Stranica:Poviest hrvatska (1879).djvu/101

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica nije ispravljena


KKJIOA DEVETA, zemlje. Iz Ljubljane npet sve živo bježalo pred Turci, misledi, da već dolaze. Iz Gradca spremala se na bieg ista nadvojvodsVa obitelj. 1 u Austriji i Moravskoj i Češkoj u bieg se dadoše mnoge obitelji, kada su ii isto rrierae njekoja mjesta Turei u Ugarskoj zauzeli. Iz daleka sinu sre('a ovaj put Hrvatskoj i susjednim zemljani. Dodjii Turkom iz Perzije glasi, da im se odanle rat sprema, a i zima se približavala. Turci se vrat« kud. Car Rudolf, da spasi Ugarsku i Hrvatsku, imenova počftkom godine 1.594. . svojim narajestnikom u Ugarskoj brata svoga Matiju, a u Hrvatskoj drugoga brata Maksimilijana. ' Maksimilijan posla na sabor hrvatski svoga poslanika, koji je stao nagovarati i obedavati, da je sada vrieme satrti sasvim strašnoga neprijatelja. Neka se digne sva zemlja u sveobd usta- nak. Slutedi Hrvati, da će nadvojvoda svojom prisiitnošdu po- tamniti sjajnost i važnost njihova bana, zaiskaie, neka nadvojvoda porazumno radi s hanom, kako idte zakon hrvatski za svakoga kraljeva vojvodu. To bude sa dvora Rudolfova banu priznato. Onda se istom tligne sveobd ustanak. Dosta kasno god. 1594. udje Maksimilijan sa svojom vojskom u Hrvatsku i sdruži se B hrvatskom vojskom. Sve je vojske bilo do Šestnaest hiljada. Dok je glavna vojska obliegala Sisak i Petrinju, zapadne ćastna zadaća junačkoga Gjuru Lenkovića, da sa svojimi fetami u brzih i naprasnih nasrtajih iz gradova Hrastovice, Gore i ostalih baci Turke na Unu. Ovom vojnom diverzijom preplašeni sisački i petrinjski Turci uzmakoše. Kada je to liepo djelo izvedeno, nadvojvoda Maksimilijan u mjesto da napreduje, razpusti vojsku i vrati se u Prag. Ovaj kratki pohod Maksimilijana slabo je koristio Hrvatskoj, a ona sjajna obećanja, da će sada gledati satrti sasvim strašnoga neprijatelja imena kršćanskoga, vidilo se da nisu bila niti miš- ljena, kako su izrečena. ViSe su mislili i snovali na carskom i nadvojvodinom dvoru o tom, da okrnje ustav hrvatski i da zemlju u red austrijskih zemaljah privedu. U sred velikoga rata s Turci, izazva dvor nadvojvodski gradački i kraljevski pražki ustavnu ka- tastrofu u našoj i onako dosta nesretnoj zemlji. Bana Erdeda pozva Rudolf u Prag, da prisustiiTije ugovoru. Sto ga je činio car s vojvodom erdeljskim Sigmundom, koji je nn- )ravao predati caru Erdelj. Ban se tom prilikom iztuzi kralju, ■ sik&di odicada je on bau, vojska njegova pladena nye i drug«