Sura 62.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

62) Sūrat Al-Jum`ah

Yusabbiĥu Lillāhi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Al-Maliki Al-Quddūsi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi (Al-Jum`ah: 1).

Huwa Al-Ladhī Ba`atha Fī Al-'Ummīyīna Rasūlāan Minhum Yatlū `Alayhim 'Āyātihi Wa Yuzakkīhim Wa Yu`allimuhumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa 'In Kānū Min Qablu Lafī Đalālin Mubīnin (Al-Jum`ah: 2).

Wa 'Ākharīna Minhum Lammā Yalĥaqū Bihim Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-Jum`ah: 3).

Dhālika Fađlu Allāhi Yu'utīhi Man Yashā'u Wa Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi (Al-Jum`ah: 4).

Mathalu Al-Ladhīna Ĥummilū At-Tawrāata Thumma Lam Yaĥmilūhā Kamathali Al-Ĥimāri Yaĥmilu 'Asfārāan Bi'sa Mathalu Al-Qawmi Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyāti Allāhi Wa Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna (Al-Jum`ah: 5).

Qul Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna Hādū 'In Za`amtum 'Annakum 'Awliyā 'U Lillāhi Min Dūni An-Nāsi Fatamannaw Al-Mawta 'In Kuntum Şādiqīna (Al-Jum`ah: 6).

Wa Lā Yatamannawnahu 'Abadāan Bimā Qaddamat 'Aydīhim Wa Allāhu `Alīmun Biž-Žālimīna (Al-Jum`ah: 7).

Qul 'Inna Al-Mawta Al-Ladhī Tafirrūna Minhu Fa'innahu Mulāqīkum Thumma Turaddūna 'Ilá `Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna (Al-Jum`ah: 8).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Nūdī Lilşşalāati Min Yawmi Al-Jumu`ati Fās`aw 'Ilá Dhikri Allāhi Wa Dharū Al-Bay`a Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna (Al-Jum`ah: 9).

Fa'idhā Quđiyati Aş-Şalāatu Fāntashirū Fī Al-'Arđi Wa Abtaghū Min Fađli Allāhi Wa Adhkurū Allāha Kathīrāan La`allakum Tufliĥūna (Al-Jum`ah: 10).

Wa 'Idhā Ra'aw Tijāratan 'Aw Lahwan Anfađđū 'Ilayhā Wa Tarakūka Qā'imāan Qul Mā `Inda Allāhi Khayrun Mina Al-Lahwi Wa Mina At-Tijārati Wa Allāhu Khayru Ar-Rāziqīna (Al-Jum`ah: 11).S u r a LXII


P e t a k


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog. • 1 Ono što je u nebesima
 • i ono što je na zemlji
 • slavi hvalospjeve Božje:
 • Kralju, Svecu, Svemogućem, Mudrom.
 • 2 On je taj koji je poslao nvejernicima
 • jednog Proroka uzetog između njih
 • koji njima priopći svoje Redke,
 • koji ih pročisti,
 • koji ih poči Knjizi i mudrosti.
 • – Oni su se odprije nalazili u jednoj
 • očiglednoj zabludi –
 • 3 On ga je također poslao drugim ljudima
 • proisteklim otuda
 • i koji im se još nisu bili pridružili.
 • – On je Moćan, Mudar! –
 • 4 Evo milosti Božje!
 • On ju daje kome on hoće.
 • – Bog je Gospodar neizmjerne milosti! –
 • 5 Oni na koje je Tora već bila stavljena
 • i koji, potom, nju nisu prihvatili,
 • sliče magarcu natovarenom knjigama.
 • Primjer dan putem tih ljudi
 • kad su postupali sa Znakovima Božjim kao lažima,
 • mrzak je.
 • – Bog ne ravna nepravednim narodom! –
 • 6 Reci:
 • « O vi koji primijenjujete Judaizam!
 • Ako mislite da ste jedini prijatelji Božji
 • poželite dakle, smrt, ako ste vjerodostojni! »
 • 7 Ali ju oni nikad ne poželješe
 • zbog djela koja su izvršili
 • –Bog poznaje nepravedne ! –
 • 8 Reci :
 • « Da, smrt koju izbjegavate stići će vas.
 • Potom vi će te biti odvedeni
 • pred onoga koji savršeno poznaje
 • ono što je skriveno i ono što je vidljivo.
 • On će vas obavijestiti o onome što ste činili. »
 • 9 O vi, vjerujući!
 • Kad vas se pozove na molitvu petkom,
 • požurite na pozivanje Boga!
 • Prekinite svako pregovaranje:
 • to je dobro za vas,
 • da znate!
 • 10 Kad je molitva završena,
 • raziđite se zemljom;
 • tražite milost Božju;
 • zazivajte često ime Božje.
 • – Možda će te biti sretni! –
 • 11 Kad oni ugledaju mogućnost poslovanja ili užitka,
 • oni se bace na to
 • a tebe ostave stojati!
 • Reci:
 • « Ono što se nalazi kod Boga
 • bolje je nego užitak i poslovanje! »
 • – Bog je najbolji djelitelj
 • svih dobara! –