Sura 52.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

52) Sūrat Aţ-Ţūr

Wa Aţ-Ţūri (Aţ-Ţūr: 1).

Wa Kitābin Masţūrin (Aţ-Ţūr: 2).

Fī Raqqin Manshūrin (Aţ-Ţūr: 3).

Wa Al-Bayti Al-Ma`mūri (Aţ-Ţūr: 4).

Wa As-Saqfi Al-Marfū`i (Aţ-Ţūr: 5).

Wa Al-Baĥri Al-Masjūri (Aţ-Ţūr: 6).

'Inna `Adhāba Rabbika Lawāqi`un (Aţ-Ţūr: 7).

Mā Lahu Min Dāfi`in (Aţ-Ţūr: 8).

Yawma Tamūru As-Samā'u Mawrāan (Aţ-Ţūr: 9).

Wa Tasīru Al-Jibālu Sayrāan (Aţ-Ţūr: 10).

Fawaylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna (Aţ-Ţūr: 11).

Al-Ladhīna Hum Fī Khawđin Yal`abūna (Aţ-Ţūr: 12).

Yawma Yuda``ūna 'Ilá Nāri Jahannama Da``āan (Aţ-Ţūr: 13).

Hadhihi An-Nāru Allatī Kuntum Bihā Tukadhdhibūna (Aţ-Ţūr: 14).

'Afasiĥrun Hādhā 'Am 'Antum Lā Tubşirūna (Aţ-Ţūr: 15).

Aşlawhā Fāşbirū 'Aw Lā Taşbirū Sawā'un `Alaykum 'Innamā Tujzawna Mā Kuntum Ta`malūna (Aţ-Ţūr: 16).

'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa Na`īmin (Aţ-Ţūr: 17).

Fākihīna Bimā 'Ātāhum Rabbuhum Wa Waqāhum Rabbuhum `Adhāba Al-Jaĥīmi (Aţ-Ţūr: 18).

Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā Kuntum Ta`malūna (Aţ-Ţūr: 19).

Muttaki'īna `Alá Sururin Maşfūfatin Wa Zawwajnāhum Biĥūrin `Īnin (Aţ-Ţūr: 20).

Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Attaba`at/hum Dhurrīyatuhum Bi'īmānin 'Alĥaqnā Bihim Dhurrīyatahum Wa Mā 'Alatnāhum Min `Amalihim Min Shay'in Kullu Amri'in Bimā Kasaba Rahīnun (Aţ-Ţūr: 21).

Wa 'Amdadnāhum Bifākihatin Wa Laĥmin Mimmā Yashtahūna (Aţ-Ţūr: 22).

Yatanāza`ūna Fīhā Ka'sāan Lā Laghwun Fīhā Wa Lā Ta'thīmun (Aţ-Ţūr: 23).

Wa Yaţūfu `Alayhim Ghilmānun Lahum Ka'annahum Lu'ulu'uun Maknūnun (Aţ-Ţūr: 24).

Wa 'Aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatasā'alūna (Aţ-Ţūr: 25).

Qālū 'Innā Kunnā Qablu Fī 'Ahlinā Mushfiqīna (Aţ-Ţūr: 26).

Famanna Allāhu `Alaynā Wa Waqānā `Adhāba As-Samūmi (Aţ-Ţūr: 27).

'Innā Kunnā Min Qablu Nad`ūhu 'Innahu Huwa Al-Barru Ar-Raĥīmu (Aţ-Ţūr: 28).

Fadhakkir Famā 'Anta Bini`mati Rabbika Bikāhinin Wa Lā Majnūnin (Aţ-Ţūr: 29).

'Am Yaqūlūna Shā`irun Natarabbaşu Bihi Rayba Al-Manūni (Aţ-Ţūr: 30).

Qul Tarabbaşū Fa'innī Ma`akum Mina Al-Mutarabbişīna (Aţ-Ţūr: 31).

'Am Ta'muruhum 'Aĥlāmuhum Bihadhā 'Am Hum Qawmun Ţāghūna (Aţ-Ţūr: 32).

'Am Yaqūlūna Taqawwalahu Bal Lā Yu'uminūna (Aţ-Ţūr: 33).

Falya'tū Biĥadīthin Mithlihi 'In Kānū Şādiqīna (Aţ-Ţūr: 34).

'Am Khuliqū Min Ghayri Shay'in 'Am Humu Al-Khāliqūna (Aţ-Ţūr: 35).

'Am Khalaqū As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bal Lā Yūqinūna (Aţ-Ţūr: 36).

'Am `Indahum Khazā'inu Rabbika 'Am Humu Al-Musayţirūna (Aţ-Ţūr: 37).

'Am Lahum Sullamun Yastami`ūna Fīhi Falya'ti Mustami`uhum Bisulţānin Mubīnin (Aţ-Ţūr: 38).

'Am Lahu Al-Banātu Wa Lakumu Al-Banūna (Aţ-Ţūr: 39).

'Am Tas'aluhum 'Ajrāan Fahum Min Maghramin Muthqalūna (Aţ-Ţūr: 40).

'Am `Indahumu Al-Ghaybu Fahum Yaktubūna (Aţ-Ţūr: 41).

'Am Yurīdūna Kaydāan Fa-Al-Ladhīna Kafarū Humu Al-Makīdūna (Aţ-Ţūr: 42).

'Am Lahum 'Ilahun Ghayru Allāhi Subĥāna Allāhi `Ammā Yushrikūna (Aţ-Ţūr: 43).

Wa 'In Yaraw Kisfāan Mina As-Samā'i Sāqiţāan Yaqūlū Saĥābun Markūmun (Aţ-Ţūr: 44).

Fadharhum Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Fīhi Yuş`aqūna (Aţ-Ţūr: 45).

Yawma Lā Yughnī `Anhum Kayduhum Shay'āan Wa Lā Hum Yunşarūna (Aţ-Ţūr: 46).

Wa 'Inna Lilladhīna Žalamū `Adhābāan Dūna Dhālika Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna (Aţ-Ţūr: 47).

Wa Aşbir Liĥukmi Rabbika Fa'innaka Bi'a`yuninā Wa Sabbiĥ Biĥamdi Rabbika Ĥīna Taqūmu (Aţ-Ţūr: 48).

Wa Mina Al-Layli Fasabbiĥhu Wa 'Idbāra An-Nujūmi (Aţ-Ţūr: 49).
S u r a LII


B r d o


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Prisežem Brdom! 2 Knjigom napisanom na 3 razvijenom pergamentu! 4 Kućom punom ljudi! 5 Svodom uzdignutim! 6 Morem uzavrelim!

7 Kazna tvojeg Gospoda je neminovna; 8 nitko ju neće moći odbaciti, 9 na Dan kad će nebo biti uznemireno jednim vrtlogom, 10 dok će planine pokrenuti se.

11 Nesretni, tog Dana, oni koji optužuju za laž 12 i oni koji su uronjeni u zabavljanja!

13 Tog Dana oni će biti grubo gurnuti u Vatru Pakla: 14 « Evo vatre koju ste proglašavali lažju! 15 Da li je to mađija ili vi ne vidite ništa?

16 Okusite ju! Mogli ju podnijeti ju ili ne , to je za vas jednako. Vi ste nagrađeni za ono što ste činili! »

17 Da, oni koji se boje Boga bit će u Vrtovima,u krilu blaženstva, 18 uživajući u onome što im njihov Gospod bude dao. – Gospod ih je poštedio kažnjavanja u Pećnici –

19 « Jedite i pijte u miru – u naknadu za vaša djela – 20 oslonjeni na ležajima za odmor lijepo poredanim. »

Mi ćemo njima dati za supruge krupnooke Hurije.

21 Glede vjernika čija su djeca usvojila vjeru, mi ćemo ih združiti s njihovim potomstvom. Mi im nećemo ništa oduzeti od njihovih djela. Svaki čovjek se drži odgovornim za ono što je izvršio.

22 Mi ćemo njima priskrbiti plodova i mesa koje žele. 23 Oni će pružati jedni drugima pehare čiji sadržaj ne izaziva ni prazne riječi, ni grijehove.

24 Mladići stavljeni njima u službu kružit će između njih slični skrivenim biserima.

25 Oni će se okrenuti jedni drugima i propitivati jedni druge; 26 oni će reći: « Prije smo bili prestrašeni misleći na svoje obitelji. 27 Bog nam se smilovao; poštedio nas je kazne u užarenoj Pećnici.

28 Mi smo ga još onda zazivali: On je Predobar, Milosrdan. »

29 Zazovi me dakle! Ti nisi, milošću svog Gospoda, ni vrač, ni obsjednuti čovjek!

30 Hoće li oni reći: « To je jedan pjesnik! Očekujemo za njega kob preminuća? »

31 Reci: « Čekajte! Ja sam s vama, među onima koji čekaju! »

32 Jesu li im to njihovi snovi zapovjedili govoriti tako, ili su oni ljudi pobunjenici?

33 Hoće li oni reći: « On je to izmislio! » Ne!… Ali oni ne vjeruju.

34 Nek dakle donesu jedno izvješće slično ovom, ako su iskreni.

35 Jesu li oni bili stvoreni iz ničega ili su oni svoji vlastiti tvorci? 36 Jesu li oni stvorili nebesa i zemlju? Ne, oni nisu uvjereni u to!

37 Imaju li oni na raspolaganju riznice tvog Gospoda, ili su im oni ravnateljima?

38 Posjeduju li oni jedne ljestve za ići slušati… Nek onaj među njima koji sluša donese otuda neosporiv dokaz!

39 Hoće li Bog imati kćeri, a vi, sinove?

40 Hoćeš li im ti iskati plaću? Oni će dakle biti opterećeni teškim dugovima!

41 Poznaju li oni nepriopćivu tajnu tako da ju zapisuju u Knjigu?

42 Hoće li oni skovati jednu prijevaru? Nevjernici su oni koji će sami biti prevareni!

43 Imaju li oni jedno Božanstvo pokraj Boga? Slava Bogu, vrlo udaljenom od onog što mu oni pridružuju!

44 Da vide kako se stropoštava dio neba, oni bi rekli: « To su nagomilani oblaci. »

45 Ostavi ih dakle sve dok ne dođe Dan kad će biti ošinuti;

46 na Dan kad će im n jihova lukavština biti nekorisna, na Dan kad im neće biti pomoći.

47 Nepravedni će sigurno pretrpjeti jednu kaznu prije njih. ali većina među njima ne zna ništa.

48 Podnesi Suđenje svog Gospoda, jer ti si pred našim očima.

Slavi hvalospjeve svom Gospodu kad ustaneš.

49 Slavi ih jedan dio noći i o iščeznuću zvijezda!