Sura 55.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

55) Sūrat Ar-Raĥmān

Ar-Raĥmānu (Ar-Raĥmān: 1).

`Allama Al-Qur'āna (Ar-Raĥmān: 2).

Khalaqa Al-'Insāna (Ar-Raĥmān: 3).

`Allamahu Al-Bayāna (Ar-Raĥmān: 4).

Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru Biĥusbānin (Ar-Raĥmān: 5).

Wa An-Najmu Wa Ash-Shajaru Yasjudāni (Ar-Raĥmān: 6).

Wa As-Samā'a Rafa`ahā Wa Wađa`a Al-Mīzāna (Ar-Raĥmān: 7).

'Allā Taţghaw Fī Al-Mīzāni (Ar-Raĥmān: 8).

Wa 'Aqīmū Al-Wazna Bil-Qisţi Wa Lā Tukhsirū Al-Mīzāna (Ar-Raĥmān: 9).

Wa Al-'Arđa Wađa`ahā Lil'anāmi (Ar-Raĥmān: 10).

Fīhā Fākihatun Wa An-Nakhlu Dhātu Al-'Akmāmi (Ar-Raĥmān: 11).

Wa Al-Ĥabbu Dhū Al-`Aşfi Wa Ar-Rayĥānu (Ar-Raĥmān: 12).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 13).

Khalaqa Al-'Insāna Min Şalşālin Kālfakhkhāri (Ar-Raĥmān: 14).

Wa Khalaqa Al-Jānna Min Mārijin Min Nārin (Ar-Raĥmān: 15).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 16).

Rabbu Al-Mashriqayni Wa Rabbu Al-Maghribayni (Ar-Raĥmān: 17).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 18).

Maraja Al-Baĥrayni Yaltaqiyāni (Ar-Raĥmān: 19).

Baynahumā Barzakhun Lā Yabghiyāni (Ar-Raĥmān: 20).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 21).

Yakhruju Minhumā Al-Lu'ulu'uu Wa Al-Marjānu (Ar-Raĥmān: 22).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 23).

Wa Lahu Al-Jawāri Al-Munsha'ātu Fī Al-Baĥri Kāl'a`lāmi (Ar-Raĥmān: 24).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 25).

Kullu Man `Alayhā Fānin (Ar-Raĥmān: 26).

Wa Yabqá Wajhu Rabbika Dhū Al-Jalāli Wa Al-'Ikrāmi (Ar-Raĥmān: 27).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 28).

Yas'aluhu Man Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Kulla Yawmin Huwa Fī Sha'nin (Ar-Raĥmān: 29).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 30).

Sanafrughu Lakum 'Ayyuhā Ath-Thaqalāni (Ar-Raĥmān: 31).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 32).

Yā Ma`shara Al-Jinni Wa Al-'Insi 'Ini Astaţa`tum 'An Tanfudhū Min 'Aqţāri As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Fānfudhū Lā Tanfudhūna 'Illā Bisulţānin (Ar-Raĥmān: 33).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 34).

Yursalu `Alaykumā Shuwāžun Min Nārin Wa Nuĥāsun Falā Tantaşirāni (Ar-Raĥmān: 35).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 36).

Fa'idhā Anshaqqati As-Samā'u Fakānat Wardatan Kālddihāni (Ar-Raĥmān: 37).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 38).

Fayawma'idhin Lā Yus'alu `An Dhanbihi 'Insun Wa Lā Jānnun (Ar-Raĥmān: 39).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 40).

Yu`rafu Al-Mujrimūna Bisīmāhum Fayu'ukhadhu Bin-Nawāşī Wa Al-'Aqdāmi (Ar-Raĥmān: 41).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 42).

Hadhihi Jahannamu Allatī Yukadhdhibu Bihā Al-Mujrimūna (Ar-Raĥmān: 43).

Yaţūfūna Baynahā Wa Bayna Ĥamīmin 'Ānin (Ar-Raĥmān: 44).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 45).

Wa Liman Khāfa Maqāma Rabbihi Jannatāni (Ar-Raĥmān: 46).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 47).

Dhawātā 'Afnānin (Ar-Raĥmān: 48).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 49).

Fīhimā `Aynāni Tajriyāni (Ar-Raĥmān: 50).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 51).

Fīhimā Min Kulli Fākihatin Zawjāni (Ar-Raĥmān: 52).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 53).

Muttaki'īna `Alá Furushin Baţā'inuhā Min 'Istabraqin Wa Janá Al-Jannatayni Dānin (Ar-Raĥmān: 54).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 55).

Fīhinna Qāşirātu Aţ-Ţarfi Lam Yaţmithhunna 'Insun Qablahum Wa Lā Jānnun (Ar-Raĥmān: 56).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 57).

Ka'annahunna Al-Yāqūtu Wa Al-Marjānu (Ar-Raĥmān: 58).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 59).

Hal Jazā'u Al-'Iĥsāni 'Illā Al-'Iĥsānu (Ar-Raĥmān: 60).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 61).

Wa Min Dūnihimā Jannatāni (Ar-Raĥmān: 62).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 63).

Mud/hāmmatāni (Ar-Raĥmān: 64).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 65).

Fīhimā `Aynāni Nađđākhatāni (Ar-Raĥmān: 66).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 67).

Fīhimā Fākihatun Wa Nakhlun Wa Rummānun (Ar-Raĥmān: 68).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 69).

Fīhinna Khayrātun Ĥisānun (Ar-Raĥmān: 70).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 71).

Ĥūrun Maqşūrātun Fī Al-Khiyāmi (Ar-Raĥmān: 72).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 73).

Lam Yaţmithhunna 'Insun Qablahum Wa Lā Jānnun (Ar-Raĥmān: 74).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 75).

Muttaki'īna `Alá Rafrafin Khuđrin Wa `Abqarīyin Ĥisānin (Ar-Raĥmān: 76).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni (Ar-Raĥmān: 77).

Tabāraka Asmu Rabbika Dhī Al-Jalāli Wa Al-'Ikrāmi (Ar-Raĥmān: 78).
S u r a LV


M i l o s r d n i


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


  • 1 Milosrdni
  • 2 je obznanio Kuran.
  • 3 On je stvorio čovjeka;
  • 4 on ga je naučio izražavati se.


  • 5 Sunce i mjesec se kreću

prema jednom proračunu.

  • 6 Zvijezda i drvo se klanjaju.

7 On je uzdigao nebo.

On je uspostavio vagu: 8 ne varajte na težini; 9 vrjednujte točno što je izvagano; ne iskrivljujte vagu.

10 On je ustanovio zemlju za čovječanstvo. 11 Tu se nalaze plodovi i palme s plodovima ovijenim jednim ovitkom; 12 zrna u svojim klasovima i mirisno bilje.

13 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje, vas dvojica, poričete?

14 On je stvorio čovjeka od gline, kao lonac; 15 On je stvorio Đine od čiste vatre.

16 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje, vas dvojica, poričete?

17 On je Gospodar dvaju Istoka i Gospodar dvaju zalazaka.

18 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje, vas dvojica, poričete?

19 On je dao da dva mora utječu jedno u drugo da bi se susrela; 20 ali ona ne prelaze prepreke smještene između njih.

21 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje, vas dvojica, poričete?

22 Biseri i koralji potječu iz ta dva mora.

23 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje, vas dvojica, poričete?

24 Lađe, uzdignute na moru kao planine, pripadaju njemu.

25 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje, vas dvojica, poričete?

26 Sve što se nalazi na zemlji nestat će. 27 Lice tvog Gospoda traje, puno veličanstva i darežljivosti.

28 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

29 Sve što postoji u nebesima i na zemlji njega moli. On svaki dan stvori nešto novo.

30 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

31 Mi ćemo se uskoro pozabaviti isključivo s vama, o vi, dva tereta!

32 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

33 O narode Đina i ljudi! Ako vi možete proći kroz prostore nebesa i zemlje, učinite to! Ali vi to možete samo uz pomoć posebne moći…

34 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?


35 Bit će bačene, protiv vas dvojice, plameni hici i topljena mjed a vama se ne će pomoći.


36 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

37 Kad se nebo rascijepi, postat će skerletno kao crvena koža.

38 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?


39 Tog Dana, ni jedan čovjek i ni jedan Đin neće biti ispitivani glede svojih grijehova.

40 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

41 Griješnici će biti prepoznati po svojim oznakama a bit će zgrabljeni za kose i za noge.

42 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

43 Evo Pakla kojeg krivci proglašavahu za laž. 44 jedino što će oni činiti bit će da idu odatle do ključale vode.

45 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

46 Bit će dva Vrta određena onome koji se boji mjesta gdje će se uspraviti njegov Gospod.

47 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

48 Dva vrta puna cvata.

49 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

50 Gdje izviru dva izvora.

51 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

52 Gdje će biti svih vrsta plodova.

53 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

54 Oni će biti oslonjeni na tepisima podstavljenim brokatom a plodovi obaju Vrtova bit će im na dohvatu.

55 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

56 Ondje, oni će susresti one čiji su pogledi čedni i koje ni čovjek ni đin nisu dotaknuli prije njih.

57 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

58 One će sličiti rubinima i koraljima.

59 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

60 Nagrada dobra da li je nešto drugo do dobro?

61 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

62 Bit će još dva druga Vrta osim ovih dvaju.

63 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

64 Dva vrta puna hlada.

65 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

66 U kojima izviru dva izvora.

67 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

68 Ta dva Vrta sadržavaju plodove, palme i narove.

69 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

70 Bit će tu lijepih i dobrih djevica.

71 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

72 Hurija koje žive povučeno pod svojim šatorima.

73 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda koje vas dvojica niječete?

74 Koje ni čovjek ni đin, nikad nisu dotakli prije njih.

  • 75 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda

koje vas dvojica niječete?

  • 76 Oni će biti nalakćeni na zelenim jastucima

i lijepim tepisima

  • 77 Koje je dakle dobročinstvo vašeg Gospoda

koje vas dvojica niječete?

  • 78 Blagoslovljeno budi Ime tvog Gospoda

puno veličanstva i darežljivosti.