Sura 31.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

S u r a - XXXI - arapski - latinična transkripcija[uredi]

Luqman 'Alif-Lām-Mīm Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Ĥakīmi Hudáan Wa Raĥmatan Lilmuĥsinīna Al-Ladhīna Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Hum Bil-'Ākhirati Hum Yūqinūna 'Ūlā'ika `Alá Hudáan Min Rabbihim Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna Wa Mina An-Nāsi Man Yashtarī Lahwa Al-Ĥadīthi Liyuđilla `An Sabīli Allāhi Bighayri `Ilmin Wa Yattakhidhahā Huzūan 'Ūla'ika Lahum `Adhābun Muhīnun Wa 'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Wallá Mustakbirāan Ka'an Lam Yasma`hā Ka'anna Fī 'Udhunayhi Waqrāan Fabashshirhu Bi`adhābin 'Alīmin 'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Jannātu An-Na`īmi Khālidīna Fīhā Wa`da Allāhi Ĥaqqāan Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu Khalaqa As-Samāwāti Bighayri `Amadin Tarawnahā Wa 'Alqá Fī Al-'Arđi Rawāsiya 'An Tamīda Bikum Wa Baththa Fīhā Min Kulli Dābbatin Wa 'Anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Fa'anbatnā Fīhā Min Kulli Zawjin Karīmin Hādhā Khalqu Allāhi Fa'arūnī Mādhā Khalaqa Al-Ladhīna Min Dūnihi Bali Až-Žālimūna Fī Đalālin Mubīnin Wa Laqad 'Ātaynā Luqmāna Al-Ĥikmata 'Ani Ashkur Lillāhi Wa Man Yashkur Fa'innamā Yashkuru Linafsihi Wa Man Kafara Fa'inna Allāha Ghanīyun Ĥamīdun Wa 'Idh Qāla Luqmānu Liābnihi Wa Huwa Ya`ižuhu Yā Bunayya Lā Tushrik Billāhi 'Inna Ash-Shirka Lažulmun `Ažīmun Wa Waşşaynā Al-'Insāna Biwālidayhi Ĥamalat/hu 'Ummuhu Wahnāan `Alá Wahnin Wa Fişāluhu Fī `Āmayni 'Ani Ashkur Lī Wa Liwālidayka 'Ilayya Al-Maşīru Wa 'In Jāhadāka `Alá 'An Tushrika Bī Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun Falā Tuţi`humā Wa Şāĥibhumā Fī Ad-Dunyā Ma`rūfāan Wa Attabi` Sabīla Man 'Anāba 'Ilayya Thumma 'Ilayya Marji`ukum Fa'unabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna Yā Bunayya 'Innahā 'In Takun Mithqāla Ĥabbatin Min Khardalin Fatakun Fī Şakhratin 'Aw Fī As-Samāwāti 'Aw Fī Al-'Arđi Ya'ti Bihā Allāhu 'Inna Allāha Laţīfun Khabīrun Yā Bunayya 'Aqimi Aş-Şalāata Wa 'Mur Bil-Ma`rūfi Wa Anha `Ani Al-Munkari Wa Aşbir `Alá Mā 'Aşābaka 'Inna Dhālika Min `Azmi Al-'Umūri Wa Lā Tuşa``ir Khaddaka Lilnnāsi Wa Lā Tamshi Fī Al-'Arđi Maraĥāan 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Kulla Mukhtālin Fakhūrin Wāqşid Fī Mashyika Wa Aghđuđ Min Şawtika 'Inna 'Ankara Al-'Aşwāti Laşawtu Al-Ĥamīri 'Alam Taraw 'Anna Allāha Sakhkhara Lakum Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa 'Asbagha `Alaykum Ni`amahu Žāhiratan Wa Bāţinatan Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Allāhi Bighayri `Ilmin Wa Lā Hudáan Wa Lā Kitābin Munīrin Wa 'Idhā Qīla Lahumu Attabi`ū Mā 'Anzala Allāhu Qālū Bal Nattabi`u Mā Wajadnā `Alayhi 'Ābā'anā 'Awalaw Kāna Ash-Shayţānu Yad`ūhum 'Ilá `Adhābi As-Sa`īri Wa Man Yuslim Wajhahu 'Ilá Allāhi Wa Huwa Muĥsinun Faqadi Astamsaka Bil-`Urwati Al-Wuthqá Wa 'Ilá Allāhi `Āqibatu Al-'Umūri Wa Man Kafara Falā Yaĥzunka Kufruhu 'Ilaynā Marji`uhum Fanunabbi'uhum Bimā `Amilū 'Inna Allāha `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri Numatti`uhum Qalīlāan Thumma Nađţarruhum 'Ilá `Adhābin Ghalīžin Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Layaqūlunna Allāhu Quli Al-Ĥamdu Lillāhi Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna Lillāhi Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi 'Inna Allāha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu Wa Law 'Annamā Fī Al-'Arđi Min Shajaratin 'Aqlāmun Wa Al-Baĥru Yamudduhu Min Ba`dihi Sab`atu 'Abĥurin Mā Nafidat Kalimātu Allāhi 'Inna Allāha `Azīzun Ĥakīmun Mā Khalqukum Wa Lā Ba`thukum 'Illā Kanafsin Wāĥidatin 'Inna Allāha Samī`un Başīrun 'Alam Tará 'Anna Allāha Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Fī Al-Layli Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Kullun Yajrī 'Ilá 'Ajalin Musammáan Wa 'Anna Allāha Bimā Ta`malūna Khabīrun Dhālika Bi'anna Allāha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Anna Mā Yad`ūna Min Dūnihi Al-Bāţilu Wa 'Anna Allāha Huwa Al-`Alīyu Al-Kabīru 'Alam Tará 'Anna Al-Fulka Tajrī Fī Al-Baĥri Bini`mati Allāhi Liyuriyakum Min 'Āyātihi 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin Wa 'Idhā Ghashiyahum Mawjun Kālžžulali Da`aw Allāha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna Falammā Najjāhum 'Ilá Al-Barri Faminhum Muqtaşidun Wa Mā Yajĥadu Bi'āyātinā 'Illā Kullu Khattārin Kafūrin Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū Rabbakum Wa Akhshaw Yawmāan Lā Yajzī Wa A-Dun `An Waladihi Wa Lā Mawlūdun Huwa Jāzin `An Wa A-Dihi Shay'āan 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Falā Taghurrannakumu Al-Ĥayā Atu Ad-Dunyā Wa Lā Yaghurrannakum Billāhi Al-Gharūru 'Inna Allāha `Indahu `Ilmu As-Sā`ati Wa Yunazzilu Al-Ghaytha Wa Ya`lamu Mā Fī Al-'Arĥāmi Wa Mā Tadrī Nafsun Mādhā Taksibu Ghadāan Wa Mā Tadrī Nafsun Bi'ayyi 'Arđin Tamūtu 'Inna Allāha `Alīmun Khabīrun


S u r a - XXXII hrvatskiU ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog

 • 1::ALIF. Lam. Mim.
 • 2::Evo stihova Mudre Knjige:
 • 3::Smjer i milosrđe
onima koji čine dobro;
 • 4::koji obavljaju Molitvu,
koji daju milostinju
vjerujući čvrsto u budući život:
 • 5::evo onih koji slijede Pravac svojeg Gospodara;
evo onih koji će biti sretni!
 • 6::Neka i čovjek neznalica
priskrbi sebi beznačajne govore
da bi zaveo druge sa Puta Allahovog
i uzeti ga za ruglo.
– Evo onih koji će trpjeti
sramnu kaznu –
 • 7::Kad mu se čitaju naši stihovi,
on se oholo okrene,
kao da ih ne čuje,
kao da su njegove uši oglušile.
Navijesti njemu vijest o bolnom kažnjavanju.
 • 8::Da, Vrtovi Slastica namijenjeni su
onima koji budu vjerovali
i koji budu izvršavali dobra djela;
 • 9::oni će ondje boraviti kao besmrtnici.
ObećanjeAllahovo je istinito:
On je Svemoćan, Mudar.
 • 10::On je stvorio nebesa bez vidljivih stubova-podupirača;
on je bacio planine na zemlju kao podpornje
da se ono ne potresa a ni vi također;
on je tuda proširio sve vrste životinja.
Mi smo dali da sa neba siđe voda
i mi smo dali da niknu na zemlji
sve vrste korisnih vrsta.
 • 11::Takvo je stvaranje Božije!
« Pokažite mi to što drugi poput njega mogu stvoriti! »
– Ali nepravedni su u jednoj očiglednoj zabludi –
 • 12::Da, mi smo dali mudrost Lukmanu:
« Budi zahvalan Allahu .
Onaj Ko je zahvalan
zahvalan je za svoju korist;
Što se tiče nevjernog,
Neka znade da Allah dostaje ssamom sebi;
da je dostojan svojih hvalospjeva ».
 • 13::Lukman reče svom sinu nagovarajući ga:
« O moj sine!
Ne pridružuj Allahu ništa.
Mnogoboštvo je jedna nepravednost ».
 • 14::Mi smo preporučili čovjeku,
Što se tiče njegovih roditelja:
– njegova ga je majka nosila krajnje slaba
a on je bio dojen dvije godine –
Budi zahvalan meni i svojim roditeljima.
Povratak će biti k meni.
 • 15::Ako te oboje primoravaju da mi pridružiš
ono što ti uopće ne poznaješ,
ne poslušaj ih.
Odnosi se spram njih u ovom svijetu,
na jedan uljudan način.
Slijedi put onoga koji se vraća k meni.
Vaš će se povratak po tome obaviti prema meni
i ja ću vam dati upoznati ono što ste vi činili.
 • 16::« O moj sine!
Čak i ako bi to bila težina jednaka onoj
jednog zrna goruščice
i Neka to bude skriveno u jednoj stijeni
ili u nebesima ili na zemlji,

Allah će ga otkriti na punoj svjetlosti.

– Allah je oštrouman i dobro obaviješten –
 • 17::O moj sine!
Obavljaj molitvu;
zabrani ono što je sramotno;
podnosi strpljivo ono što ti se dogodi:
sve to čini dio dobrih odluka.
 • 18::Ne okreći svog lica od ljudi;
ne hodaj zemljom sa nadutošću.
– Allah ne voli drznika punog taštine –


 • 19::Budi skroman u svojim poduhvatima;
umjeri svoj glas:
najneugodniji glas je glas magarca ».
 • 20::Ne vidite li vi da je Allah stavio u vašu službu
ono što je u nebesima i na zemlji?
On je prosuo na vas dobročinstva skrivena i očigledna.
Neka i ljudi, međutim,
raspravljaju u pogledu Allaha,
bez ikakvog znanja, ni smjera, ni svijetle Knjige.
 • 21::Ako im se kaže:
« Slijedite ono što je Allah otkrio «,
oni odgovaraju:
« Ali ne!…
Mi ćemo radije slijediti običaje
koje smo naučili od naših pajeta …»
A ako ih Iblis poziva na kaznu Žeravice?
 • 22::Onaj koji se podvrgne Allahu i koji čini dobro
prihvatio se najčvršće drške.
Kraj svake stvari pripada Allahu .
 • 23::Neka te nevjernost nevjernih ne ražalosti.
Povratak nevjernih biće k nama:
mi ćemo učiniti da upoznaju ono što su činili.
Allah savršeno poznaje sadržaj srdaca.
 • 24::Mi ćemo njih pustiti uživati kratko vrijeme
život ovog svijeta,
po tome, mi ćemo im dati da izdrže
jednu strašnu kaznu.
 • 25::Ako ih upitaš:
« Ko je stvorio nebesa i zemlju ?»,
oni će sigurno odgovoriti:
« To je Allah! »
Reci:
« Slava Allahu! »
– Ali većina od njih ne zna ništa –
 • 25::Ono što je u nebesima i na zemlji pripada Allahu .
Allah dostaje sam sebi:
on je dostojan hvalospjeva.
 • 27::Da su sva drveta na zemlji pera od trstike
i da je more, i sedam drugih mora sa njim
njih obskrbilo crnilo,
RiječiAllahovo ne bi to iscrpile.
– Allah je svemoćan i mudar –
 • 28::Vaše stvaranje i vaše Oživljavanje
za njega su kao ono samo jednog bića.
– Allah čuje i vidi savršeno –
 • 29::Ne vidiš li ti
da je Allah dao da noć prodre u dan;
da on obvezuje sunce i mjesec
prelaziti svoj put prema jednom određenom svršetku
i da je Allah savršeno obaviješten
o onome što vi činite?
 • 30::To je tako,
jer Allah je Istina,
a ono što vi zazivate osim Allaha je lažno.
– Allah je Svevišnji, Najveći! –
 • 31::Ne vidiš li ti lađu jedriti morem
po milosti Božijoj
u za vama pokazati Neka oliko svojih Znakova?
Ima tu uistinu Znakova,
za svakog strpljivog i zahvalnog čovjeka!
 • 32::Kad ih val
sličan tminama prekrije,
ljudi zazivaju Allaha
posvećujući mu čisti obred.
Nakon što ih je Allah spasio
donoseći ih na čvrsto tle,
Neka i od njih se zadrže na dobrom putu.
Sam, nesvjestan i nezahvalan čovjek niječe naše Znakove.


 • 33::O vi, ljudi!
Bojte se svog Gospodara!
Bojte se Dana,
kad otac neće moći stati umjesto sina,
ni dijete stati za svog oca.
Da, ObećanjeAllahovo je istinito!
Neka vas život ovog svijeta ne zavede,
i Neka onaj koji je u grijehu
vas ne prevari u pogledu Allaha.
 • 34::Poznavanje Časa je kod Allaha.
On daje sići pljusku.
On zna što sadržava nutrina morâ.
Ni jedan čovjek ne zna što će steći sutra;
ni jedan čovjek ne zna u kojoj će zemlji umrijeti.
– Allah je, uistinu, onaj koji zna;
on je savršeno obaviješten –