Prijeđi na sadržaj

Čudesni paun

Izvor: Wikizvor
Čudesni paun
autor: nepoznat


Jedan kralj je ima jenu hćer i je izjavi po ciloj državi da ona kemu se bude nasmijala za tega će se oženit. Je hodilo puno, puno mladići i ninemu se ni nasmijala.

Jedan mladić se je tako tuži jenoj staroj babi. I ta stara baba mu je dala jenega pauna i von sada s ten paunon hodi s puten da će poć h toj mladoj vidit ku će se nasmijat. Dojde u jenu hižu; kako je bila noć, tako se je zastavi za spat. Bile su samo jena udovica i z jenon hćerkon i tega pauna su stavili pod postelju i kad je ša spat ta mladić je reka:

- Nemojte nič ticat ovo blago.

A one da te si zgulit jeno lipo pero, najprvo je šla stara, se ulovila za pauna i ni mogla više ća. I šla je mlada, se je ulovila za staru odzada i ni mogla više ća.

Zjutra, kad se on digne, zame pauna za veružice i on gre, pelja pauna, staru i mladu. Gre po cesti, najde jenega cestara i ta cestar z lopaton da će udrit staru po guzici, i se je taka i cestar zi svojon lopaton, i gre do kraljeveg dvora. I svi gledaju kutkod gre, i svi se smiju, i viču:

- Ovo nismo videli nikad kako on to pelja z onin paunon sve.

Izajde na oknu divojka i se smije i ona. Ona ga je onda zela i su se oženili.