Levitik (TOB e.p. T.D.)/Žrtva mira - (1)

Izvor: Wikizvor
(Preusmjereno s Žrtva mira - (1))
Jump to navigation Jump to search
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Žrtva mira - (1)

 • 3 1 » Ako netko ponudi *žrtvi mira:
 • Ako se ponudi krupna stoka, bilo da je to mužjak ili ženka, daje se pred GOSPODA jedna životinja bez mane;
 • 2 *polaže se ruka na glavu ponuđene žrtve koja se zakolje na ulazu u *šator susretanja; tada svećenici, sinovi Aaronovi, popršću njenom krvlju obodnicu *oltara;
 • 3 od te žrtve mira daje se kao spaljeno jelo za GOSPODA, masno[7] koje obvija iznutricu, svu koja je iznad utrobe
 • 4 i dva bubrega s masnim koje im pripada kao i križa - što se tiče oblog režnja jetre, odvaja se s bubrezima -;
 • 5 potom sinovi Aaronovi stavljaju to dimiti na oltar, uz holokaust koji je na cjepanicama stavljenim na vatru; to je jedno spaljeno jelo, utažujući miris za GOSPODA.
 • 6 Ako se nudi od sitne stoke GOSPODU kao žrtvu mira, nudi se jedna životinja bez mane, mužjak ili ženka.
 • 7 Ako je to jedno janje koje se donese na dar, daruje se pred GOSPODOM;
 • 8 polaže se ruka na glavu darovane žrtve koja se zakolje pred ulazom u šator susretanja; tada Aaronovi sinovi popršću njenom krvlju obodnicu oltara;
 • 9 od te žrtve mira, nudi se, za spaljeno jelo GOSPODOVO, masne dijelove: cijeli rep[8] - da se odreže u razini križa - masno koje obvija utrobu, sve što je iznad utrobe
 • 10 i dva bubrega s masnim koje im pripada kao i križa - što se tiče oblog režnja jetre, odreže se s bubrezima -;
 • 11 potom svećenik stavi to dimiti na oltar; to je jedna spaljena hrana za GOSPODA.
 • 12 Ako je to jedna koza koja se daje, daje se pred GOSPODOM;
 • 13 polaže se ruka na glavu njenu i zakolje se pred ulazom u šator susretanja; onda Aaronovi sinovi popršću njenom krvlju obodnicu oltara;
 • 14 donese se od toga jedan dar, kao spaljeno jelo za GOSPODA, masno koje obvija utrobu, sve ono koje je iznad utrobe
 • 15 i dva bubrega s masnim koje ima pripada kao i križa - što se tiče oblog režnja jetre, odvaja se s bubrezima -;
 • 16 potom svećenik stavlja dimiti te komade na oltar, to je jedno spaljeno jelo, jedan utažujući miris. Sva masnoća pripada GOSPODU.
 • 17 To je jedan nepromjenjivi zakon za vas iz doba u doba, gdje god da stanujete: sve što je masno i sve što je krv, vi ga ne će te jesti. «
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Levitik (TOB e.p. T.D.)