Anti Žeravici

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Anti Žeravici
autor: Zlatan Jakšić
Da si sve od sebe, Ante,
kako i priliči u doba današnje,
a koji su te morali nagradit
ostavili su za kašnje.

Skomponi si Braške užance
i ispiva život naših starih,
a judi su te, Ante, potvorili
da ti fali dinarih.

Opisa si težaške komine
i kako se vrtidu vitalci i janci,
a kad si doša iz Splita na otok
krešili su ti buganci.

Proslavi si klesare braške,
zlatne ruke i zlatnu sirovinu,
a oni su rekli da je lako tebi svirit,
kad primaš mirovinu.

Oblazi si starega Jogota,
za biližit njegove priče i gančice,
a susidi su rekli da si doša po uje
i da skupljaš farčice.

Dočara si poklada na Braču,
svetega Antu i ostale fjere,
a judi su rekli da ti je drago zabalat,
i da si dobre cere.

Naslika si starinske pirane,
nevisticu u bilo i mladoženjiu u klobuku,
a pojedinci su te krivo razumili
i rekli da si u buku.

Opisa si Božić i Mlado lito,
i kako se kolenda na Tri kraja,
a za to su ti dali i kritiku
da si se, Ante, izvaja.

Kaza si kako su dva ostala viseć,
a jedan se utopi,
na to su rekli da ne bi fali, Ante,
ko bi te uškopi.

Zdata si kako se igra na balote,
i kako je Strunje učini falo,
a on ti je poruči da će ti primo kvanto
napipat škaljalo.

Reka si «Mir domu ovomu,
i sviman kućan koji dojdu na red»,
a na to su ti se iznutra izbejili
i rekli Notaj na led.


Oplaka si zapušćena poja
i reka da se je svit razlini,
na to su ti u jedan glas odgovorili,
da je ostalo na mini.

Ne mari, Ante, za to ništa,
i da se ne biš pokoleba.
Oni koji najviše na te mrnje
krivo mu je da da nis njega ukeba.

Skomponi još jedan libar Braški
pa makar ti u žepu nasta manjak,
pivaj doklegod vapor vozi
i dokle ne pukneš ko črčajak.

Ti ćeš držat primo, Sapunar šekondo,
a ja bi van drage voje basira,
pa neka se izleže baštardi gardelin,
ili po miša - po netopira!