Sura 64.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

64) Sūrat At-Taghābun

Yusabbiĥu Lillāhi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Lahu Al-Mulku Wa Lahu Al-Ĥamdu Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (At-Taghābun: 1).

Huwa Al-Ladhī Khalaqakum Faminkum Kāfirun Wa Minkum Mu'uminun Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun (At-Taghābun: 2).

Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi Wa Şawwarakum Fa'aĥsana Şuwarakum Wa 'Ilayhi Al-Maşīru (At-Taghābun: 3).

Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Ya`lamu Mā Tusirrūna Wa Mā Tu`linūna Wa Allāhu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (At-Taghābun: 4).

'Alam Ya'tikum Naba'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qablu Fadhāqū Wabāla 'Amrihim Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun (At-Taghābun: 5).

Dhālika Bi'annahu Kānat Ta'tīhim Rusuluhum Bil-Bayyināti Faqālū 'Abasharun Yahdūnanā Fakafarū Wa Tawallaw Wa Astaghná Allāhu Wa Allāhu Ghanīyun Ĥamīdun (At-Taghābun: 6).

Za`ama Al-Ladhīna Kafarū 'An Lan Yub`athū Qul Balá Wa Rabbī Latub`athunna Thumma Latunabba'uunna Bimā `Amiltum Wa Dhalika `Alá Allāhi Yasīrun (At-Taghābun: 7).

Fa'āminū Billāhi Wa Rasūlihi Wa An-Nūri Al-Ladhī 'Anzalnā Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun (At-Taghābun: 8).

Yawma Yajma`ukum Liyawmi Al-Jam`i Dhālika Yawmu At-Taghābuni Wa Man Yu'umin Billāhi Wa Ya`mal Şāliĥāan Yukaffir `Anhu Sayyi'ātihi Wa Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu (At-Taghābun: 9).

Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri Khālidīna Fīhā Wa Bi'sa Al-Maşīru (At-Taghābun: 10).

Mā 'Aşāba Min Muşībatin 'Illā Bi'idhni Allāhi Wa Man Yu'umin Billāhi Yahdi Qalbahu Wa Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun (At-Taghābun: 11).

Wa 'Aţī`ū Allāha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla Fa'in Tawallaytum Fa'innamā `Alá Rasūlinā Al-Balāghu Al-Mubīnu (At-Taghābun: 12).

Allāhu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna (At-Taghābun: 13).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna Min 'Azwājikum Wa 'Awlādikum `Adūwāan Lakum Fāĥdharūhum Wa 'In Ta`fū Wa Taşfaĥū Wa Taghfirū Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (At-Taghābun: 14).

'Innamā 'Amwālukum Wa 'Awlādukum Fitnatun Wa Allāhu `Indahu 'Ajrun `Ažīmun (At-Taghābun: 15).

Fāttaqū Allāha Mā Astaţa`tum Wa Asma`ū Wa 'Aţī`ū Wa 'Anfiqū Khayrāan Li'nfusikum Wa Man Yūqa Shuĥĥa Nafsihi Fa'ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna (At-Taghābun: 16).

'In Tuqriđū Allāha Qarđāan Ĥasanāan Yuđā`ifhu Lakum Wa Yaghfir Lakum Wa Allāhu Shakūrun Ĥalīmun (At-Taghābun: 17).

`Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (At-Taghābun: 18).


S u r a LXIV


U z a j a m n a p r i j e v a r a


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ono što je u nebesima i ono što je na zemlji slavi hvalospjeve Bogu. Njemu Kraljevstvo! Njemu hvalospjev! On je nadmoćan nad svakom stvari!

2 On je taj koji je vas stvorio: neki među vama je nevjernik a neki među vama je vjerujući. – Bog savršeno vidi to što vi činite –

3 On je stvorio nebesa i zemlju u potpunoj Istini. On vas je oblikovao prema jednom skladnom obliku; povratak će biti prema njemu.

4 On poznaje ono što je u nebesima i ono što je na zemlji. On poznaje ono što vi skrivate i ono što vi obznanjujete. Bog savršeno poznaje sadržinu vaših srca.

5 Pripovijest o onima koji prije bijahu nevjerni i koji su okusili posljedice svojeg ponašanja da li je stigla do vas? - Oni će pretrpjeti jedno bolno kažnjavanje –

6 To je tako jer njihovi su proroci došli k njima s očiglednim dokazima a oni su rekli: « Jedan smrtnik zar će nam ravnati? »


Oni biše nevjerni i okrenuše se. Bog se povukao od njih. Bog dostaje sam sebi; on je dostojan hvalospjeva!

7 Nevjernici zamišljaju da ne će biti uskrsnuti; reci: « Baš naprotiv! Moga mi Gospoda, da, vi će te biti uskrsnuti, potom on će vas upoznati o onome što ste činili: to je lako za Gospoda! »

8 Vjerujte u Boga, u njegovog Proroka i u Svjetlost koju smo spustili. – Bog je savršeno obaviješten o onome što vi činite –

9 Na Dan kad vas on bude sakupio za Dan Okupljanja bit će Dan uzajamne prijevare.

On će obrisati loša djela onima koji budu vjerovali u Boga i koji budu izvršavali dobra djela.

On će ih uvesti u Vrtove gdje teku potoci. Oni će tu boraviti zauvijek kao bezsmrtnici: evo sreće bez granica!

10 Oni koji bijahu nevjernici i koji bijahu držali naše Znakove za laži, evo onih koji će biti gosti Vatre. Oni će tu boraviti kao bezsmrtnici: kojeg li ogavnog svršetka.

11 Nikakva nevolja ne dostiže svoj cilj bez Božjeg dopuštenja.

Bog ravna srcem onoga koji vjeruje u njega. Bog savršeno poznaje svaku stvar.

12 Pokorite se Bogu! Pokorite se Proroku!

Znajte, ako se okrenete, da jedino što pada u dio našem Proroku jest prenijeti u punoj jasnoći poruke koje su mu povjerene.

13 Bog!… Nema Boga osim njega! Nek se dakle vjerujući povjere Bogu!

14 O vi, vjerujući! Vaše supruge i vaša djeca su za vas neprijatelji! Pazite se!

Ako zaboravite, ako zanemarite, ako oprostite, znajte da je Bog onaj koji oprašta i koji je milosrdan.

15 Vaša bogatstva i vaša djeca samo su iskušenje dok se jedna neograničena nagrada nalazi kod Boga.

16 Bojte se što više možete! Slušajte! Pokorite se! Dajite milostinju! To će biti dobro za vas. Oni koji su se čuvali vlastite lakomosti, evo onih koji će biti sretni!

17 Ako načinite dobar zajam Bogu, on će vam ga vratiti u izobilju i oprostit će vam.

Bog je zahvalan, on je pun dobrote, 18 on savršeno poznaje ono što je skriveno i ono što je očevidno. On je Moćan, Mudar!