «.

[285]prinčevsku: nesiguran prijevod jedne riječi koja se pojavljuje samo u tom poglavlju i u 2S 13.18 gdje je prevedena s dugih rukava.

[286]Vidjeti 12.6 i bilješku.

[287]Vidjeti 13.18 i bilješka.

[288]Lokalitet smješten oko 25 km sjeverno od Sišema.

[289]u jame ili jednu od ovih jama.

[290]tragantova, terpentinska i ladanumove, smola: prijevod triju hebrejskih tehničkih termina čiji precizan smisao nije više poznat. U svakom slučaju radi se o mirišljivom bilju koje se koristilo u Egiptu za medicinsku skrb i balzamiranje mumija. Daničićev prijevod je: mirisno korijenje, tamjan i smirna.

[291]skriti njegovu krv: da ne bi kričao prema Bogu (vidjeti 4.10), tj. da ne traži pravdu.

[292]dvadeset srebrenih sikala: vidjeti u Glosaru NOVAC.

[293]veliki ključar: titula visokog egipatskog funkcionara.

[294]Lokalitet smješten 25 km jugo

[295]Keziv: vjerojatno se radi o istom lokalitetu kao što je Akziv citiran u Mi 1.14, smješten u okolici Adulama.

[296]Primjena zakona o "leviratu" (brak djevera i zaove) formuliranog u Dt 25.5

[297]Timna: lokalitet smješten oko 20 km jugo

[298]budući se učinila neprepoznatljivom ili budući se dotjerala. Einaim: vjerojatno isti lokalitet kao onaj nazvan Einam u Joz 15.34, smješten u okolici Adulama.

[299]Ona je znala svoje!: drugi prijevod Nek' joj bude što je dobila!

[300]više u pravu: Tamara je imala više razloga no Juda poštovati zakon "levirata" (vidjeti redak 8 i bilješku ).

[301]Vidjeti redak 37.36 i bilješku.

[302]prehrambenim preokupacijama Egipćana vidjeti 43.32.

[303]tvrđa: smisao odgovarajućeg hebrejskog termina je slabo poznat, ali je objašnjen slijedećim riječima: mjestu gdje su zatvarali kraljeve zatvorenike.

[304]zadignut će ti glavu: gesta kojom nadređeni izražava odobravanje oproštenja podređenom ničice položenim pred njim.

[305]obljetnica: vjerojatno krunidbe.

[306]vjetar istočnjak: suh i snažan vjetar iz pustinje.

[307]obruč: vjerojatno kraljevski pečat koji je mogao imati oblik prstena (vidjeti Izl. 28.11)

[308]pred njim izvikuje: pred visokim egipatskim dostojanstvenicima su trčali sluge koje su skretale pažnju na dolazak važne osobe. Primjerice: Pažnja! Ili: Na koljena!

[309]Safnat – Paneah: ne zna se precizan smisao tog imena, u kojega ulazi jedan element koji označava život. – One je egipatsko ime grada Heliopolisa blizu Kaira, koje tada nije postojalo, a bijaše slavan taj grad po kultu sunca.

[310]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Manase i glagola prevedenog sa otpisao mi (drugi prijevod: učinio da zaboravim ).

[311]Igra riječi između Efraim i učinio me plodnim.

[312]pokloniše se pred njim: vidjeti 37.7,9.

[313]snova: vidjeti 37.5

[314]kao što je Faraon živ: je jedna egipatska formula koja uvodi u prisegu; ona podsjeća na čestu formulu kod Izraelitskih proroka kao što je Gospod živ ); 1

[315]..sada je zatražen . ..: braća vjeruju da je Josip mrtav i da "njegova krv jauče prema Bogu" (vidjeti 37.26 i bilješku ).

[316]terpentinske, tragantove i ladanumove smole: vidjeti 37.25 i bilješku.

[317]Svemogući: vidjeti 17.1

[318]pokloniše se pred njim: vidjeti 337.7,9;42.;6.

[319]srebrena plitica Josipova služila je jednom obliku obožavanja, nazivan "lecanomacie", što se osnivalo na interpretaciji forme uzete po jednoj kapi ulja ostavljenoj u posudi koja sadržava vodu.

[320]moj gospodin može li izreći ili možeš li ti reći ili zar možeš; Tvoje sluge su ili Mi smo.

[321]vidjeti red. 5 i bilješku.

[322]Reći mojem gospodaru ili reći tebi; grijeh tvojih slugu ili naš grijeh.

[323]moja žena: Rahela, žena miljenica Jakovljeva.

[324]To jest dopusti mi ostati tvojim robom.

[325]Tri naslova kojima je Josip odlikovan poznata su po egipatskim tekstovima. Oni odgovaraju vrlo visokim funkcijama na kraljevskom dvoru.

[326]Tradicionalno Gošen se smješta u istočno područje delte Nila, iako ime nije bilo pronađeno na siguran način u egipćanskim tekstovima.

[327]ugodnost Egipta, srž zemlje: Faraon je obećao Jakovu da će ih nastaniti u ugodnoj i bogatoj oblasti.

[328]tj. na ono što ne možemo ponijeti sa sobom.

[329]smisao ove preporuke nije potpuno jasan; prevodi se također: Ne svađajte se (ili ne izazivajte ) putem.

[330]Vidjeti 21.14 i bilješku.

[331]uspeti nazad: aluzija na priču iz 50.5

[332]sinovi ili potomci.

[333]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.

[334]One.., vidjeti 41.45 i bilješku.

[335]Sedamdeset: u retku 26., nalazi se ukupan broj od 66 osoba, što se može objasniti tim što cifra ne ubraja ni Era, ni Onana, umrle u Kanaanu (r. 12), Manaseja, ni Efraima, rođene u Egiptu (r. 20). Pored toga, stara grčka verzija daje u 27. retku jednu sumu od 75 osoba; to dolazi otuda što u retku 20. dodaju se imena petoro potomaka Manaseja i Efraima. Ova posljednja cifra od 75 nalazi se u jednom dijelu tradicije Izl. 1.5 (vidjeti bilješku ) i u Djela Apostolska 7.14.

[336]prethoditi: drugi prijevod: upozoriti ga da on dolazi. Gošen: vidjeti 45.10 i bilješku.

[337]Gošen: vidjeti 45.10 i bilješku.

[338]Ramzes: vidjeti 1.11

[339]prodajući im: žiteljima tih zemalja.

[340]Gošen: vidjeti 45.10 i bilješku.

[341]Izrael ili Jakov.

[342]leći sa svojim očevima: vidjeti 1Kr 1.21

[343]na uzglavlje svojeg kreveta: stara grčka verzija predstavlja jedan tekst prilično različit: oslonjen o kraj svojeg štapa; to je tekst citiran u He. 11.21.

[344]Svemogući: vidjeti 17.1

[345] Aluzija na činjenicu da Efraim i Manase bit će preci dvaju Izraelskih plemena u istom naslovu kao i Ruben i Simeon, dok nikad neće biti plemena Josipovog.

[346]Biblija nigdje drugdje ne spominje druge Josipove sinove.

[347]iz ravnice, tj. iz ravnice Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.

[348]Jakov, uzimajući Efraima i Manasea na svoja koljena, izvršavao je u njihovom pogledu ritual adopcije (usvajanja); usporediti 30.3; 48.5 i bilješke.

[349]Josip je stavio Manaseja, svog sina prvijenca, desno od Jakova (vidjeti 13), jer je ovaj po prirodi stvari primao bolji dio blagoslova davanog desnom rukom (usp. 35.18 i bilješkupa Jakovljev poret rukom nije bio u skladu s naravi stvari (usp. 17).

[350]Sišem: vidjeti 12.6 i bilješku; to jest grad, u srcu budućih teritorija Efraima i Manasea, gdje će Josip biti ukopan (Jos 24.32); ali autor igra također na smisao imena (Sišem: plećka), jer plećka (ili but) jedne životinje bijaše jadan odabrani dio (1Sam 9.24). Ideja je, dakle da je Jakov dao Josipu jedan privilegirani dio.

[351]Vidjeti 35.22.

[352]složnost: drugi prijevod njihovi mačevi.

[353]pobili ljude: vidjeti 34.25, osakatili bikove- aluzija na neki nepoznati događaj; o toj vrsti sakaćenja vidjeti Jos 11.6, 2S 8.4.

[354]raspršili po Izraelu: Simeonovo pleme, smješteno na jugu Palestine, vrlo je rano nestalo s političke scene asimilirano od moćnijeg susjeda Jude; Levijevo pleme nije nikad imalo vlastite teritorije, već će svećenička uloga, koja se ovdje ne spominjre, biti glavna za cjelinu puka (Vidjeti Dt 33.8-11)

[355]kojeg će braća slaviti: na hebrejskom ima igra riječi između Juda i slaviti (Vidjeti 29.35 i bilješku).

[356]Skiptar neće izmaknuti Judi: aluzija na činjenicu da su David i njegovi nasljednici potekli iz Judinog plemena.

[357]vino i mlijeko, to jest vinogradi i stoka, bogatstvo su Judinog plemena.

[358]Važan grad u Feniciji na mediteranskoj obali.

[359]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Dan i glagola prevedenog sa suditi (usp. 30.6 i bilješku ).

[360]Redak 17 možda pravi aluziju na ulogu čuvara granica koja pripada najsjevernijem plemenu u Izraelu.

[361]Vrsta usklika usred molitve.

[362]Na hebrejskom ima igra riječi između Gad i riječi prevedenih s trupa i napadne.

[363]Ašer (znači sretni, vidjeti 30.13 i bilješku) Podsjeća na blagostanje jednog plemena smještenog u plodnom pribrežnom području sjeverno od karmela.

[364]Pleme Neftali je bilo smješteno u šumovitom području u podnožju Libana što je dopuštalo jednu usporedbu s košutom.

[365]Drugi prijevod: Josip je krošnja jednog plodnog stabla, krošnja plodnog stabla pokraj izvora; njegove se grane dižu iznad zida.

[366]Redci 24-25 daju Bogu različite titule podcrtavajući njegovu moć (Nesavladivi, Svemoćni), njegov autoritet (Pastir ili Pastor, kraljevska titula) ili još njegovu bliskodt (El, tvoj otac).

[367]posvećenom ili naziru, vidjeti Br 6.1-5 i bilješke).

[368]vjerojatno aluzija na ratnički karakter i surovost plemena Benjamin, vidjeti Sud. 3.15-23 i 19-20).

[369]biti sjedinjen svojem puku: ( ili k svojima, redak 33); vidjeti 25.8 i bilješku.

[370]kuća ili obitelj.

[371]l'Aire-de’Epone: (trnovito područje) – neidentificirano mjesto u Transjordaniji ( s druge strane Jordana).

[372]kuća ili obitelj. – Gošen, vidjeti 45.10 i bilješku.

[373]roditi se nekom na koljenima: vidjeti 30.3; 48.12

[374]Vidjeti 12.7; 26.3; 28.13.

[375]Vidjeti Izl. 13.19; Još 24.32.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif