Belovar

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Hrvatska enciklopedija. Priručni rječnik sveopćega znanja. —  Belovar
autor: Josip Mencin (autor enciklopedijske natuknice Belovar)

Knjiga I. - A-BŽEDUSI.Belovar, ili Bjelovar kr. i slob. te glavni grad Belovarske županije (koja do sada sastoji od dviju podžupanija, belovarske i križke, te zaprema 474 čtkm. sa 135.962 stan.) prostire se u ravnini, koja je nekoć bila močvarinom, udaljen je pol sata od potoka Belovarke a 3 sata vožnje od križevačke željezničke postaje. Grad je pravilno gradjen, ulice su taracane opekom. Imade dva trga i to prema sjeveru marvinski trg a prama jugu glavni trg. Ovaj je najljepši dio grada, jer su okolo trga, koji je pretvoren u park, liepe jednokatne kuće većim dielom vojnoga erara i zemalj. bivše vojne krajine. Imade rimkt. i pravosl. župnu crkvu, dva paromlina, tri hotela i jednu kavanu te čitalačko i pjevačko družtvo. Tu je stolica podžupanije, sudbenoga stola, porezni ured i šumarske oblasti. Od naučnih zavoda imade pučku školu i nižu realnu gimnaziju; u posadi je domaća pukovnija br. 16. Okolo grada leže bogata sela a tik do grada su Ivanovčani i Sredica. Grad imade 3231 st. te živahne marvinske vašare svakoga mjeseca. Grad je mlad, sagradjen i utvrdjen bje za Marije Terezije 1756. te je bio sve do 1871. glavno sjedište križevačke i gjurgjevačke pukovnije, a sjelo varaždinske krajine. Uslied toga pravoga gradj. stališa skoro niti ne ima. - 2. B., selo u zagr. žup. obćini Moravče-Popovec. M.

Izvor:

  • Hrvatska enciklopedija. Priručni rječnik sveopćega znanja. Obradjuju: Dr. Ivan Zoch i Josip Mencin. Uz sudjelovanje i pomoć mnogih književnika. Knjiga I. - A-BŽEDUSI. U Osieku, 1887. tiskom Dragutina Laubnera. (Napomena: Prijepis točno odgovara izvorniku - iz prve hrvatske enciklopedije).
Podatci o izdanju teksta Belovar
Izvorno izdanje:   Osijek, 1887.
Izvor:   Izvornik enciklopedije koji se čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Suradnici:   Obrađivali: Dr. Ivan Zoch i Josip Mencin. Uz sudjelovanje i pomoć mnogih književnika.
Ostvarena razina:   Kakvoćni otisak, tiskom Dragutina Laubnera u Osieku (izvorno naveden naziv sjedišta tiskare)
Bilješke:   Prijepis točno odgovara izvorniku - iz prve hrvatske enciklopedije, ali riječi nisu rastavljane budući to u suvremenome prikazu nije potrebno. Nekoć je papir bio skup, a knjige još više. Tiskari su se trudili složiti tekst na način da zauzima što manje mjesta. Moguće je i skaniranje izvornika te objavljivanje kao poveznice ovdje.
Lektor i korektor:   Goran