Svemogujstvo božje

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Svemogujstvo božje
autor: Ivan Bunić Vučić


Svemogući višnji Bože,
   tko je, da ima sto jezika,
   da ispuno izrijet može
   Tva otajstva do vik vika?

Nije znan'ja, nije svijesti,
   nije razuma ni pameti
   ka se neće ončas smesti
   hteći Tebe razumjeti.

Prije stvoren'ja zemlje i nebi
   u početak da si bio,
   i da uzdrža sebe u sebi,
   tko bi ovo dohitio?

Da pri Tebi riječ bila je
   Sin i razum moći Tvoje,
   Duh-dobrota s vami da je
   sve jedan Bog u ovo troje?

Da otac, sebe razumjeći,
   rađa od sebe sina svoga,
   da ishodi od njih treći,
   svi tri hipa sobstva istoga?

Da Otac, i Sin, i Duh Sveti
   svaki Bog je, svi Bog jedan,
   vjekuvječni, nepočeti,
   svrhe i mjere ne ima nijedan?

Tko je taj ki se smije uspeti
   vrhu zvijezda i nebesa,
   da umije cijelo spovidjeti
   ova otajstva i čudesa?

Da Sin, kada dođe brime,
   ne pusteći bitje od Boga,
   uze narav, put i ime
   od čovjeka umrloga?

Svu neizmjernos da je zbio
   djevičanske sred utrobe
   i da je sebe podnizio
   za uzvisit svoje robe?

Da ga je Djeva porodila,
   ku on stvori, i da nije
   djevstva svoga izgubila,
   neg bi djeva kako i prije?

Ter ko u vječnom porođen'ju
   bez majke ga otac rodi,
   bremenitom u rođen'ju
   bez oca ga majka plodi.

Da on grijehe platio je
   ki ima Božju svu dobrotu,
   i na križu da umro je
   po kom sva su u životu.

Ter da je oni propet bio
   s dva lupeža, jaoh, bez časti
   ki, budući sva stvorio,
   ne ima česa ni ukrasti.

Čovječanstvo da je trpjelo,
   a božanstvo paka da je
   uskrsnulo svoje tijelo
   mrtvo, a Boga živoga je.

Ter on isti u svôj puti
   ki uze naše sve nemoći
   da bi moćan uskrsnuti
   sebe istoga svojom moći.

Tko će smislit i izrijeti
   što li ganu tebe Boga
   ova činit i podnijeti
   za čovjeka neharnoga?

Moja pjesni, ustavi se,
   ne naprijeda, već pristani,
   otajstima pokloni se,
   pače zemlji nica pani!

Božja djela za mjeriti
   svijes je umrla kratka mjera,
   tim dovrši razložiti
   veleć: Božji dar je - vjera.


Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.