Sura 35.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

S u r a XXXV - arapski - latinična transliteracija[uredi]

Fāţir

Al-Ĥamdu Lillāhi Fāţiri As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Jā`ili Al-Malā'ikati Rusulāan 'Ūlī 'Ajniĥatin Mathná Wa Thulātha Wa Rubā`a Yazīdu Fī Al-Khalqi Mā Yashā'u 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Fāţir: 1).

Mā Yaftaĥi Allāhu Lilnnāsi Min Raĥmatin Falā Mumsika Lahā Wa Mā Yumsik Falā Mursila Lahu Min Ba`dihi Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Fāţir: 2).

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Adhkurū Ni`mata Allāhi `Alaykum Hal Min Khāliqin Ghayru Allāhi Yarzuqukum Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Fa'anná Tu'ufakūna (Fāţir: 3).

Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kudhdhibat Rusulun Min Qablika Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru (Fāţir: 4).

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Falā Taghurrannakumu Al-Ĥayā Atu Ad-Dunyā Wa Lā Yaghurrannakum Billāhi Al-Gharūru (Fāţir: 5).

'Inna Ash-Shayţāna Lakum `Adūwun Fa Attakhidhūhu `Adūwāan 'Innamā Yad`ū Ĥizbahu Liyakūnū Min 'Aşĥābi As-Sa`īri (Fāţir: 6).

Al-Ladhīna Kafarū Lahum `Adhābun Shadīdun Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun Kabīrun (Fāţir: 7).

'Afaman Zuyyina Lahu Sū'u `Amalihi Fara'āhu Ĥasanāan Fa'inna Allāha Yuđillu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u Falā Tadh/hab Nafsuka `Alayhim Ĥasarātin 'Inna Allāha `Alīmun Bimā Yaşna`ūna (Fāţir: 8).

Wa Allāhu Al-Ladhī 'Arsala Ar-Riyāĥa Fatuthīru Saĥābāan Fasuqnāhu 'Ilá Baladin Mayyitin Fa'aĥyaynā Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā Kadhālika An-Nushūru (Fāţir: 9).

Man Kāna Yurīdu Al-`Izzata Falillāhi Al-`Izzatu Jamī`āan 'Ilayhi Yaş`adu Al-Kalimu Aţ-Ţayyibu Wa Al-`Amalu Aş-Şāliĥu Yarfa`uhu Wa Al-Ladhīna Yamkurūna As-Sayyi'āti Lahum `Adhābun Shadīdun Wa Makru 'Ūlā'ika Huwa Yabūru (Fāţir: 10).

Wa Allāhu Khalaqakum Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Ja`alakum 'Azwājāan Wa Mā Taĥmilu Min 'Unthá Wa Lā Tađa`u 'Illā Bi`ilmihi Wa Mā Yu`ammaru Min Mu`ammarin Wa Lā Yunqaşu Min `Umurihi 'Illā Fī Kitābin 'Inna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrun (Fāţir: 11).

Wa Mā Yastawī Al-Baĥrāni Hādhā `Adhbun Furātun Sā'ighun Sharābuhu Wa Hadhā Milĥun 'Ujājun Wa Min Kullin Ta'kulūna Laĥmāan Ţarīyāan Wa Tastakhrijūna Ĥilyatan Talbasūnahā Wa Tará Al-Fulka Fīhi Mawākhira Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna (Fāţir: 12).

Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Fī Al-Layli Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Kullun Yajrī Li'jalin Musamman Dhalikumu Allāhu Rabbukum Lahu Al-Mulku Wa Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūnihi Mā Yamlikūna Min Qiţmīrin (Fāţir: 13).

'In Tad`ūhum Lā Yasma`ū Du`ā'akum Wa Law Sami`ū Mā Astajābū Lakum Wa Yawma Al-Qiyāmati Yakfurūna Bishirkikum Wa Lā Yunabbi'uka Mithlu Khabīrin (Fāţir: 14).

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Antumu Al-Fuqarā'u 'Ilá Allāhi Wa Allāhu Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu (Fāţir: 15).

'In Yasha' Yudh/hibkum Wa Ya'ti Bikhalqin Jadīdin (Fāţir: 16).

Wa Mā Dhālika `Alá Allāhi Bi`azīzin (Fāţir: 17).

Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhrá Wa 'In Tad`u Muthqalatun 'Ilá Ĥimlihā Lā Yuĥmal Minhu Shay'un Wa Law Kāna Dhā Qurbá 'Innamā Tundhiru Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Bil-Ghaybi Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa Man Tazakká Fa'innamā Yatazakká Linafsihi Wa 'Ilá Allāhi Al-Maşīru (Fāţir: 18).

Wa Mā Yastawī Al-'A`má Wa Al-Başīru (Fāţir: 19).

Wa Lā Až-Žulumātu Wa Lā An-Nūr (Fāţir: 20).

Wa Lā Až-Žillu Wa Lā Al-Ĥarūru (Fāţir: 21).

Wa Mā Yastawī Al-'Aĥyā'u Wa Lā Al-'Amwātu 'Inna Allāha Yusmi`u Man Yashā'u Wa Mā 'Anta Bimusmi`in Man Fī Al-Qubūri (Fāţir: 22).

'In 'Anta 'Illā Nadhīrun (Fāţir: 23).

'Innā 'Arsalnāka Bil-Ĥaqqi Bashīrāan Wa Nadhīrāan Wa 'In Min 'Ummatin 'Illā Khalā Fīhā Nadhīrun (Fāţir: 24).

Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Wa Biz-Zuburi Wa Bil-Kitābi Al-Munīri (Fāţir: 25).

Thumma 'Akhadhtu Al-Ladhīna Kafarū Fakayfa Kāna Nakīri (Fāţir: 26).

'Alam Tará 'Anna Allāha 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhrajnā Bihi Thamarātin Mukhtalifāan 'Alwānuhā Wa Mina Al-Jibāli Judadun Bīđun Wa Ĥumrun Mukhtalifun 'Alwānuhā Wa Gharābību Sūdun (Fāţir: 27).

Wa Mina An-Nāsi Wa Ad-Dawābbi Wa Al-'An`ām Mukhtalifun 'Alwānuhu Kadhālika 'Innamā Yakhshá Allāha Min `Ibādihi Al-`Ulamā'u 'Inna Allāha `Azīzun Ghafūrun (Fāţir: 28).

'Inna Al-Ladhīna Yatlūna Kitāba Allāhi Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Anfaqū Mimmā Razaqnāhum Sirrāan Wa `Alāniyatan Yarjūna Tijāratan Lan Tabūra (Fāţir: 29).

Liyuwaffiyahum 'Ujūrahum Wa Yazīdahum Min Fađlihi 'Innahu Ghafūrun Shakūrun (Fāţir: 30).

Wa Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Mina Al-Kitābi Huwa Al-Ĥaqqu Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi 'Inna Allāha Bi`ibādihi Lakhabīrun Başīrun (Fāţir: 31).

Thumma 'Awrathnā Al-Kitāba Al-Ladhīna Aşţafaynā Min `Ibādinā Faminhum Žālimun Linafsihi Wa Minhum Muqtaşidun Wa Minhum Sābiqun Bil-Khayrāti Bi'idhni Allāhi Dhālika Huwa Al-Fađlu Al-Kabīru (Fāţir: 32).

Jannātu `Adnin Yadkhulūnahā Yuĥallawna Fīhā Min 'Asāwira Min Dhahabin Wa Lu'ulu'uāan Wa Libāsuhum Fīhā Ĥarīrun (Fāţir: 33).

Wa Qālū Al-Ĥamdu Lillāhi Al-Ladhī 'Adh/haba `Annā Al-Ĥazana 'Inna Rabbanā Laghafūrun Shakūrun (Fāţir: 34).

Al-Ladhī 'Aĥallanā Dāra Al-Muqāmati Min Fađlihi Lā Yamassunā Fīhā Naşabun Wa Lā Yamassunā Fīhā Lughūbun (Fāţir: 35).

Wa Al-Ladhīna Kafarū Lahum Nāru Jahannama Lā Yuqđá `Alayhim Fayamūtū Wa Lā Yukhaffafu `Anhum Min `Adhābihā Kadhālika Najzī Kulla Kafūrin (Fāţir: 36).

Wa Hum Yaşţarikhūna Fīhā Rabbanā 'Akhrijnā Na`mal Şāliĥāan Ghayra Al-Ladhī Kunnā Na`malu 'Awalam Nu`ammirkum Mā Yatadhakkaru Fīhi Man Tadhakkara Wa Jā'akumu An-Nadhīru Fadhūqū Famā Lilžžālimīna Min Naşīr (Fāţir: 37).

'Inna Allāha `Ālimu Ghaybi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (Fāţir: 38).

Huwa Al-Ladhī Ja`alakum Khalā'ifa Fī Al-'Arđi Faman Kafara Fa`alayhi Kufruhu Wa Lā Yazīdu Al-Kāfirīna Kufruhum `Inda Rabbihim 'Illā Maqtāan Wa Lā Yazīdu Al-Kāfirīna Kufruhum 'Illā Khasārāan (Fāţir: 39).

Qul 'Ara'aytum Shurakā'akumu Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Allāhi 'Arūnī Mādhā Khalaqū Mina Al-'Arđi 'Am Lahum Shirkun Fī As-Samāwāti 'Am 'Ātaynāhum Kitābāan Fahum `Alá Bayyinatin Minhu Bal 'In Ya`idu Až-Žālimūna Ba`đuhum Ba`đāan 'Illā Ghurūrāan (Fāţir: 40).

'Inna Allāha Yumsiku As-Samāwāti Wa Al-'Arđa 'An Tazūlā Wa La'in Zālatā 'In 'Amsakahumā Min 'Aĥadin Min Ba`dihi 'Innahu Kāna Ĥalīmāan Ghafūrāan (Fāţir: 41).

Wa 'Aqsamū Billāhi Jahda 'Aymānihim La'in Jā'ahum Nadhīrun Layakūnunna 'Ahdá Min 'Iĥdá Al-'Umami Falammā Jā'ahum Nadhīrun Mā Zādahum 'Illā Nufūrāan (Fāţir: 42).

Astikbārāan Fī Al-'Arđi Wa Makra As-Sayyi'i Wa Lā Yaĥīqu Al-Makru As-Sayyi'u 'Illā Bi'ahlihi Fahal Yanžurūna 'Illā Sunnata Al-'Awwalīna Falan Tajida Lisunnati Allāhi Tabdīlāan Wa Lan Tajida Lisunnati Allāhi Taĥwīlāan (Fāţir: 43).

'Awalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim Wa Kānū 'Ashadda Minhum Qūwatan Wa Mā Kāna Allāhu Liyu`jizahu Min Shay'in Fī As-Samāwāti Wa Lā Fī Al-'Arđi 'Innahu Kāna `Alīmāan Qadīrāan (Fāţir: 44).

Wa Law Yu'uākhidhu Allāhu An-Nāsa Bimā Kasabū Mā Taraka `Alá Žahrihā Min Dābbatin Wa Lakin Yu'uakhkhiruhum 'Ilá 'Ajalin Musamman Fa'idhā Jā'a 'Ajaluhum Fa'inna Allāha Kāna Bi`ibādihi Başīrāan (Fāţir: 45).S u r a XXXV - hrvatski[uredi]

S t v o r i t e lj


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Slava Bogu, Stvoritelju nebesa i zemlje, koji za glasonoše uzima Anđele obskrbljene s dva, tri ili četiri krila! On dodaje stvorenome ono što on hoće. – Bog je nadmoćan nad svakom stvari –

2 Ništa ne može zadržati ono što Bog dodijeli ljudima iz svojeg milosrđa, i ništa, ne može dati ono što on zadrži. – On je Moćan, Mudar –

3 O vi, ljudi! Sjetite se Božjih dobročinstava prema vama!

Postoji li, osim Boga, jedan stvoritelj koji vam odobrava, s neba i zemlje, ono što je potrebno za vaše održavanje?

Nema Boga osim njega! – Kako ste vi glupi » –

4 Ako te drže za lažljivca ; proroci prije tebe bijahu držani za lažljivce! – Sve stvari dolaze k Bogu –

5 O vi ljudi! Obećanje Bože je istinito!

Neka vas neposredni život ne zavara; nek vas njegove ništavnosti ne prevare glede Boga!

6 Sotona je neprijatelj vama. Smatrajte ga dakle neprijateljem. On ne poziva svoje pristalice osim da budu gosti Žeravnika.

7 Oni koji su bili nevjerni trpjet će tešku kaznu; dok oni koji budu vjerovali i koji budu činili dobra djela naći će oprost i veliku nagradu.

8 Šta će biti s onim kojem ružnoća njegovih djela bude ogrnuta lažnom prividnošću i koji nju bude smatrao kao dobro? – Bog zavodi koga hoće i usmjerava koga on hoće –

Nek se tvoja duša ne ražalosti zbog njih: Bog savršeno zna to što oni čine.


9 Bog je taj koji razvezuje vjetrove; ovi pak dižu oblake koje mi potiskujemo prema jednoj mrtvoj zemlji. Tako mi vraćamo život zemlji poslije njene smrti. Evo kako će se obaviti Uskrsnuće.

10 Onaj tko hoće moć mora znati da moć u cijelosti pripada Bogu. Prekrasna riječ uspinje se prema njemu i on podiže dobro djelo.

Oni koji smišljaju zla djela trpjet će jednu strašnu kaznu. Lukavština tih ljudi bit će uništena.

11 Bog vas je stvorio od zemlje, po tome od jedne kapljice sjemena. Po tome vas je učinio parovima.


Ni jedno žensko biće ne nosi niti porađa, a da on to ne zna. život ni jednog bića nije ni produžen ni skraćen a da njegova sudbina ne bude upisana u Knjigu. To je Bogu lako.

12 Dva mora nisu istovjetna: voda jednog je pitka, slatka, ukusna za piti, druga je slana, gorka, ali one vam pribavljaju svježe meso koje jedete i vi otud vadite dragulje kojima se resite.

Ti vidiš lađu kako bučno prosijeca valove da bi vam dopustila traganje za dobročinstvima Božjim. – Možda će te vi biti zahvalni –

13 On čini da prodre noć u dan, on čini da dan prodre u noć On obvezuje sunce i mjesec da slijede svoje putanje prema jednom utvrđenom cilju.

Takav je Bog, vaš Gospod! Kraljevanje njemu pripada. Oni koje vi zazivate osim njega ne posjeduju čak košuljicu jezgre jedne datulje.

14 Ako vi njih zazovete oni ne čuju vaše molitve; a ako ju i čuju, oni vam ne odgovaraju. Oni će zanijekati vaše pridruživanje, na Dan Uskrsnuća. – Nitko te ne može poučiti kao onaj koji je savršeno obaviješten –

15 O vi, ljudi! Vi ste siromašni pred Bogom. Bog je onaj koji dostaje sam sebi; on je dostojan hvalospjeva!

16 On bi učinio da nestanete, da je on to htio, i dao bi da se pojavi novo stvaranje. 17 To nije Bogu teško.

18 Ni jedan čovjek ne će nositi tuđi teret. Ako se netko pretovaren žali zbog svog tereta nitko mu neće pomoći nositi ga, čak i ako pozove nekog od svojih bližnjih.

Ti upozori samo one koji se boje Boga u njegovoj tajni i onih koji obavljaju molitvu.

Onaj tko se čisti čisti se samo za sebe samog. – Povratak će biti prema Bogu –

19 Slijepi nije sličan onome koji vidi; 20 ni tmine svjetlosti, 21 ni hlad vrelini, 22 Mrtvi nisu slični živima.

Bog daje čuti kome on hoće dok ti ne možeš učiniti da čuju oni koji su u grobovima; 23 ti si samo jedan upozoritelj.

24 Mi smo te poslali s Istinom kao najavitelja i upozoritelja. Ne postoji ni jedna zajednica gdje neće proći jedan upozoritelj.

25 Ako te drže za lažca, oni koji živješe prije njih upozoravali su na laž onda kad njihovi proroci bijahu donijeli očite dokaze, Pisma i svjetlu Knjigu. 26 Po tome sam dograbio one koji bijahu nevjerni. Kakva samo bijaše moja kazna!

27 Ne vidiš li ti da Bog daje sići s neba vodu s kojom mi činimo da izniknu šaroliki plodovi?

Planine su označene bijelim, crvenim žlijebovima, različitim bojama ili dubokom tminom.

28 Ljudi, životinje, zvijeri također su raznobojni.

Među slugama Božjim, Boga se boje samo oni koji znaju. – Bog je silan i on je onaj koji oprašta –

29 Ljudi koji recitiraju Božju Knjigu, oni koji obavljaju molitvu, oni koji daju milostinju, potajice ili javno, jedan dio dobara koja smo mi njima odobrili nadajući se nepropadivim dobrima.

30 Nek im Bog dodijeli nagradu i nek ih ispuni milošću: on je onaj koji oprašta i koji nagrađuje.

31 Ono što smo mi odkrili u Knjizi jest Istina koja potvrđuje ono što je postojalo prije nje. – Bog je savršeno obaviješten o svojim slugama; on vidi sve –

32 Potom smo mi Knjigu dali u nasljedstvo onima od naših slugu koje smo odabrali: ona je među onima koji čine krivo sami sebi; ona je među onima koji se drže srednjeg puta; ona je među onima koji, s Božjim dopuštenjem, pretječu druge u svojim dobrim djelima: evo jedne velike milosti!

33 Oni će ući u Edenske Vrtove gdje će biti urešeni narukvicama od zlata i biserja; gdje će njihova odjeća biti od svile.

34 Oni će reći: « Slava Bogu koji je od nas odstranio žalost! Naš Gospod je onaj koji prašta i koji nagrađuje.

35 On nas je svojom milošću postavio u Boravište postojanosti gdje nas nikakva muka neće dodirnuti, nikakva zlovolja nas neće dosegnuti. »

36 Vatra Pakla je namijenjena nevjernima. Njihova smrt nikad neće biti propisana; njihova kazna nikad neće biti olakšana: evo kako mi nagrađujemo nekoga tko je nezahvalan.

37 Ondje, oni će vapiti: « Gospode naš! Izvedi nas odavde. Mi ćemo činiti dobro, suprotno onome što smo činili prije! »

Nismo li mi vama dodijelili jedan dug život da bi oni koji razmišljaju razmislili?

Upozoritelj je došao k vama: okusite dakle kaznu! Nema spasa za nepravedne!

38 Bog poznaje tajnu nebesa i zemlje. On savršeno poznaje sadržinu srca.

39 On je taj koji vas je izabrao da biste bili njegovi namjesnici na zemlji.

Onaj koji je nevjernik nevjernik je na svoju štetu. Nevjerništvo nevjernih samo povećava kaznu njihovog Gospoda. Nevjerništvo nevjernih povećava njihovu propast.

40 Reci: « Ne vidite li vi vaših sudrugova koje vi zazivate pokraj Boga?

Pokažite mi ono, na zemlji, što su oni stvorili! Jesu li oni bili pridruženi u stvaranju nebesa? Jemo li mi njima dali Knjigu koja im dopušta osloniti se na očigledne dokaze? »

Ne! Obećanja koja nepravedni čine među sobom samo su prijevare.

41 Bog pridržava nebesa i zemlju da se ne sruše. Ako se sruše, ništa drugo, uz njega, njih ne bi pridržalo. On je pun blagosti; on je onaj koji oprašta.

42 Oni prisežu Bogom, u njihovim najsvečanijim prisegama, da ako bi im stigao jedan upozoritelj oni bi bili bolje usmjereni nego bilo koja druga zajednica.

Ali kad dođe upozoritelj, to samo povećava njihovu odbojnost, 43 njihovu oholost na zemlji i njihovu zlu lukavost. – Ali zla lukavost ovija samo one koji su ju izmislili! – Obaziru li se oni na sudbinu namijenjenu njihovim predcima? Ti ne ćeš naći ni promjenu ni odstupanje u Božjim običajima. 44 Ne prolaze li oni zemljom? Ne vide li oni ono što je bilo svršetkom ljudi koji živješe prije njih i posjedovaše snagu veću nego što je njihova?

Ništa, ni u nebesima, ni na zemlji, ne može smanjiti snagu Božju. On je, uistinu, onaj koji zna i koji je silan. 45 Da se Bog dohvatio ljudi zbog onoga što čine, on ne bi ostavio ni jedno biće živim na površini zemlje.

On je, međutim, njima dodijelio odgodu, sve do utvrđenog roka; ali nek znaju, kad im rok istekne, da Bog savršeno vidi sluge svoje!