Temeljni principi za pregovore o rješenju pitanja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Temeljni principi za pregovore o rješenju pitanja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

Temeljni principi za pregovore o rješenju pitanja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema potpisani su 3. listopada 1995.1. Za područje će biti uspostavljeno prijelazno razdoblje.

2. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda će uspostaviti prijelaznu upravu koja će upravljati područjem za vrijeme prijelaznog razdoblja. Ta će uprava obuhvaćati mehanizam koji će predstavljati interese hrvatske Vlade, lokalnih Srba, hrvatskih izbjeglica i raselje­nih osoba koje će se vratiti, kao i etničkih manjina.

3. Međunarodne će snage biti stacionirane u području za vrijeme prijelaznog razdoblja kako bi održale mir i provele pridržavanje konačnom rješenju. Područje će inače tijekom prijelaznog razdoblja biti demilitarizirano.

4. Prijelazna će uprava omogućiti povratak izbjeglica i raseljenih osoba njihovim do­movima. Isto će tako poduzeti korake za ponovnu uspostavu hrvatskih institucija u po­dručju (kao što su telefonske usluge, pošte, banke, komunalije, mirovinski uredi, uredi za putovnice i državljanstvo, itd.).

5. Prijelazna će uprava uspostaviti prijelazne policijske snage u kojima će sudjelovati Hrvati i Srbi. Druge etničke grupe će isto tako sudjelovati u policijskim snagama u po­dručjima u kojima su prisutne.

6. Sve razine Vlade Republike Hrvatske će najviše moguće poštivati međunarodno pri­znata ljudska prava i temeljne slobode.

7. Svi hrvatski državljani i osobe koje ispunjavaju uvjete za hrvatsko državljanstvo, uključujući sve izbjeglice i raseljene osobe, imaju pravo slobodno se vratiti u svoja mje­sta stanovanja i živjeti ondje u sigurnim uvjetima.

8. Sve osobe imaju pravo na povrat sve one imovine koja im je oduzeta na nezakonite načine ili koju su bili prisiljeni napustiti, kao i na nadoknadu za svaku imovinu koja im ne može biti vraćena.

9. Pravo na povratak, povrat imovine, nadoknadu za onu imovinu koja ne može biti vraćena, i za primanje pomoći u obnovi oštećene imovine, biti će jednako dostupno svim hrvatskim državljanima i osobama koje ispunjavaju uvjete za hrvatsko državljanstvo, bez obzira na etničku pripadnost.

10. Međunarodna će zajednica pružiti garancije za uvjete i za zaštitu ljudskih prava ustanovljenih rješenjem. Ove će garancije obuhvatiti prisustvo međunarodnih promatra­ča kroz dogovoreno razdoblje u području, kako za vrijeme tako i poslije prijelaznog raz­doblja. Ovo djelovanje neće biti spriječavano.

11. Po završetku će se prijelaznog razdoblja održati izbori za tijela lokalne uprave.