Sura 53.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Sura 53. - arapski - latinična transliteracija[uredi]

53) Sūrat An-Najm

Wa An-Najmi 'Idhā Hawá (An-Najm: 1).

Mā Đalla Şāĥibukum Wa Mā Ghawá (An-Najm: 2).

Wa Mā Yanţiqu `Ani Al-Hawá (An-Najm: 3).

'In Huwa 'Illā Waĥyun Yūĥá (An-Najm: 4).

`Allamahu Shadīdu Al-Quwá (An-Najm: 5).

Dhū Mirratin Fāstawá (An-Najm: 6).

Wa Huwa Bil-'Ufuqi Al-'A`lá (An-Najm: 7).

Thumma Danā Fatadallá (An-Najm: 8).

Fakāna Qāba Qawsayni 'Aw 'Adná (An-Najm: 9).

Fa'awĥá 'Ilá `Abdihi Mā 'Awĥá (An-Najm: 10).

Mā Kadhaba Al-Fu'uādu Mā Ra'á (An-Najm: 11).

'Afatumārūnahu `Alá Mā Yará (An-Najm: 12).

Wa Laqad Ra'āhu Nazlatan 'Ukhrá (An-Najm: 13).

`Inda Sidrati Al-Muntahá (An-Najm: 14).

`Indahā Jannatu Al-Ma'wá (An-Najm: 15).

'Idh Yaghshá As-Sidrata Mā Yaghshá (An-Najm: 16).

Mā Zāgha Al-Başaru Wa Mā Ţaghá (An-Najm: 17).

Laqad Ra'á Min 'Āyāti Rabbihi Al-Kubrá (An-Najm: 18).

'Afara'aytumu Al-Lāta Wa Al-`Uzzá (An-Najm: 19).

Wa Manāata Ath-Thālithata Al-'Ukhrá (An-Najm: 20).

'Alakumu Adh-Dhakaru Wa Lahu Al-'Unthá (An-Najm: 21).

Tilka 'Idhāan Qismatun Đīzá (An-Najm: 22).

'In Hiya 'Illā 'Asmā'un Sammaytumūhā 'Antum Wa 'Ābā'uukum Mā 'Anzala Allāhu Bihā Min Sulţānin 'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa Mā Tahwá Al-'Anfusu Wa Laqad Jā'ahum Min Rabbihimu Al-Hudá (An-Najm: 23).

'Am Lil'insāni Mā Tamanná (An-Najm: 24).

Falillāhi Al-'Ākhiratu Wa Al-'Ūlá (An-Najm: 25).

Wa Kam Min Malakin Fī As-Samāwāti Lā Tughnī Shafā`atuhum Shay'āan 'Illā Min Ba`di 'An Ya'dhana Allāhu Liman Yashā'u Wa Yarđá (An-Najm: 26).

'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Layusammūna Al-Malā'ikata Tasmiyata Al-'Unthá (An-Najm: 27).

Wa Mā Lahum Bihi Min `Ilmin 'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa 'Inna Až-Žanna Lā Yughnī Mina Al-Ĥaqqi Shay'āan (An-Najm: 28).

Fa'a`riđ `An Man Tawallá `An Dhikrinā Wa Lam Yurid 'Illā Al-Ĥayāata Ad-Dunyā (An-Najm: 29).

Dhālika Mablaghuhum Mina Al-`Ilmi 'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Biman Đalla `An Sabīlihi Wa Huwa 'A`lamu Bimani Ahtadá (An-Najm: 30).

Wa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Liyajziya Al-Ladhīna 'Asā'ū Bimā `Amilū Wa Yajziya Al-Ladhīna 'Aĥsanū Bil-Ĥusná (An-Najm: 31).

Al-Ladhīna Yajtanibūna Kabā'ira Al-'Ithmi Wa Al-Fawāĥisha 'Illā Al-Lamama 'Inna Rabbaka Wāsi`u Al-Maghfirati Huwa 'A`lamu Bikum 'Idh 'Ansha'akum Mina Al-'Arđi Wa 'Idh 'Antum 'Ajinnatun Fī Buţūni 'Ummahātikum Falā Tuzakkū 'Anfusakum Huwa 'A`lamu Bimani Attaqá (An-Najm: 32).

'Afara'ayta Al-Ladhī Tawallá (An-Najm: 33).

Wa 'A`ţá Qalīlāan Wa 'Akdá (An-Najm: 34).

'A`indahu `Ilmu Al-Ghaybi Fahuwa Yará (An-Najm: 35).

'Am Lam Yunabba' Bimā Fī Şuĥufi Mūsá (An-Najm: 36).

Wa 'Ibrāhīma Al-Ladhī Wa Ffá (An-Najm: 37).

'Allā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhrá (An-Najm: 38).

Wa 'An Laysa Lil'insāni 'Illā Mā Sa`á (An-Najm: 39).

Wa 'Anna Sa`yahu Sawfa Yurá (An-Najm: 40).

Thumma Yujzāhu Al-Jazā'a Al-'Awfá (An-Najm: 41).

Wa 'Anna 'Ilá Rabbika Al-Muntahá (An-Najm: 42).

Wa 'Annahu Huwa 'Ađĥaka Wa 'Abká (An-Najm: 43).

Wa 'Annahu Huwa 'Amāta Wa 'Aĥyā (An-Najm: 44).

Wa 'Annahu Khalaqa Az-Zawjayni Adh-Dhakara Wa Al-'Unthá (An-Najm: 45).

Min Nuţfatin 'Idhā Tumná (An-Najm: 46).

Wa 'Anna `Alayhi An-Nash'ata Al-'Ukhrá (An-Najm: 47).

Wa 'Annahu Huwa 'Aghná Wa 'Aqná (An-Najm: 48).

Wa 'Annahu Huwa Rabbu Ash-Shi`rá (An-Najm: 49).

Wa 'Annahu 'Ahlaka `Ādāan Al-'Ūlá (An-Najm: 50).

Wa Thamūda Famā 'Abqá (An-Najm: 51).

Wa Qawma Nūĥin Min Qablu 'Innahum Kānū Hum 'Ažlama Wa 'Aţghá (An-Najm: 52).

Wa Al-Mu'utafikata 'Ahwá (An-Najm: 53).

Faghashshāhā Mā Ghashshá (An-Najm: 54).

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbika Tatamārá (An-Najm: 55).

Hādhā Nadhīrun Mina An-Nudhuri Al-'Ūlá (An-Najm: 56).

'Azifati Al-'Āzifahu (An-Najm: 57).

Laysa Lahā Min Dūni Allāhi Kāshifahun (An-Najm: 58).

'Afamin Hādhā Al-Ĥadīthi Ta`jabūna (An-Najm: 59).

Wa Tađĥakūna Wa Lā Tabkūna (An-Najm: 60).

Wa 'Antum Sāmidūna (An-Najm: 61).

Fāsjudū Lillāhi Wa A`budū (An-Najm: 62).

S u r a LIII[uredi]

Z v i j e z d a


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 Prisežem zvijezdom koja gasne! 2 Vaš pratitelj nije zabludio; on nije u grijehu; 3 on ne govori pod utjecajem svojih strasti.

4 To je jedno Odkrovenje kojim on bi nahnut. 5 Silni, Snažni njemu ga je obznanio.

6 Onaj koji posjeduje snagu pojavio se u veličanstvu svome, 7 na vrhovnom obzoru, 8 potom se on približi i ostade lebdjeti.


9 On bi udaljen na dva lukometa – ili još i manje - 10 i on odkri sluzi svom ono što mu odkri.

11 Srce nije izmislilo ono što je on vidio. 12 Hoćete li vi pobuditi sumnje u on što on vidi?

13 On je vidio, uistinu, drugi put, 14 pokraj jedne žižule na granici 15 pokraj koje se nalazi Vrt Boravišta; 16 u trenu kad je žižula bila obvijena onim što ju je prekrivalo.

17 Njegov pogled ne skrenu i ne bi prevaren. 18 On je vidio najveći Znak svog Gospoda.

19 Jeste li promatrali al'Lat i al'Uzza, 20 i k tome, Manat, treći?

21 Muško je li za vas, a za njega, kćer? 22 Nepravedne li podjele!

23 To su samo imena koja ste vi i vaši očevi njima dodijelili. Bog im nije odobrio nikakvu ovlast.

Vaši očevi slijede samo predpostavku i ono što občarava duše, i to onda kad je Usmjerenje njihovog Gospoda već došlo.

24 Da li će čovjek imati sve što poželi? 25 Posljednji život, kao i prvi, pripada Bogu.

26 Koliko je anđela u nebesima čije će posredovanje biti nekorisno osim nakon što Bog to bude dopustio kome on bude želio i ako ga nađe dostojnog.

27 Oni koji ne vjeruju u budući život daju anđelima ženska imena.

28 Oni o tome nemaju nikakvog znanja; oni slijede jednu jednostavnu predpostavku. Predpostavka ne služi ničemu protiv Istine.

29 Odstrani se dakle od onoga koji okreće leđa našoj Opomeni i koji želi samo život ovog svijeta. 30 Evo čitave veličine njihovog znanja!

Da, tvoj Gospod savršeno poznaje onoga koji zabasa izvan njegovog puta i on poznaje onog koji je dobro usmjeren.

31 Sve što postoji u nebesima i na zemlji pripada Bogu da bi one koji čine zlo nagradio prema njihovim djelima i da bi nagradio one koji čine dobro dodijeljujući im jednu vrlo lijepu nagradu.

32 Tvoj Gospod obilato dodijeljuje svoj oprost onima koji izbjegavaju najveće grijehove i sramotna djela, i onima koji čine samo lagane grijehove.

On vas savršeno poznaje odkad vas je stvorio od zemlje i odkad vi bijaste još samo zametci u utrobama svojih majki.

Ne vjerujte u svoju vlastitu čistoću; on je taj koji poznaje one koji se njega boje.

33 Jesi li ti vidio onoga koji je okrenuo leđa? 34 On je malo dao, pokazao se škrtim.

35 Poznaje li on znanje tajne koje mu dopušta vidjeti ju?

36 Nije li bio obviješten o onome što sadržavaju listine Mojsijeve 37 i one Abrahamove koji bi vrlo vjeran?

38 Nikom neće biti natovaren tuđi tovar. 39 Čovjek neće posjedovati ništa osim onoga što je stekao svojim naporima. 40 Njegov će napor biti priznat 41 i on će biti, zatim, potpuno nagrađen.

42 Sve se vraća tvom Gospodu: 43 On je taj koji obveseljuje i rasplakuje; 44 on je taj koji daje živjeti i umrijeti.

45 On je stvorio par, mužko i žensko, 46 od jedne kapljice sjemena, nakon što je ona bila posijana; 47 drugo stvaranje također pripada njemu.

48 On je, uistinu, onaj koji priskrbljuje čovjekovim potrebama i koji ga obogaćuje. 49 On je Gospod Siriusa. 50 On je taj koji je uništio predke Ade 51 Tamude – ništa nije ostavio – 52 i, prije toga, puk Noev – ti ljudi bijahu nepravednici i pobunjenici –

53 On je oborio srušeni grad; 54 on ga je prekrio onim čime ga je trebalo prekriti.

55 Koje je od dobročinstava tvog Gospoda koje ti hoćeš osporiti?

56 Evo jednog upozorenja među nekadašnjim upozorenjima.

57 Ono što se treba približiti, približava se. 58 Nitko, osim Boga, ne može mu odkriti tajnu.

59 Niste li vi iznenađeni ovim riječima ? 60 Hoćete li se vi smijati, a ne plakati ? 61 Vi ste potpuno neosjetljivi : 62 Ali prostrite se pred Bogom i obožavajte ga…