Sura 50.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Sura 50. - arapski - latinična transiteracija[uredi]

50) Sūrat Qāf

Qāf Wa Al-Qur'āni Al-Majīdi (Qāf: 1).

Bal `Ajibū 'An Jā'ahum Mundhirun Minhum Faqāla Al-Kāfirūna Hādhā Shay'un `Ajībun (Qāf: 2).

'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Turābāan Dhālika Raj`un Ba`īdun (Qāf: 3).

Qad `Alimnā Mā Tanquşu Al-'Arđu Minhum Wa `Indanā Kitābun Ĥafīžun (Qāf: 4).

Bal Kadhdhabū Bil-Ĥaqqi Lammā Jā'ahum Fahum Fī 'Amrin Marījin (Qāf: 5).

'Afalam Yanžurū 'Ilá As-Samā'i Fawqahum Kayfa Banaynāhā Wa Zayyannāhā Wa Mā Lahā Min Furūjin (Qāf: 6).

Wa Al-'Arđa Madadnāhā Wa 'Alqaynā Fīhā Rawāsiya Wa 'Anbatnā Fīhā Min Kulli Zawjin Bahījin (Qāf: 7).

Tabşiratan Wa Dhikrá Likulli `Abdin Munībin (Qāf: 8).

Wa Nazzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Mubārakāan Fa'anbatnā Bihi Jannātin Wa Ĥabba Al-Ĥaşīdi (Qāf: 9).

Wa An-Nakhla Bāsiqātin Lahā Ţal`un Nađīdun (Qāf: 10).

Rizqāan Lil`ibādi Wa 'Aĥyaynā Bihi Baldatan Maytāan Kadhālika Al-Khurūju (Qāf: 11).

Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa 'Aşĥābu Ar-Rassi Wa Thamūdu (Qāf: 12).

Wa `Ādun Wa Fir`awnu Wa 'Ikhwānu Lūţin (Qāf: 13).

Wa 'Aşĥābu Al-'Aykati Wa Qawmu Tubba`in Kullun Kadhdhaba Ar-Rusula Faĥaqqa Wa`īdi (Qāf: 14).

'Afa`ayīnā Bil-Khalqi Al-'Awwali Bal Hum Fī Labsin Min Khalqin Jadīdin (Qāf: 15).

Wa Laqad Khalaqnā Al-'Insāna Wa Na`lamu Mā Tuwaswisu Bihi Nafsuhu Wa Naĥnu 'Aqrabu 'Ilayhi Min Ĥabli Al-Warīdi (Qāf: 16).

'Idh Yatalaqqá Al-Mutalaqqiyāni `Ani Al-Yamīni Wa `Ani Ash-Shimāli Qa`īdun (Qāf: 17).

Mā Yalfižu Min Qawlin 'Illā Ladayhi Raqībun `Atīdun (Qāf: 18).

Wa Jā'at Sakratu Al-Mawti Bil-Ĥaqqi Dhālika Mā Kunta Minhu Taĥīdu (Qāf: 19).

Wa Nufikha Fī Aş-Şūri Dhālika Yawmu Al-Wa`īdi (Qāf: 20).

Wa Jā'at Kullu Nafsin Ma`ahā Sā'iqun Wa Shahīdun (Qāf: 21).

Laqad Kunta Fī Ghaflatin Min Hādhā Fakashafnā `Anka Ghiţā'aka Fabaşaruka Al-Yawma Ĥadīdun (Qāf: 22).

Wa Qāla Qarīnuhu Hādhā Mā Ladayya `Atīdun (Qāf: 23).

'Alqiyā Fī Jahannama Kulla Kaffārin `Anīdin (Qāf: 24).

Mannā`in Lilkhayri Mu`tadin Murībin (Qāf: 25).

Al-Ladhī Ja`ala Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Fa'alqiyāhu Fī Al-`Adhābi Ash-Shadīdi (Qāf: 26).

Qāla Qarīnuhu Rabbanā Mā 'Aţghaytuhu Wa Lakin Kāna Fī Đalālin Ba`īdin (Qāf: 27).

Qāla Lā Takhtaşimū Ladayya Wa Qad Qaddamtu 'Ilaykum Bil-Wa`īdi (Qāf: 28).

Mā Yubaddalu Al-Qawlu Ladayya Wa Mā 'Anā Bižallāmin Lil`abīdi (Qāf: 29).

Yawma Naqūlu Lijahannama Hal Amtala'ti Wa Taqūlu Hal Min Mazīdin (Qāf: 30).

Wa 'Uzlifati Al-Jannatu Lilmuttaqīna Ghayra Ba`īdin (Qāf: 31).

Hādhā Mā Tū`adūna Likulli 'Awwābin Ĥafīžin (Qāf: 32).

Man Khashiya Ar-Raĥmana Bil-Ghaybi Wa Jā'a Biqalbin Munībin (Qāf: 33).

Adkhulūhā Bisalāmin Dhālika Yawmu Al-Khulūdi (Qāf: 34).

Lahum Mā Yashā'ūna Fīhā Wa Ladaynā Mazīdun (Qāf: 35).

Wa Kam 'Ahlaknā Qablahum Min Qarnin Hum 'Ashaddu Minhum Baţshāan Fanaqqabū Fī Al-Bilādi Hal Min Maĥīşin (Qāf: 36).

'Inna Fī Dhālika Ladhikrá Liman Kāna Lahu Qalbun 'Aw 'Alqá As-Sam`a Wa Huwa Shahīdun (Qāf: 37).

Wa Laqad Khalaqnā As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Fī Sittati 'Ayyāmin Wa Mā Massanā Min Lughūbin (Qāf: 38).

Fāşbir `Alá Mā Yaqūlūna Wa Sabbiĥ Biĥamdi Rabbika Qabla Ţulū`i Ash-Shamsi Wa Qabla Al-Ghurūbi (Qāf: 39).

Wa Mina Al-Layli Fasabbiĥhu Wa 'Adbāra As-Sujūdi (Qāf: 40).

Wa Astami` Yawma Yunādi Al-Munādi Min Makānin Qarībin (Qāf: 41).

Yawma Yasma`ūna Aş-Şayĥata Bil-Ĥaqqi Dhālika Yawmu Al-Khurūji (Qāf: 42).

'Innā Naĥnu Nuĥyī Wa Numītu Wa 'Ilaynā Al-Maşīru (Qāf: 43).

Yawma Tashaqqaqu Al-'Arđu `Anhum Sirā`āan Dhālika Ĥashrun `Alaynā Yasīrun (Qāf: 44).

Naĥnu 'A`lamu Bimā Yaqūlūna Wa Mā 'Anta `Alayhim Bijabbārin Fadhakkir Bil-Qur'āni Man Yakhāfu Wa`īdi (Qāf: 45).S u r a L


K a f


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Kaf. Slavnog mi Kurana! 2 Ali naprotiv, oni se iznenađuju da k njima dolazi jedan upozoritelj uzet između njih.

Nevjernici kažu. « Evo jedne čudne stvari! 3 Kad mi budemo mrtvi i kad budemo prah… To bi bilo nevjerojatno! »

4 Mi znamo ono što zemlja proguta; ima tu, kod nas, jedna Knjiga, čuvar svega.

5 Naprotiv! Oni postupaju s Istinom kao s lažju kad im ona stigne; evo ih u jednom nerazmrsivom položaju.

6 Ne vide li oni, iznad sebe, nebesa? Oni vide kako smo ih podigli i uresili, a sve to bez naprslina.

7 Zemlja! Mi smo ju rastegli; razbacali smo tuda planine; dali smo da tu se pojave sve vrste živih bića 8 kao jedan poziv na vidovitost i Opomenu za slugu pokajnika.

9 Dajemo da s neba siđe blagoslovljena voda zahvaljujući kojoj mi činimo da rastu vrtovi; sjeme koje se žanje; 10 visoke palme kojenose bogate plodove 11 za hranu našim slugama.

Tako mi vraćamo život mrtvoj zemlji. Evo kako će se dogoditi Uskrsnuće.

12 Drugi ljudi, prije njih, govorili su da je to laž: puk Noev, ljudi iz rupa, Thamudi, 13 Adi, Faraon, braća Lotova, 14 ljudi Al'Aikovi, puk Tubbaiev.

Svi su proroke proglašavali lažcima. Moja se prijetnja dakle ostvarila.

15 Jesmo li mi bili zamoreni prvim stvaranjem? Ne!… Međutim, oni sumnjaju u novo stvaranje!

16 Mi smo stvorili čovjeka; mi znamo što njemu njegova duša govori; mi smo njemu bliži no vena vratu njegovom.

17 Kad dva anđela poslana ususret čovjeku sjedoše jedan njemu s lijeve drugi s desne strane i kad su prikupljali njegove govore, 18 čovjek ne izusti ni jedne riječi a da nije imao uz sebe jednog promatrača spremnog da ju zapiše.

19 Opijenost smrću čini da se pojavi Istina: evo što si ti odstranio!

20 Puhnut će se u trublju. Evo dana ugroze! 21 Svaki će čovjek biti praćen jednim vodičem i jednim svjedokom.

22 Ti si ostao tome ravnodušan; mi smo skinuli tvoj veo; danas je tvoj vid prodoran!

23 Njegov će pratitelj reći: « Evo što sam ja pripravio! »

24 Bacite, vas dvojica, u Pakao svakog okorjelog nevjernika, 25 protivnika dobra, prijestupnika i sumnjičavca.

26 Bacite u strašnu kaznu onoga koji je stavio jedno božanstvo pokraj Boga!

27 Njegov će pratitelj reći: « Gospode naš! Nisam ja taj koji ga je naveo na pobunu; on se već nalazio u dubokoj zabludi. »

28 Bog će reći: « Ne svađajte se predamnom! Ja sam vam već priopćio prijetnju. 29 Riječ, kod mene, ne mijenja se. Ja nisam nepravedan prema svojim slugama. »

30 Na Dan kad mi budemo rekli paklu: « Jesi li ispunjen? » on će reći: « Ima li još za dodati? »

31 Vrt će biti približen onima koji se boje Boga: 32 « Evo onoga što vam je bilo obećano kao i svakom čovjeku koji se često vraća k Bogu, koji čuva njegove zapovijedi, 33 koji strahuje od Milosrdnoga u njegovoj tajni i koji se vraća k njemu skrušenog srca.

34 Uđite ovamo u miru: Evo Dana vječnosti. »

35 Oni će tu pronaći sve što budu željeli i bit će još i više kod nas.

36 Koliko smo mi naraštaja uništili prije njih? Oni su bili strašniji od njih. Prođite zemljom… Hoćete li vi negdje naći sklonište?

37 Evo uistinu jedne Opomene za onoga koji ima srce, za onoga koji sluša i koji je svjedokom.

38 Mi smo u šest dana stvorili nebesa, zemlju i ono što se nalazi između to dvoje, a da nismo osjetili nikakav zamor.

39 Podnesi strpljivo ono što oni kažu; slavi hvalospjeve svojem Gospodu, prije izlazka sunca i prije njegovog zalazka.

40 Slavi njegove hvalospjeve u dijelu noći i poslije klanjanja. 41 Slušaj!… Dan kad će se glasonoša oglasiti se s jednog blizkog mjesta, 42 Dan kad će oni začuti u punoj Istini Poklik, to će biti Dan Uskrsnuća!

43 Da, mi smo ti koji daju živjeti i koji daju umrijeti.

Povratak će biti prema nama 44 u Dan kad će se zemlja nenadano rascijepiti pred njima: evo jednog okupljanja koje će nam biti lako.


45 Mi znamo savršeno to što oni govore. Ti nisi za njih silnik.

Upozori dakle, Kuranom, onoga koji se boje moje prijetnje.