Stranica:Ivan Broz Hrvatski pravopis 1893.djvu/4

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica je potvrđena


toga odbora pokazuju prema spominjanim na-

redbama od g. 1862. i 1864. napredak; tako

je između ostaloga određeno, da valja unaprijed

pisati vjera, diete; prst; braća . . . Znatno je

što se prema ćirilovskomu ђ, љ i њ, postavljaju

osobiti znaci dȷ, lȷ i nȷ (bez točke nad slovom j)

i što se priznaje „da je stvar glede pitanja eti-

mologijskoga i fonetičkoga premalo još iztražena".

Da bi se pouzdano znalo, kako treba pisati,

predloži odbor da se štampa osobita knjiga za

pravopis, u kojoj će biti pored pravila još i

pravopisni rječnik. Zaključci toga vijećanja od

g. 1877. nijesu se nigda izvršili, pa je tako pra-

vopis na veliku štetu ostao u školama kao što

je i bio : bez pravila, nikakav. G. 1889. pri-

hvatila se vlast trećom da riješi pitanje o je-

dinstvenom pravopisu školskom*. Osobiti odbor,

u koji su bili pozvani strukovni učitelji, ras-

pravio je u nekolike sjednice to pitanje i izre-

kao svoje uvjerenje, da je od prijeke po-

trebe za škole jedan pravopis, a taj

treba da je osnovan na načelima fone-

tičkoga pisanja. Visoka kr. zemaljska vlada,

odio za bogoštovlje i nastavu prihvati to mi-

šljenje za svoje pa želeći, da bi se što prije po-

stiglo jedinstvo pravopisa u svjema školama,

postavila je u početku g. 1892. kr. sveučili-

šnoga profesora za hrvatsku filologiju, g. Ar-

mina Pavića, revizorom svih knjiga, što će se o

njezinu trošku i u njezinoj nakladi štampati, a

meni je naložila da izradim ne samo pravila za


* Vidi Izvješće o stanju školstva u Hrvatskoj i Slavoniji

svršetkom školske godine 1889./90. na str. 207.— 208.