Al' san bolna, al' ću obolit

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Al' san bolna, al' ću obolit
autor: nepoznat


Jimel je muž ženu lipu i debelu, ka je volela dobro pojis' i niš ne delat. Kadgod bi on prišal s kanpanja, ona mu se je tužila da je bolna da niš ne more. Već kad bi ga vidjela na putu, kako 're s tovoron, počela bi skucat. Nigdar mu ni pritekla na dvor, da zeme bisage i matiku kuću. Se je moral sam obavit i tovora klas va mošunu i konobu zatvorit.

A kad bi prišal kuću, trudan i mučan, i sel da se zuje ona bi mu prez riči klala zdelu z vičeru na stol i legla va postiju.

- Ča ti je, - pital bi ju on gledajuć ju 'spod oka, - ča ne ćeš s nam vičerat?

- Ave, ne ću, ne, ne moren, niman teka, - zaskucala bi ona zavajana na postiju, kako da će umrit.

- Posili se, - zval ju je on i pomalo sam jil za stolon.

- Ne moren, bolna san. Vičeraj sam ko ti je dobro, ko ne, pusti, - odgovarala mu je ona i se je skucala, kako da ju saka beseda slabi.

Tako se je to ponavljalo saki dan. Muž je habal i mučal. Mislel je va sebi, da mu je žena morebit va drugom stanju, pa ne more jis'. Ma ni bila. Slal ju je, da re likaru i bahorcu da vide, ča to njoj, da niš ne more jis', ma ona se ni dala nikamo, leho je vavik vekon skucala, da ne more i ne more!

Najzada ga je se to štufalo da on toliko za nju skrbi i trepeće, a ona je saki dan se lipja i debelija, kako jena pupa.

I jedan dan mu je prišlo na pamet, da vidi, ča njegova žena dela doma, kada ni njega. Stal se je rano jutrin, još po mraku, i zaroštal z motiku i lupil z vrati, da je žena mogla mislit na postiji, da je šel kopat. Ma on se je fermal kući. Hranil se je lipo pod skale, mej robinu zada kamenice, i dal se čekat.

Žena je još dugo ostala ležeć va postiji. Već je se selo bilo stanjeno i sunce na krovi, kad se je ona skoporila s postije. Leno se je obukla, išla s poda bosa zdolu skalami. Onda se je dugo česala i prala i po kući prez posla ohmetala. Požrla je žljuk rakije i pojila nikoliko smokve. Najzada je zela pet jaj i se stresla va pijat. Prija leh je šla frigat, šla je konobu po bukalet vina.

Va to vrime muž se je maknul zi svoga skovišća, stresal još pet jaj va pijat i onda se brzo potegal na staro mesto, da gleda ča će bit daje.

Žena, kad je prišla z vinom kuću, zela je jaja i šla frigat. Kad su jaja bila frigana, prinesla je curicu z fritanju na stol i dala se s tekom jis. Ji ona jaja z belim kruhom i se zaliva z vinon. Ma ni još pojila ni polovicu, kad je počela mljaskat. Ni njoj više hodelo. Ma još se je silela, gruštelo njoj se ju pustit maški toliku robu. Ji pomalo i se njoj se riva zgoru. Gleda va pijati i vidi, još je polovica va njen. Prija njoj se ni toga nigdar dogodilo. Kako niš je znala omazat pet jaja. Ćapal ju je strah, i pot ju je oblel, ča to njoj je, da ne more se pojis.

- Majko božja, ča mi je? Zdahne i z obimi rukami počne trt svoj veli trbuh. Tare se i se skuca: - Al san bolna, al ću obolit, kad ne moren više pet jaj pojis.

Kad je to rekla, skočil je muž sprid nje i kriknul:

- Nisi bolna, opašnice, ma ćeš obolit, - i z obimi rukama dal se je po njoj tlić, kako po masnon mihu. Kad ju je dobro namazal, zel je matiku i šel kopat.

Ona se je celi dan previjala od boli i črnice po telu z njin mazala; ma kad je večer prišal muž, brzo je potekla na dvor, da ponese kuću bisage i matiku i davajuć mu na stol vičeru ni nigdar više rekla, da ne more jis, leh je s njin dilila ča je bilo va zdeli.