Sura 57.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

57) Sūrat Al-Ĥadīd

Sabbaĥa Lillāhi Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-Ĥadīd: 1).

Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Yuĥyī Wa Yumītu Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Ĥadīd: 2).

Huwa Al-'Awwalu Wa Al-'Ākhiru Wa Až-Žāhiru Wa Al-Bāţinu Wa Huwa Bikulli Shay'in `Alīmun (Al-Ĥadīd: 3).

Huwa Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi Ya`lamu Mā Yaliju Fī Al-'Arđi Wa Mā Yakhruju Minhā Wa Mā Yanzilu Mina As-Samā'i Wa Mā Ya`ruju Fīhā Wa Huwa Ma`akum 'Ayna Mā Kuntum Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun (Al-Ĥadīd: 4).

Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru (Al-Ĥadīd: 5).

Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Fī Al-Layli Wa Huwa `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (Al-Ĥadīd: 6).

'Āminū Billāhi Wa Rasūlihi Wa 'Anfiqū Mimmā Ja`alakum Mustakhlafīna Fīhi Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Minkum Wa 'Anfaqū Lahum 'Ajrun Kabīrun (Al-Ĥadīd: 7).

Wa Mā Lakum Lā Tu'uminūna Billāhi Wa Ar-Rasūlu Yad`ūkum Litu'uminū Birabbikum Wa Qad 'Akhadha Mīthāqakum 'In Kuntum Mu'uminīna (Al-Ĥadīd: 8).

Huwa Al-Ladhī Yunazzilu `Alá `Abdihi 'Āyātin Bayyinātin Liyukhrijakum Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri Wa 'Inna Allāha Bikum Lara'ūfun Raĥīmun (Al-Ĥadīd: 9).

Wa Mā Lakum 'Allā Tunfiqū Fī Sabīli Allāhi Wa Lillahi Mīrāthu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Lā Yastawī Minkum Man 'Anfaqa Min Qabli Al-Fatĥi Wa Qātala 'Ūlā'ika 'A`žamu Darajatan Mina Al-Ladhīna 'Anfaqū Min Ba`du Wa Qātalū Wa Kullāan Wa`ada Allāhu Al-Ĥusná Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun (Al-Ĥadīd: 10).

Man Dhā Al-Ladhī Yuqriđu Allāha Qarđāan Ĥasanāan Fayuđā`ifahu Lahu Wa Lahu 'Ajrun Karīmun (Al-Ĥadīd: 11).

Yawma Tará Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Yas`á Nūruhum Bayna 'Aydīhim Wa Bi'aymānihim Bushrākumu Al-Yawma Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu (Al-Ĥadīd: 12).

Yawma Yaqūlu Al-Munāfiqūna Wa Al-Munāfiqātu Lilladhīna 'Āmanū Anžurūnā Naqtabis Min Nūrikum Qīla Arji`ū Warā'akum Fāltamisū Nūrāan Fađuriba Baynahum Bisūrin Lahu Bābun Bāţinuhu Fīhi Ar-Raĥmatu Wa Žāhiruhu Min Qibalihi Al-`Adhābu (Al-Ĥadīd: 13).

Yunādūnahum 'Alam Nakun Ma`akum Qālū Balá Wa Lakinnakum Fatantum 'Anfusakum Wa Tarabbaştum Wa Artabtum Wa Gharratkumu Al-'Amānīyu Ĥattá Jā'a 'Amru Allāhi Wa Gharrakum Billāhi Al-Gharūru (Al-Ĥadīd: 14).

Fālyawma Lā Yu'ukhadhu Minkum Fidyatun Wa Lā Mina Al-Ladhīna Kafarū Ma'wākumu An-Nāru Hiya Mawlākum Wa Bi'sa Al-Maşīru (Al-Ĥadīd: 15).

'Alam Ya'ni Lilladhīna 'Āmanū 'An Takhsha`a Qulūbuhum Lidhikri Allāhi Wa Mā Nazala Mina Al-Ĥaqqi Wa Lā Yakūnū Kālladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Min Qablu Faţāla `Alayhimu Al-'Amadu Faqasat Qulūbuhum Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna (Al-Ĥadīd: 16).

A`lamū 'Anna Allāha Yuĥyī Al-'Arđa Ba`da Mawtihā Qad Bayyannā Lakumu Al-'Āyāti La`allakum Ta`qilūna (Al-Ĥadīd: 17).

'Inna Al-Muşşaddiqīna Wa Al-Muşşaddiqāti Wa 'Aqrađū Allāha Qarđāan Ĥasanāan Yuđā`afu Lahum Wa Lahum 'Ajrun Karīmun (Al-Ĥadīd: 18).

Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rusulihi 'Ūlā'ika Humu Aş-Şiddīqūna Wa Ash-Shuhadā'u `Inda Rabbihim Lahum 'Ajruhum Wa Nūruhum Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi (Al-Ĥadīd: 19).

A`lamū 'Annamā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā La`ibun Wa Lahwun Wa Zīnatun Wa Tafākhurun Baynakum Wa Takāthurun Fī Al-'Amwli Wa Al-'Awlādi Kamathali Ghaythin 'A`jaba Al-Kuffāra Nabātuhu Thumma Yahīju Fatarāhu Muşfarrāan Thumma Yakūnu Ĥuţāmāan Wa Fī Al-'Ākhirati `Adhābun Shadīdun Wa Maghfiratun Mina Allāhi Wa Riđwānun Wa Mā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā 'Illā Matā`u Al-Ghurūri (Al-Ĥadīd: 20).

Sābiqū 'Ilá Maghfiratin Min Rabbikum Wa Jannatin `Arđuhā Ka`arđi As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'U`iddat Lilladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rusulihi Dhālika Fađlu Allāhi Yu'utīhi Man Yashā'u Wa Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi (Al-Ĥadīd: 21).

Mā 'Aşāba Min Muşībatin Fī Al-'Arđi Wa Lā Fī 'Anfusikum 'Illā Fī Kitābin Min Qabli 'An Nabra'ahā 'Inna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrun (Al-Ĥadīd: 22).

Likaylā Ta'saw `Alá Mā Fātakum Wa Lā Tafraĥū Bimā 'Ātākum Wa Allāhu Lā Yuĥibbu Kulla Mukhtālin Fakhūrin (Al-Ĥadīd: 23).

Al-Ladhīna Yabkhalūna Wa Ya'murūna An-Nāsa Bil-Bukhli Wa Man Yatawalla Fa'inna Allāha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu (Al-Ĥadīd: 24).

Laqad 'Arsalnā Rusulanā Bil-Bayyināti Wa 'Anzalnā Ma`ahumu Al-Kitāba Wa Al-Mīzāna Liyaqūma An-Nāsu Bil-Qisţi Wa 'Anzalnā Al-Ĥadīda Fīhi Ba'sun Shadīdun Wa Manāfi`u Lilnnāsi Wa Liya`lama Allāhu Man Yanşuruhu Wa Rusulahu Bil-Ghaybi 'Inna Allāha Qawīyun `Azīzun (Al-Ĥadīd: 25).

Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan Wa 'Ibrāhīma Wa Ja`alnā Fī Dhurrīyatihimā An-Nubūwata Wa Al-Kitāba Faminhum Muhtadin Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna (Al-Ĥadīd: 26).

Thumma Qaffaynā `Alá 'Āthārihim Birusulinā Wa Qaffaynā Bi`īsá Abni Maryama Wa 'Ātaynāhu Al-'Injīla Wa Ja`alnā Fī Qulūbi Al-Ladhīna Attaba`ūhu Ra'fatan Wa Raĥmatan Wa Rahbānīyatan Abtada`ūhā Mā Katabnāhā `Alayhim 'Illā Abtighā'a Riđwāni Allāhi Famā Ra`awhā Ĥaqqa Ri`āyatihā Fa'ātaynā Al-Ladhīna 'Āmanū Minhum 'Ajrahum Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna (Al-Ĥadīd: 27).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Allāha Wa 'Āminū Birasūlihi Yu'utikum Kiflayni Min Raĥmatihi Wa Yaj`al Lakum Nūrāan Tamshūna Bihi Wa Yaghfir Lakum Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (Al-Ĥadīd: 28).

Li'allā Ya`lama 'Ahlu Al-Kitābi 'Allā Yaqdirūna `Alá Shay'in Min Fađli Allāhi Wa 'Anna Al-Fađla Biyadi Allāhi Yu'utīhi Man Yashā'u Wa Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi (Al-Ĥadīd: 29).


S u r a LVII


Ž e lj e z o


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ono što je u nebesima i na zemlji slavi hvalospjeve Bogu, On je Svemogući, Mudri.

2 Kraljevstvo nebesa i zemlje njemu pripada. On oživljava i usmrćuje, on je nadmoćan nad svakom stvari.

3 On je Prvi i posljednji. Onaj koji je vidljiv i onaj koji je skriven. On poznaje savršeno svaku stvar.

4 On je taj koji je stvorio nebesa i zemlju u šest dana. Po tome on je u slavi zasjeo na Prijestolje.

On poznaje ono što prodire u zemlju i ono što iz nje izlazi; ono što se spušta s neba i što se u njega uspinje. Gdje god da budete, on je s vama. Bog savršeno vidi ono što vi činite.

5 Kraljevstvo nebesa i zemlje njemu pripadaju. Svaka stvar vraća se Bogu.

6 On čini da noć prodire u dan, i on čini da dan prodire u noć. On savršeno poznaje sadržaj srca.

7 Vjerujta u Boga i njegovog Proroka. Dajite u milostinju ono što vam je on dao na raspolaganje.

Oni koji, među vama, budu vjerovali i koji budu davali milostinju, primit će veliku naknadu.

8 Zašto vi ne vjerujete u Boga, kad vas Prorok poziva vjerovati u vašeg Gospoda?

On je uistinu sklopio savez s vama, ako ste vi vjerujući.

9 On je taj koji je svome sluzi otkrio jasne Znakove da vas iz tmine izvede na svjetlost. – Bog je dobar i milosrdan prema vama –

10 Zašto vi svoja dobra ne trošite na putu Božjem, kad naslijedstvo nebesa i zemlje vraća se Bogu?

Vi niste svi slični: ima ih među vama koji su potrošili svoja dobra i koji su se borili prije pobjede, dok su drugi čekali s poklanjanjem svojih dobara i ulaskom u boj, kad pobjeda već bijaše odnesena. Prvi su uzdignutiji za više stupnjeva iznad drugih. Bog svima obećaje vrlo lijepu nagradu; Bog je savršeno obaviješten o onome što vi činite.

11 Onaj koji Bogu učini dobar zajam, Bog će mu vratiti u izobilju, 12 na Dan kad ćeš ti vidjeti vjernike i vjernice kojima će predhoditi s desne strane njihova svjetlost: « Evo jedne dobre vijesti za vas, danas, Vrtovi gdje teku potoci; vi će te tu boraviti kao bezsmrtnici; to će biti sreća bez granica. »

13 Na Dan kad će ljudi i žene licemjeri reći vjerujućima: « Čekajte nas, da mi uzmemo od vaše svjetlosti », njima će biti rečeno: « Počnite tražiti svjetlost! »

Jedan snažni zid s probijenim jednim vratima bit će dignut između njih, unutra će se nalaziti milosrđe, dok će izvana i nasuprot, nalaziti se kazna.

14 Licemjeri će vikati vjerujućima: « Nismo li mi bili s vama? »

Ovi će odgovoriti: « Da! Vi ste bili zavedeni sami od sebe, vi ste oklijevali i spletkarili; vaše su vas žudnje zaslijepile sve do časa kad je Zapovijed Božja stigla; zavodnik vas je prevario glede Boga. »

15 Danas, više se ne prima odkupnina, ni od vas, ni od nevjernika. Vaše sklonište je Vatra; on je vaš neodvojiti pratitelj. » – Kojeg li omraženog svršetka! –

16 Nije li došao čas za srca vjerujućih da se ponize očekujući Božju Opomenu i ono što je sišlo iz Istine i da ne sliče više onima koji bijahu nekada primili Knjigu?

Oni su proveli dugo vremena; njihova srca otvrdnuše. Mnogi od njih bijahu izopačeni.

17 Znajte da Bog čini da mrtva zemlja nanovo oživi. Mi smo vama objasnili Znakove. Možda će te vi razumjeti!

18 Ljudima i ženama koji dijele milostinju, onima koji daju plemeniti zajam Bogu, Bog će vratiti u izobilju; oni će primiti velikodušnu nagradu.

19 Pravednici su oni koji vjeruju u Boga i u njegove proroke; oni su svjedoci u nazočnosti svojeg Gospoda; oni će primiti svoju naknadu i svoju svjetlost.

Oni koji budu bili nevjernici i koji budu držali naše Znakove za laži bit će gosti Pećnice.

20 Znajte da život ovog svijeta jest samo jedna igra, zabava, isprazni ukras, boj taštine između vas, suparništvo u obilju bogatstava i djece.

On je sličan padalinama vode: raslinje koje one podignu godi nevjernicima, potom ono uvene. Ti ga vidiš žutjeti a potom ono postane suho i lomljivo.

Naći će se, u posljednjem životu, strašna kazna ili pak oprost Božji sa zadovoljštinom.

Život ovog svijeta samo je kratkotrajno i varljivo uživanje.

21 Pohitite prema oprostu svojeg Gospoda, i prema Vrtu prostranom poput neba i zemlje, pripremljenog za one koji budu vjerovali u Boga i njegove proroke.

Takva je milost Božja! On ju daje kome on hoće. Bog je Gospodar neizmjerljive milosti!

22 Nikakva pokora ne dostiže ni zemlju ni vas same, a da to nije zapisano u Knjizi, prije nego li je stvoreno. Evo što je Bogu lako.

23 To je tako da vi ne biste bili očajni gubeći ono što vam izmiče i da vi ne biste skakali od veselja zbog onoga što vam je dano.

Bog ne voli drznike pune taštine, 24 i škrtce koji nalažu lakomost ljudima.

Nek onaj koji okrene leđa zna da Bog dostaje samom sebi i da je dostojan hvalospjeva!

25 Mi smo poslali svoje proroke s nedvojbenim dokazima.

Mi smo spustili s njima Knjigu i vagu da bi ljudi bili pravični.

Mi smo spustili željezo koje sadržava za čovjeka strašno zlo i koristi, da bi Bog, u svojoj tajnovitosti, poznao onoga koji će mu pomagati, njemu i njegovim prorocima. – Bog je silan i moćan –

26 Mi smo poslali Noea i Abrahama i uspostavili smo, kod njihovih potomaka, proročanstvo i Knjigu. Neki od njih biše dobro usmjereni, ali većina ih bi izopačena.

27 Mi smo zatim njihovim slijedom poslali naše druge proroke i mi smo poslali k njima, Isusa, sina Marijinog.

Mi smo njemu dali Evanđelje. Mi smo postavili u srca onih koji ga slijede blagost, samilost a samostanski život koji su oni uspostavili – mi im ga nismo propisali – podstaknut jedino traganjem da se udovolji Bogu. Ali oni ga nisu sprovodili kao što su to trebali činiti.

Mi smo dali njihovu nagradu onima među njima koji su vjerovali, dok je mnogo među njima onih koji su izopačeni.

28 O vi vjerujući! Bojte se Boga! Vjerujte u njegovog Proroka da bi vam Bog dao dvostruki dio svojeg milosrđa, da vam dodijeli svjetlost u kojoj će te hoditi i da vam oprosti, – Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

29 Da bi ljudi znali da ne mogu u ničemu raspolagati milošću Božjom. Da, milost je u ruci Božjoj; on ju daje kome on hoće. Bog je Gospodar neizmjerljive milosti.