Sura 72.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanjeArapski[uredi]

72) Sūrat Al-Jinn

Qul 'Ūĥiya 'Ilayya 'Annahu Astama`a Nafarun Mina Al-Jinni Faqālū 'Innā Sami`nā Qur'ānāan `Ajabāan (Al-Jinn: 1).

Yahdī 'Ilá Ar-Rushdi Fa'āmannā Bihi Wa Lan Nushrika Birabbinā 'Aĥadāan (Al-Jinn: 2).

Wa 'Annahu Ta`ālá Jaddu Rabbinā Mā Attakhadha Şāĥibatan Wa Lā Waladāan (Al-Jinn: 3).

Wa 'Annahu Kāna Yaqūlu Safīhunā `Alá Allāhi Shaţaţāan (Al-Jinn: 4).

Wa 'Annā Žanannā 'An Lan Taqūla Al-'Insu Wa Al-Jinnu `Alá Allāhi Kadhibāan (Al-Jinn: 5).

Wa 'Annahu Kāna Rijālun Mina Al-'Insi Ya`ūdhūna Birijālin Mina Al-Jinni Fazādūhum Rahaqāan (Al-Jinn: 6).

Wa 'Annahum Žannū Kamā Žanantum 'An Lan Yab`atha Allāhu 'Aĥadāan (Al-Jinn: 7).

Wa 'Annā Lamasnā As-Samā'a Fawajadnāhā Muli'at Ĥarasāan Shadīdāan Wa Shuhubāan (Al-Jinn: 8).

Wa 'Annā Kunnā Naq`udu Minhā Maqā`ida Lilssam`i Faman Yastami`i Al-'Āna Yajid Lahu Shihābāan Raşadāan (Al-Jinn: 9).

Wa 'Annā Lā Nadrī 'Asharrun 'Urīda Biman Fī Al-'Arđi 'Am 'Arāda Bihim Rabbuhum Rashadāan (Al-Jinn: 10).

Wa 'Annā Minnā Aş-Şāliĥūna Wa Minnā Dūna Dhālika Kunnā Ţarā'iqa Qidadāan (Al-Jinn: 11).

Wa 'Annā Žanannā 'An Lan Nu`jiza Allāha Fī Al-'Arđi Wa Lan Nu`jizahu Harabāan (Al-Jinn: 12).

Wa 'Annā Lammā Sami`nā Al-Hudá 'Āmannā Bihi Faman Yu'umin Birabbihi Falā Yakhāfu Bakhsāan Wa Lā Rahaqāan (Al-Jinn: 13).

Wa 'Annā Minnā Al-Muslimūna Wa Minnā Al-Qāsiţūna Faman 'Aslama Fa'ūlā'ika Taĥarraw Rashadāan (Al-Jinn: 14).

Wa 'Ammā Al-Qāsiţūna Fakānū Lijahannama Ĥaţabāan (Al-Jinn: 15).

Wa 'Allawi Astaqāmū `Alá Aţ-Ţarīqati L'asqaynāhum Mā'an Ghadaqāan (Al-Jinn: 16).

Linaftinahum Fīhi Wa Man Yu`riđ `An Dhikri Rabbihi Yasluk/hu `Adhābāan Şa`adāan (Al-Jinn: 17).

Wa 'Anna Al-Masājida Lillāhi Falā Tad`ū Ma`a Allāhi 'Aĥadāan (Al-Jinn: 18).

Wa 'Annahu Lammā Qāma `Abdu Allāhi Yad`ūhu Kādū Yakūnūna `Alayhi Libadāan (Al-Jinn: 19).

Qul 'Innamā 'Ad`ū Rabbī Wa Lā 'Ushriku Bihi 'Aĥadāan (Al-Jinn: 20).

Qul 'Innī Lā 'Amliku Lakum Đarrāan Wa Lā Rashadāan (Al-Jinn: 21).

Qul 'Innī Lan Yujīranī Mina Allāhi 'Aĥadun Wa Lan 'Ajida Min Dūnihi Multaĥadāan (Al-Jinn: 22).

'Illā Balāghāan Mina Allāhi Wa Risālātihi Wa Man Ya`şi Allāha Wa Rasūlahu Fa'inna Lahu Nāra Jahannama Khālidīna Fīhā 'Abadāan (Al-Jinn: 23).

Ĥattá 'Idhā Ra'aw Mā Yū`adūna Fasaya`lamūna Man 'Ađ`afu Nāşirāan Wa 'Aqallu `Adadāan (Al-Jinn: 24).

Qul 'In 'Adrī 'Aqarībun Mā Tū`adūna 'Am Yaj`alu Lahu Rabbī 'Amadāan (Al-Jinn: 25).

`Ālimu Al-Ghaybi Falā Yužhiru `Alá Ghaybihi 'Aĥadāan (Al-Jinn: 26).

'Illā Mani Artađá Min Rasūlin Fa'innahu Yasluku Min Bayni Yadayhi Wa Min Khalfihi Raşadāan (Al-Jinn: 27).

Liya`lama 'An Qad 'Ablaghū Risālāti Rabbihim Wa 'Aĥāţa Bimā Ladayhim Wa 'Aĥşá Kulla Shay'in `Adadāan (Al-Jinn: 28).S u r a LXXII - hrvatski[uredi]

Djdj i i n i


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Reci: « Bilo mi je odkriveno kako je jedna grupa Djdjiina slušala; oni su rekli potom: " Da, mi smo slušali čudesni Kuran! 2 On vodi prema pravom putu; mi smo mu povjerovali i mi nećemo nikad pridruživati nikoga našem Gospodu". »


3 Naš Gospodin, uistinu, – nek njegova veličina bude uzvišena! – nije sebi stvorio ni pratiteljicu, ni djeteta!

4 Onaj koji, među nama, je bezuman govori pretjeranosti glede Boga.

5 Mi mislimo da ni ljudi, ni Djdjiini ne propovijedaju laži protiv Boga, 6 već je bilo mužjaka među ljudima koji su tražili zaštitu mužjaka među Djdjiinima a to je samo uvećalo ludost ljudi; 7 oni su tada mislili, kao i vi, da Bog nikad neće nikoga uskrsnuti.

8 « Mi smo okrznuli nebo i našli smo ga ispunjenog strašnim čuvarima i plamtećim sulicama.

9 Sjeli smo na sjedala da bismo slušali; ali ako netko sluša odmah će susresti plamenu sulicu kako ga vreba.

10 Mi nismo znali da li je to zlo pripravljeno za one koji su na zemlji, ili njihov Gospod hoće da se oni drže pravog puta.

11 Neki među nama su pravednici dok to drugi nisu; mi slijedimo različite putove.

12 Mi smo znali da ne bismo mogli oslabiti moć Božju na zemlji, i da otud ne bismo mogli pobjeći.

13 Mi smo povjerovali u Pravac, kad smo ga saslušali. Onaj tko vjeruje u svog Gospoda ne boji se više ni štete, ni uvrjede.

14 Ima među nama podvrgnutih i, među nama, pobunjenih. Oni koji su podvrgnuti izabrali su pravi put.

15 Glede pobunjenih, oni će služiti kao gorivo u Paklu. »

16 Ako se drže pravog puta mi bismo ih napojili obilnom vodom 17 da bi ih iskušali.

Bog će voditi prema jednoj sve jačoj kazni onoga tko se okrene od Opomene i svog Gospoda.

18 Hramovi pripadaju Bogu: ne zazivajte dakle nikoga pokraj Boga.

19 Kad se sluga Božji podigao da bi ga zazvao, malo je nedostajalo da se ne natiskaju u mnoštvu oko njega.

20 Reci: « Ja zazivam samo svog Gospoda i ne pridružujem mu nikoga. »

21 Reci: « Ja za vas ne pridržavam ni zlo, ni ispravni pravac. »

22 Reci: « Nitko me ne štiti protiv Boga; ja ne ću izvan njega naći skloništa, 23 izuzev prenoseći jedno priopćenje i poruke Božje. »

Vatra Pakla je namijenjena onima koji su nepokorni Bogu i njegovom Proroku. Oni će tu zauvijek boraviti kao bezsmrtnici.

24 Kad oni najzad budu vidjeli ostvarenje onoga što im je bilo obećano, oni će znati tko je slabiji u pomoći i manji u broju.

25 Reci: « Ja ne znam da li je to što vam je obećano blizu, ili će mu moj Gospod dodijeliti jednu odgodu. »

26 On savršeno poznaje tajnu; ali on nikome ne pokazuje tajnu svoje tajne. 27 osim onome tko je primljen kao prorok.

On mu daje pratiti čuvare mjesta ispred i iza sebe, 28 da bi znao da li proroci prenose poruke svojeg Gospoda.

Njegova Znanost obuhvaća sve ono što se odnosi na njih. On pravi točan račun svakoj stvari.