1. Bilješke o Hijazu, njegovoj domovini.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

III. PROROK MUHAMED


I. Bilježke o Hijazu, njegovoj domovini.[uredi]

MEKKA, Muhamedov zavičaj, nalazi se u Hijazu, zemlji koje su pruža uzduž Crvenog mora, u zapadnoj Arabiji.Ondje je on postao svjestan svojeg poziva. Kuran često evocira atmosferu u kojoj su živjeli nomadi kao gradske ambijente.

Muhamed je, dakle, živio u svojoj pustinjskoj zemlji gdje su bile rasijane brojna oaze, gdje su dani bili vreli, a noći hladne.Izabranici koji će živjeti u kuranskom Raju «neće trpjeti ni vrelinu sunca ni ledenu hladnoću» (LXXVI, 13). Rijetke kiše čine da «pustinja procvjeta» : Kuran koristi sliku sasušene zemlje gdje voda «oživljava» kao dokaz «Uskrsnuća mrtvih (vidjeti suru VII, 57 i suru LXXVI.)

Ali, zahvaljujući obilatim izvorima oaze su ispunjene vegetacijom koja održava svježinu i poziva na užitak odmora: palme, razno drugo drveće, i možda vinova loza. (To isto: izvore, drveće i plodove nalazi se i u opisu «Vrta» obećanoga blaženima u budućem životu.)

Karavane prolaze pustinjom (CVI, 2). Stada čine jedno od bogatstava žitelja tih zemalja. Vuna služa za tkanje tople odjeće i šatora; dopušteno životinjsko meso je "izvrsna hrana" :


Čine vam se lijepe

kad ih vraćate s večeri

i kad polazite jutrom.

(XVI, 6)


Kuran nabraja, među božanskim dobročinstvima, korisne životinje: jahaće kao što su konji, mule, magarci, "stavljene u službu čovjekovu" i koje mu dozvoljavaju da stigne u krajeve u koje bi inače uspijevao doći samo "uz veliku muku" (XVI, 7). On citira još i ptice, pčele "koje obitavaju u planinama" i koje osiguravaju šaroliku cijeđ (XVI, 68-69); pauke "koji sami sebi tkaju svoje boravište" (XXIX, 41).