Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Podrubnice uz Brojevi

Izvor: Wikizvor
(Preusmjereno s Podrubnice uz Brojevi)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Podrubnice uz Brojevi


[1] Ovdje kao i u poglavlju 26 , Bog je taj koji daje zapovijed popisati borbene trupe Izraela ; u 2 S 24 , David će biti kažnjen zato što je zapovjedio popis po vlastitoj volji .

[2] U svakom plemenu , ljudi sposobni za vojnu službu formiraju jednu armiju ili (po drugom prijevodu) diviziju .

[3] sva sila Izraelova, drugi prijevod tisuća Izraelovih ovdje označava zbor trupa formiranih od klanova i plemena Izraelovih, a da se ne nalazi točna numerička vrijednost.

[4] Onaj koji je figurirao na jednoj genealogijskoj listi zadržavao je tako dokaz da pripada puku Izraelovom ( usporediti Ezd 2.59 - 63 ) .

[5] Leviti koji nisu imali vojničkih obveza , bit e popisani u drugim okolnostima, vidjeti pogl . 3 i 4 .

[6] Profani drugi prijevod Stranac, u smislu "stranac u (posvećenom) plemenu Levi". Vidjeti 17.5 .

[7] Bog bi se mogao rasrditi, ako jedan profani *svetištu; *leviti igraju ovdje ulogu "zaštitnog štita" između svetog Boga i profanog puka .

[8] stijeg bijaše jedan amblem koji je služi, kao barjak danas, za znak okupljanja .

[9] armije: vidjeti 1.3 i bilješku .

[10] Vidjeti 1.47 i bilješku.

[11] Vidjeti Lv 10.1-7 .

[12] leviti će mu pomagati : potomci Aaronovi (on sam član plemena Levi ) konstituiraju klasu svećenika. Drugi potomci Levijevi čine podređenu klasu levita .

[13] u službi cijele zajednice : drugi prijevod osigurat će potrebnu službu svoj zajednici .

[14] dani ( ili služeći, vidjeti Esd 8.20 i bilješku ) jest vjerojatno jedan tehnički termin označujući sluge nižeg ranga , koji rade u *svetištu .

[15] Vidjeti 1.51 i bilješku .

[16] Vidjeti 3.40-51 ; Izl 13.1-16 .

[17] 8.600 : stara grčka verzija je spominjala 8.300 , što se slaže s podatkom danim u r. 39 .

[18] Vidjeti 1.51 i bilješku .

[19] sikl , gera : vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[20] libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. - Vječni kruh : vidjeti Lv 24.5-9.

[21] mašice , plitice: vidjeti Izl 25.38 i bilješku.

[22] zlatni oltar, tj . oltar mirisa, vidjeti Izl 37.25-28.

[23] oltar, odnosno oltar holokausta, vidjeti Izl 38.1-7 .

[24] vječna žrtva je od brašna praćena dnevnim holokaustom, vidjeti 28.3-8; Izl 29.38-42

[25] Po zapovijedi Gospodovoj… : drugi mogući prijevod Po zapovijedi Gospodovoj, popisaše se posredovanjem Mojsijevim, svaki s obzirom na posao i dužnost .

[26] izvan tabora vidjeti Lv 13.46 .

[27] jedan od grijehova koji…: drugi prijevod jedan grijeh protiv drugog .

[28] sveta voda : smisao neizvjestan : voda sačuvana u *svetištu ili voda iz svetog izvora ?

[29] rasplesti joj kose : vjerojatno jedan znak pokajanja; izišao iz geste žalosti (usporediti Lv 10.6 i bilješku). Voda gorčine ili gorka voda .

[30] Amen, amen ! Tim liturgijskim odgovorom koji znači: To je istina! ili Dobro je tako!, žena podcrtava riječi izgovorene od svećenika; usporediti Dt 27.15-26.

[31] podsjetnik: vidjeti Lv 2.2 i bilješku .

[32] naziratski zavjet: ta riječ, prevedena s hebrejskog, označava jedno posvećenje (privremeno ili definitivno) Bogu. To posvećenje implicirala različita odricanja nabrojana u r. 3-8 . Onaj koji izgovori zavjet nosi ime nazir. (r.3) .

[33] Sirće dodano vodi bijaše uobičajeno u mediteranskim religijama, vidjeti Mt 27.48 .

[34] duge kose (r.5) znak su tog posvećenja .

[35] grijeh : na hebrejskom , nečistoća proistekla zbog blizine jednog lješa može biti označena jednim terminom prevedenim sa grijeh .

[36] milodar, libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[37] To vjerojatno svećenik sam nudi nazirovu žrtvu .

[38] nudi može značiti bilo nazir , bilo svećenik .

[39] Kao što netko stavlja potpis ili svoj pečat na predmete koji mu pripadaju .

[40] Vidjeti Izl 40.33 i bilješku .

[41] pokrivena kolica: hebrejska riječ je nesigurna .

[42] sikl: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - Žrtva , ponuda , milodar: vidjeti u GLOSARU pod ŽRTVOVANJA.

[43] holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.

[44] poklopac : vidjeti Izl 25.17 i bilješku . - I on mu govoraše: subjekt je vjerojatno Mojsije , koji govori GOSPODU ; ali mogao bi označavati i GOSPODA koji bi govorio Mojsiju .

[45] Vidjeti Izl 25.31 i bilješku . Uljne svjetiljke moraju biti stavljene tako da fitilj bude okrenut prema naprijed .

[46] očisna voda (lustralna) : drugi prijevod voda koja cisti od grijeha ; radi se možda o vodi opisanoj u pogl. 19 (usprkos jednom različitom hebrejskom imenu) , ili opet o onoj spomenutoj u Lv 14 .

[47] žrtva , ponuda , dar : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.

[48] Gesta znači vjerojatno slijedeće : Polažući na njih ruke , drugi Izraeliti se identificiraju s levitima pokazujući da se i oni sami nude kao žrtvu Bogu u osobi levita . Usporediti r. 12 , i vidjeti u Glosaru pod POLAGANJE RUKU .

[49] holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[50] služiti u šatoru : nekoliko hebrejskih rukopisa , samaritanski tekst i stara grčka verzija koriste uobičajeni izraz osigurati službu šatora .

[51] Usporediti 1.53 i bilješku .

[52] u sumrak : drugi prijevod između dvije večeri ; Izl 12.6 i bilješku .

[53] odstranjen iz svoje rodbine : vidjeti Stv 17.14 i bilješku .

[54] oblak : vidjeti Izl 13.21 i bilješku .

[55] tisuće Izraelove : vidjeti 1.16 i bilješku .

[56] primjeren (moduliran ) znak : značenje hebraičkog izraza je dvojno : drugi prijevodi prodoran znak ili zvon praćen usklicima.

[57] Stare verzije sprovde nabrajanje i govore o trećem i četvrtom pozivu za tabore na zapadu i sjeveru .

[58] holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[59] Prema Izl 2.18-21 , to je Reuel koji je punac Mojsijev ; prema Sdc 1.16 ; 4.11 , to je Hobab . Usporediti još Izl 3.1 .

[60] Hebrejsko ime derivirano iz tog glagola prevodi se ovdje s (opustošiti vatrom) .

[61] O mani vidjeti Izl 16, o korianderu, vidjeti Izl 16.31 i bilješku ; o bdeliumu , vidjeti Izl 2.12 i bilješku .

[62] Ruka ili šaka ; simboliziramo .

[63] lakat : vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[64] homer : vidjeti u Glosaru MJERE . - Oni ih rasprostriješe : za sušiti i konzervirati .

[65] uputi mu vrlo…: drugi prijevodi udari ga jednom nevoljom ili nedaćom ; možda se radi i epidemiji .

[66] Kušitka bi mogla značiti pripadnost jednom madijanskom plemenu Kušan . Ne zna se radi li se o Cipori , Mojsijevoj supruzi madijanki (Izl 2.21) , ili o nekoj drugoj ženu koju bi ovaj mogao oženiti .

[67] oblak : vidjeti Izl 13.21 i bilješku .

[68] Hošua i Josua potječu od istog hebrejskog korijena i znače oba Gospod spašava . - Jozua se već pojavljuje u priči Izl 17.8-16 .

[69] O Negevu : vidjeti Stv 19.9 i bilješku - Planina označava ovdje brda Judeje , koja čine jug Palestine .

[70] pustinja Sin : regija smještena na jugu od judejskih brda (vidjeti prethodnu bilješku ) . Rehov , Lebdo-Hamat ; lokaliteti na sjeveru Kanaana .

[71] Anakiti bijahu stari žitelji Kanaana , koji su držani divovskim bićima, vidjeti r. 33 . - Egipatski grad Tanis je bio rekonstruiran tijekom druge polovice osamnaestog stoljeća pr.I.K. (vidjeti Ez 19.11 i bilješku) .

[72] Vidjeti r. 24; dolina smještena sjeverno od Hebrona .

[73] Kadeš (Kadeš-Bernea, danas Ayn Kedeis , Dt 1.2) je oaza smještena na granici pustinje Paran i pustinje Sin (r. 21) .

[74] zemlja kipteća od mlijeka i meda : vidjeti Izl 3.8 i bilješku .

[75] Radi se o Sredozemlju .

[76] zemlja koja proždire svoje žitelje : (vidjeti Lv 26.38 ; Ez 36.13-16) : izraz označava bilo jednu nezdravu zem lju bilo zemlju gdje vlada vječiti rat .

[77] Kao u Ps 91.1 ; 121.5, sjena simbolizira božansku zaštitu .

[78] Usporediti Mojsijevu molitvu u R; 13-19 , s onima u Izl 32.11-14 ; Dt 9.25-29 .

[79] to što sam čuo od vas govoriti : vidjeti r. 2 .

[80] pastiri : ovaj izraz evocira ovdje nestabilan i lutalački život nomada koji žive od uzgoja stoke.

[81] Horma : lokalitet nesiguran za odrediti , ali vjerojatno smješten nekoliko kilometara istočno od Ber-Šebe (vidjeti Stv 21.14 i bilješku ) .

[82] jela , holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVA -NJA .

[83] desetina , radi se o desetini jednog efa . - Efa , hin : vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[84] libacija : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[85] holokaust , milodar , libacija : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[86] jela : vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja .

[87] odstranjene od svog puka : vidjeti Stv 17.14 i bilješku .

[88] Redci 37_41 u DT 6.4-9 ; 11.13-21 , čine shemu ispovijedanje vjere i svakodnevnu molitvu vjerujući h Židova .

[89] One , osoba koja se više nigdje ne spominje . Možda se radi o jednoj grješci prepisivača .

[90] pristupiti k GOSPODU znači konkretno pristupiti k *svetištu za obavljati službu svoju . - Biti svet i približiti se GOSPODU karakteristike su svećenika . Leviti su prihvaćeni za približiti se GOSPODU (r;10) , ali nisu sveti na isti način kao i svećenici (r. 7 ) .

[91] Predstaviti tamjan GOSPODU jest jedna zadaća rezervirana svećenicima .

[92] zemlja u kojoj teku med i mlijeko : vidjeti Izl 3.8 i bilješku.- Ovdje Mojsijevim protivnici koriste taj izraz za označiti Egipat , dok on normalno označava obećanu zemlju .

[93] Držiš li ti… ?Drugi prijevod misliš li ti iskopati oči ovim ljudima ? ili misliš li ti zaslijepiti ove ljude ?

[94] Ponude : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[95] svu svoju bandu : prema staroj grčkoj verziji ; hebrejski: svu zajednicu .

[96] U nekim prijevodima , r. 1-15 pogl. 17 obilježeni su s 16.36-50 .

[97] obložiti oltar : vidjeti Izl 247.2 .

[98] profano : vidjeti 1.51 i bilješku .

[99] U stanovitim prijevodima r. 16-18 obilježeni su s 17,1-13. Vidjeti 17.1 i bilješku.

[100] tvoja obitelj označava ovdje saboru potomaka Levija , razlikovanih od ti i tvoji sinovi , što znači svećenike .

[101] profani : vidjeti 1.51 i bilješku .

[102] srdžba : vidjeti 1.53 i bilješku .

[103] dani : vidjeti 3.9 i bilješku .

[104] iza zavjese : tj. na presvetom mjestu , vidjeti Izl 26.31-34 .

[105] darova: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.

[106] presvetom mjestu…: drugi prijevod kao presvete stvari .

[107] zabrana : vidjeti Dt i bilješku .

[108] sikl , gera : vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[109] oni su sveti , tj. pridržani za Boga i dakle namijenjeni jednoj žrtvi . - Jela : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[110] jedan savez posvećen solju : vidjeti Lv 2.13 i bilješku .

[111] nemaju baštine : vidjeti 35.1-8 .

[112] gumno : mjesto gdje se obavljaju vršidba, rešetanje i prosijavanje žitarica.

[113] dar: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[114] miloduh , blještavi grimiz : vidjeti Lv 14.4 i bilješku.

[115] očisna voda : drugi prijevodi voda nečistoće , voda očišćenja , voda škropljenja .Vidjeti također r. 17 kako se priprema ta voda . Vidjeti također 8.7 i bilješku .

[116] ta voda : vidjeti r. 9 .

[117] odstranjen iz Izraela : vidjeti Stv 17.14 i bilješku .

[118] uzica za zaklapanje : jedna posuda može biti zatvorena kožom pričvršćenom pomoću jedne uzice . Cijenilo se tako da li je njen sadržaj obuhvaćen nečistoćom .

[119] pepeo : vidjeti r. 9 - Živa voda ili tekuće vode ili izvorske vode .

[120] miloduh : vidjeti Lv 14.4 i bilješku .

[121] pustinja (kod) Sina , Kadeš : vidjeti 13.21 i bilješke .

[122] Mojsijeva i Aaronova grješka ne pojavljuje se na očit način ;ono što im Bog predbacuje može biti , to što je udario stijenu (r. 11) umjesto da se zadovoljio da joj govori (r. 8) .

[123] Neidentificirano mjesto ; usp. Dt 10.6 .

[124] pridružiti se svojim roditeljima (drugi prijevod biti primljen kod svojeg puka)je na hebrejskom eufemizam za umrijeti . Usporediti 1 Kr 1.21 i bilješku .

[125] odjenu njome…: o tom prenošenju odjeće vidjeti Izl 29.29-30 ; Lv 8.7-9 .

[126] Arad : lokalitet 30 km istočno od Ber-Ševe .

[127] zabrana : vidjeti Dt 2.34 i bilješku .

[128] Vidjeti 14.45 i bilješku . Horma je igra riječi s imenom prevedenim sa zabrana (r.2) .

[129] ovaj kruh bijede : mana ; usporediti 11.4-6 .

[130] vatrene zmija : to su zmije čiji otrov , smrtonosan , izaziva jedno čuvstvo prženja .

[131] Knjiga GOSPODOVIH Ratova : zbirka pjesama , drugdje nepoznata ; stihovi citirani ovdje , prilično nejasni , jedini su fragment koji je ostao od nje .

[132] ja ću im dati vode : možda aluzija na epizodu iz 20.1-11.

[133] tom pjesmom : drugi fragment poeme , nepoznatog podrijetla i nejasnog značenja .

[134] vrh planine Pisga nadvisuje pustinju ; tekst

[135] Hešbon : vidjeti Ez 15.4 i bilješku .

[136] Kemoš je bog Moaba , vidjeti 1 R 11.7 ; njegovi sinovi i njegove kćeri ( na kraju redka ) su Moabiti .

[137] Skup stihova je veoma nejasan i prijevod nesiguran. - O Divonu i Madabau , vidjeti Ez 15.2 i bilješku .

[138]Bašan: regija u Transjordaniçji, na istoku jezera Genesaret (vidjeti 34.11 i bilješku ).

[139] koji je vladao u Hešbonu ili koji je nastanjivao Hešbon .

[140] Balak je kralj Moaba , vidjeti r; 4 .

[141] rijeka označava vjerojatno Eufrat u Mezopotamiji . - Zemlja njegovog podrijetla : drugi prijevodi zemlja sinova njegovog naroda ili zemlja Amavita .

[142] obećana čast podrazumijeva naknadu vračaru , kao što pokazuje r. 18 .

[143] otvori oči Balamu : Bog dopušta Balamu razlikovati ono što sve do tada nije mogao vidjeti .

[144] da se ne bijaše uklonila… : prema staroj hebrejskoj verziji prijevoda : Možda se ona uklonila .

[145] Bamot-Bal : možda isto mjesto kao Bamot iz 21.49. - Jedan dio naroda : podrazumijeva se Izrael .

[146] holokaust : vidjeti u Glosaru po ŽRTVOVANJA . - Na put… : drugi prijevodi na jedno povišeno mjesto , na jedno otkriveno mjesto, na jednom ogoljenom brežuljku . Smisao hebrejske riječi je prilično nesiguran .

[147] holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[148] brojati… broj množina Izraelovih : drugi prijevodi izbrojiti … četvrtina (ili oblak) Izraelov . Sličnu njegovoj ili kao njegova : tj. onoj Izraelovoj ili onoj pravednih .

[149] Vidjeti 22.41 .

[150] Pisga : vidjeti 21.20 i bilješku .

[151] holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[152] vradžbinu : vidjeti 23.7 i bilješku .

[153] ne promatra… drugi prijevod On(Bog) ne promatra bezakonja u Jakovu, on ne vidi nepravde u Izraelu . - Jakov i Izrael : vidjeti 23.7 i bilješku .

[154] on posjeduje snagu bivolsku : tekst težak i prijevod neizvjestan ; subjekt posjedovanja može biti Bog ili Izrael .

[155] proricanje ( predviđanja , znakova ) i gatanje su osuđeni po SZ , vidjeti Lv 19.26 ; Dt 18.10-12 .

[156] jedno drugo mjesto : usporediti r; 13-14 .

[157] Peor : vrh smješten u Moabu, ali nije točno lokaliziran : vidjeti 25.3 i bilješku .

[158] Balam se ne udalji kao u 23.3 da traži otkriće volje Božje .

[159] vračanje : vidjeti 23.7 i bilješku - proždirućeg pogleda : tekst nejasan, drugi prijevodi koji ima otvorene oči ili koji ima zatvorene oči .

[160] Svemoćno : vidjeti Stv 17.1 i bilješku .

[161] Jakov i Izrael : vidjeti 23.7 i bilješku .

[162] njegova vjedra: prema kontekstu , trebalo bi se raditi o vjedrima korištenim za crpiti vodu iz bunaru u irigacionom sustavu . - Agag , kralj Amalecita , pobijeđen od Saula .

[163] Vidjeti 23.22 i bilješku .

[164] te počasti : vidjeti 22.17 i bilješku .

[165] vračanje : vidjeti 23.7 i bilješku - proždirućeg pogleda : tekst nejasan, drugi prijevodi koji ima otvorene oči ili koji ima zatvorene oči .

[166] Jakov i Izrael : vidjeti 23.7 i bilješku - skiptar : štap , znak kraljevske moći . - Set znači ovdje jedno nomadsko pleme u Moabu .

[167] Edom i Seir su dva imena iste Zemlje , smještene na jugu Moaba . - Tekste u r. 18-24 često je nejasan a prijevod nesiguran .

[168] od grada : značenje nesigurno ; moglo bi se raditi o lokalitetu nazvanom Ir-Moab (22.36) ili i Moabovoj prijestolnici (na hebrejskom - Ir : grad ) .

[169] vračanje : vidjeti 23.7 i bilješku .

[170] Keniti (zvani također Kain , ope ime , u r. 22) su nomadsko pleme susjedno Moabu . - Tvoje gnijezdo : na hebrejskom ima igra riječi između Keniti i gnijezdo .

[171] Ašur ovdje označava jedno malo poznato pleme spomenuto također u Stv 25.3

[172] čaranje : vidjeti 23.7 i bilješku .

[173] Kitim : Otok Cipar - Eber : vjerojatno različiti narodi spomenuti u r. 18 , i Izrael uračunavši .

[174] Peor : vrh zemlje Moab( vidjeti 23.28 i bilješku ) , gdje bi se trebalo nalaziti *svetište posvećeno Ba?lu .

[175] povješaj ih : prijevod nesiguran; drugi prijevod nabij na kolac ( vidjeti 2 S 12.6 i bilješku ) .

[176] ložnica označava ovdje prenosivo svetište jednog tabora , kod nomadskih pogana ; tu se moga prakticirati sveto prostituiranje - u ložnici te žene : drugi prijevod u pun trbuh .

[177] O ljubomori Božjoj vidjeti Izl 20.5 i bilješku .

[178] Ustanovite stanje : svi popisani iz pogl. 1 su mrtvi (vidjeti 26.64-65) .

[179] Hebrejski tekst r. 3-4 nejasan i prijevod nesiguran .

[180] Lanac Avarim dominira istočnom obalom Jordana i Mrtvim morem .

[181] pridružiti se rodbini…: vidjeti 20.24 i bilješku .

[182] pustinja Sin : vidjeti13.21 i bilješku .

[183] izlaziti i ulaziti pred nekoga : izvoditi i uvoditi nekoga: ovi izrazi evociraju aktivnost bilo jednog vojnog poglavara (vidjeti Jos 14.11) bilo jednog političkog poglavara (vidjeti 1R 3.7) .

[184] Ti ćeš mu položiti ruku : očekivalo bi se ovdje ruke kao u r.23 . Polaganje ruku je gesta prenošenja mći ; usp . Lv 16.21 i bilješku , za jednu sličnu gestu .

[185] svoje moći : drugi prijevod svojeg dostojanstva , svojeg autoriteta .

[186] Urim : vidjeti Izl 28.30 i bilješku - poslije te odluke : drugi prijevod na njegovu zapovijed ; radi se o zapovijedi svećenika ili odluci Urima, to e se u svakom slučaju GOSPOD oglasiti kroz njih.

[187] Za izraze jelo, holokaust , libacija, ponuda , koji se pojavljuju u pogl. 28-29 vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[188] u sumrak : vidjeti Izl 12.6 i bilješku .

[189] efa , hin : vidjeti u Glosaru pod MJERE . - Ulje zgnječene masline ili čisto ulje : vidjeti Izl 27.20 i bilješku .

[190] Blagdan slavljen u početku svakog mjeseca zvao se mladi mjesec (néoménie) , vidjeti r. 14 .

[191] hin : vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[192] Blagdan tjedana : vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .

[193] dan klicanja : vidjeti Lv 23.24 i bilješku .

[194] dan Velikog Oprosta : vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .

[195] hodočašće od sedam dana : radi se o blagdanu Šatora ; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .

[196] zaključivanje vašeg blagdana : drugi prijevod jedna svečana sabora .

[197] postiti ili se suzdržati od nečega .

[198] O zlu koje im nanesoše Madijaniti , vidjeti pogl. 25 - pridružit ćeš se svojoj rodbini : vidjeti 20.24 i bilješku .

[199] tisuće Izraelove : vidjeti 1.16 i bilješku .

[200] Balam , sin Beorov : vidjeti pogl .22-24.

[201] za vrijeme stvari Balamove : drugi prijevodi na riječi ( ili na savjete ) Balamove . Ta uloga Balamova ne pojavljuje se u poglavlju 25 .

[202] očisna voda : vidjeti 19.9 i bilješku .

[203] sikal :vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[204] podsjetnik : vidjeti Izl 28.12 i bilješku .

[205] Jazer i Galad čine , na istoku Jordana , dvije regije odvojene koritom Jaboka .

[206] osmotriti zemlju : vidjeti pogl. 13 .

[207] Određena imena mjesta dana u u ovom poglavlju figuriraju drugdje u Brojevima ili u Izlasku ; druga se ne nalaze drugdje osim ovdje . Mnoga je teško smjestiti .

[208] Hahirot ili Pi-Hahirot ,r.7 .

[209] Ijijim ili Ijijije-Avarim ,r. 44 .

[210] Slano more ili Mrtvo more . - Pustinja Sin : vidjeti 13.21 i bilješku .

[211] potok Egipta je vjerojatno Wadi Arishkoji se ulijeva u Mediteran okol 80 km od Gaze .

[212] veliko more : Mediteran -za zapadnu granicu služit će vam : tekst nejasan i prijevod nesiguran .

[213] Neidentificirana planina , ali u svakom slučaju različita onoj spomenutoj u 20.22-29 i 33.37-41 .

[214] more u Kineratu : kasnije nazvano jezero Genezaret , more u Tiberiadeu ili more u Galileji .

[215] polu-pleme : Manasejevo ; drugo polu-pleme je spomenuto u r. 14 .

[216] već primili svoju baštinu : vidjeti 32.33 .

[217] lakat : : vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[218] tu nađu utočište : vidjeti r.9-34 .

[219] vi ćete izabrati ili vi ćete naći .

[220] osvetnik : prema zakonu talio (Izl 21.23-25) ; Lv 24 .19-21 ; Dt 19.21) , ubojstvo zove ubojstvo ; u stvari bliža rodbina žrtve ima obvezu osvetiti pokojnika ubijajući ubojicu njegovog.

[221] bacajući : drugi prijevod držeći u ruci. Isti izraz u slijedećem retku .

[222] zajednica: tekst ne dopušta saznati koja zajednica je u pitanju . Prema r. 25 , ne može se raditi o zajednici grada utočišta .

[223] oskrnaviti ili uprljati ( radi se ipak na hebrejskom o jednom drugog glagolu nego u r. 34) .

[224] Vidjeti 27.1-11 .

[225] godina jubileja : vidjeti Lv 25.8-54 .


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)