Predstavka sandžačkih muslimana od 9. srpnja 1941. šefu GS Turske oružane sile da sa svoje strane pomogne ostvarenju pripajanja Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Predstavka izaslanstva Sandžaklija od 3. srpnja 1941. poglavniku s molbom za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj Predstavka sandžačkih muslimana od 9. srpnja 1941. šefu Glavnog stožera turske oružane sile da sa svoje strane pomogne ostvarenju njihove želje da se Sandžak pripoji Bosni i Hercegovini odnosno Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
autor: nepoznat autor
Izvor: Znaci.net Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu - Zbornik dokumenata - Tom I Knjiga 1 - Zločini Nezavisne Države Hrvatske 1941. - 1945. Br. dokumenta 111. Str. pdf dokumenta 330-331, Vojnoistorijski institut, Beograd 1993.


Predmet: Predstavka sandžaklija maršalu Akmaku

Sandžak

Kabinet

V E L E P O Š T O V A N O M G O S P O D I N U M A R Š A L U F E V Z I A K M A K U,
šefu Glavnog stožera Turske oružane sile

Ankara

Ekselencijo,
U dotada najsrećnijim danima Taslidže /Pljevlja/, jednog od okružja bivšeg kosovskog vilajeta, Vi ste bili mutesarif /okružnik/ i komandant vojne posade tog okružja. Predhodno ste pak službovali nekoliko godina u Mitrovici /kosovskoj/ u svojstvu šefa vojnog stožera mitrovačke divizije. Uz svoje visoke odlike zapažanja Vi ste jamačno zapazili sve karakteristike i posebnosti kraja i pučanstva nekadašnjeg sedmog okružja bivšeg bosansko-hercegovačkog vilajeta - Novopazarskog Sandžaka, koji je obuhvatao područje od Pljevalja do Mitrovice. Zapazili ste, da je većina sandžačkog pučanstva islamske vjere, a po jeziku, značaju i tradicijama sastavni dio naroda koji obitava u Bosni i Hercegovini. K tomu još uočili ste, da je Sandžak po svojim prometnim i privrednim vezama pretežno upućen na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na Hrvatsku.

Zbog spomenutih veza na jednoj strani te zbog osvjedočenja da će u zajednici sa svojom braćom u Bosni i Hercegovini uživate sve plodove, slobode i napretka na drugoj strani, sandžački muslimani smatraju da će imati najbolju i najsigurniju budućnost u okviru Nezavisne Države Hrvatske. U tome smislu smo mi potpisani izaslanici Sandžaka odmah nakon raspada b. Jugoslavije poduzeli potrebne mjere u Sarajevu i Zagrebu kod hrvatskih visokih državnih činioca, kao i kod predstavnika sila Osi, da bi naš kraj faktično i juridički bio pripojen Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Koliko smo mogli ocijeniti visoki državni krugovi Reicha naklonjeni su, da se naša budućnost i naši interesi zajamče u smislu naših želja i težnji, dok nam izgleda da su Talijani naklonjeniji Crnogorcima, kojima moguće žele prepustiti neke dijelove Sandžaka /Pljevlja, Bijelo Polje i Berane/. Nijesmo li pogriješili u ovim zapažanjima i ako bi se naš zavičaj uistinu razdijelio među Srbiju i Crnu Goru, uvjereni smo da se ničim ne bi mogao zajamčiti život i opstanak nas muslimana u tim upravno-političkim okvirima. Poznato Vam je, da su tlačenja i razbojstva, koja su kroz posljednjih trideset godina dolazila iz srpskog i crnogorskog hajdučkog legla, već upolovila našu brojčanu i životnu snagu. Ako bi pak i nadalje bili izloženi svemu tome teroru, preostala bi polovica naše snage za kraće vrijeme, a uz veće divljaštvo neprijatelja, bila razorena.

Strahujući pred takvom budućnosti i tražeći veze i puteve kojima bi mogli osujetiti takvu žalosnu mogućnost, oči i srca svih sandžačkih muslimana upućena su i prema Vama. Očekujemo i nadamo se da ćete i Vi zagovarati naše težnje i želje, pa Vas molimo, da na način kakav nađete najshodnijim i najkorisnijim poradite, kako bi se naš zavičaj - Novopazarski Sandžak u cijelosti pripojio i povratio Bosni i Hercegovini, odnosno Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Izrazujući Vam osjećaje dubokog i iskrenog poštovanja i zahvalnosti svojeg, kao i svih sandžačkih muslimana, ljubeći Vam ruke - ostajemo uz mahsus selam:

Nezavisna Država Hrvatska

Ministarstvo vanjskih poslova

Br 003668 Prim. 9. srpnja 1941.