2. Imena mjesta spomenutih u Kuranu i aluzije na historijske događaje.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Imena mjesta spomenutih u Kuranu i aluzije na historijske događaje[uredi]

Koja su imena mjesta zapamćena u Kuranu? Osim Mekke, brda Arafa, Kafa i Marwa (II, 158) u svezi s hodočašćenjem; Yatrib (XXXIII, 13) koji postaje Madinat al Nabi, Grad Prorokov, ili Medina; dva mjesta su spomenuta: Badr (III, 123) jugo-zaapadno od Medine, i jedne druge dosta značajne aglomeracije: Hunaïn (IX ; 25)izgrađene iza brda Arafa*.

Kuran poznaje zemlju Saba na jugu (XXXIV 15-16); Thamud (citiran 26 puta) i Madian na sjeveru Arabije. Jeruzalem je označen pod imenom ''masjid al'aqçq'': Vrlo udaljena mošeja (XVII, 1).
Od drugih imena mjesta, citiranih u Kuranu, poput Sinaja, Egipta već su citirana u Bibliji. Nojina Arka se zaustavila, prema Kuranu, na brdu Joudi (XI, 44) što se koji putsmješta u visinu Đezire.
Kuran jioš podsjeća, na jedan prilično precizan način dva historijska događaja.
Trideseta sura nosi naziv: Rimljani, on počinje ovako:
Rimljani su bili pobijeđeni
u susjednoj zemlji;
ali poslije njihovog poraza
oni će biti pobjednicima
za nekoliko godina...
Tog dana, vjerujući će se radovati
pobjedi Božjoj...
To je jedno Božje obećanje:
Bog ne uzmanjka svojim obećanjem,
ali većina ljudi ne zna...
Komentatori su vjerovali da su prepoznali u tom tekstu, jednu aluziju na sukob u kojem su poraženi Bizantinci, označeni ovdje pod imenom Rimljani od Perzijanaca kojima je zapovijedao kralj Kosroes godine 624(?).
Sura LXXXV. (redci 4-8.) citirajući ljude iz Rova (açhab al'ukhoud) koji propadaju u jednu vatru neprekidno podjarivanoj bez sumnje označava Harita i njegove kompanjone, kršćanske mučenike iz Najrana koje je jemenski kralj Dhou Nuwas da spaliti 523. godine.