VI. Helenistička epoha, 333. - 63.

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search
 • Od 334., osvajanja Aleksandra Velikog, kralja Makedonije, Kroz Bliski Istok sve do Indije.(1 M 1.1-:4). • 323: Aleksandrova smrt; njegovo se carstvo dijeli: dinastija Lagida vlada u Egiptu, Seleucidi u :Siriji-Babiloniji.
 • 175-164. : Antioh IV Epifan(1 M 1.10).


 • 300
 • 250
 • 200


 • 150
 • 100
 • 332: Palestina osvojena od armija Aleksandra Velikog.
 • 320-200: Palestina podvrgnuta Lagidima: period mira.
 • 200-142: Palestina podvrgnua Seleucidima; početak poteškoća između Židova i seleucidskih upravljača.
 • 167: zabrana židovskog kulta; Antioh posvećuje Templ u Jeruzalemu Zeusu Olimpijskom. Početak :ustanka Židova sa svećenikom Matatijom na čelu (1 M 2).
 • 166: Juda Makabejac nasljeđuje svog oca Matatiju, sve do 160 (1M 3).
 • 164: Templ je ponovno osvojen od Židova i očišćen (1 M 4.36-61).
 • 160-143: Jonatan, Judin brat, poglavar Židova, imenovan *velikim svećenikom g. 152. (1 M 9.28-31; :10.20).
 • 143-134: drugi Judin brat Šimun, veliki svećenik i guverner od 142 (1 M 13-16).
 • 134-104: Ivan Hirca, sin i nasljednik Šimunov. (Od 142 do 63.: period židovske neovisnosti, pod
 • dinastijom Hasmonejena, Šimunovih potomaka).