Predstavka muslimana iz Nove Varoši od 10. svibnja 1941. povjereniku za BiH u Sarajevu za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Odredba Poglavnika od 5. svibnja 1941. o uključivanju Sandžaka u sastav NDH Predstavka muslimana iz Nove Varoši od 10. svibnja 1941. povjereniku za BiH u Sarajevu za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
autor: nepoznat autor
Predstavka izaslanstva Sandžaklija od 3. srpnja 1941. poglavniku s molbom za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Izvor: Znaci.net Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu - Zbornik dokumenata - Tom I Knjiga 1 - Zločini Nezavisne Države Hrvatske 1941. - 1945. Br. dokumenta 24. Str. pdf dokumenta 73-78, Vojnoistorijski institut, Beograd 1993.


Predstavka muslimana iz Nove Varoši od 10. svibnja 1941. povjereniku za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj


Gosp. P O V J E R E N I K U Z A B O S N U I H E R C E G O V I N U
profesoru Hakiji Hadžiću u

S A R A J E V O

Mi, dolje potpisani muslimani iz Nove Varoši-Sandžaka izražavamo Vam i ovom prilikom odanost i privrženost na putu, kojim vodite tako mudro, nesebično i korisno za stvar Bosne i Hercegovine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, pa želimo da istaknemo da su životni interesi Sandžaka potpuno podudarni sa životnim interesima Bosne i Hercegovine, da su naše želje, misli naši putevi bez ikakve rezerve upućeni u šeher Sarajevo, kao piemont naše stare slave i našeg budućeg zajedničkog i nerazdjeljivog života u slobodnoj i nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Radi toga smatramo neophodnim iznijeti Vam naš nada sve teški položaj u Sandžaku, a specijalno Nove Varoši, koja je naseljena 70% muslimanima a čija je okolina naseljena pravoslavnim žiteljstvom, pa izražavaju i svoju bojaznost, da mi muslimani po onakvim činovničkim aparatom, naslijeđenim od bivše Jugoslavije nebi još opetovno trpjeli, mi Vam preko naših isposlatih delegata predlažemo listu lica koja bi bila najpogodnija da preuzmu istaknuta mjesta, da bi red i poredak bio zajamčen i da bi muslimani, u današnjim prilikama, dok još neodgovorni četnici i drugi razni nepoželjni elementi obilaze naše krajeve i žele da izazovu svoje istovjernike na obračun sa nama muslimanima bili obezbijeđeni.

Da bi ti naši istaknuti, i isprobani prvaci bili na visini i vlast vršili na način koji najbolje odgovara našim životnim interesima zagarantovali nam takvim radom slobodan razvoj na svome ognjištu molimo da nam izvolite Gospodine Povjereniče, izdati dekret o njihovom naimenovanju.

Za predložene ličnosti jamčimo da će svojim radom zagarantovati poštovanje najviših interesa u našem dijelu slobodne i nezavisne države Hrvatske što će odgovarati i interesima nas muslimana u Novoj Varoši.

Ovi, po Vašem dekretu postavljeni povjerenici i nosioci Vaše volje bila bi idealna spona između Njemačkih vojnih vlasti i naših Hrvatskih oružnika, kojih imade 100 u Novoj Varoši.

Predlažemo:


Za političkog povjerenika: Mustafu Šečeragića, trgovca iz Nove Varoši
Za njegova zamjenika: Ibrahima Bajrovića, trgovca iz Nove Varoši
Za kotarskog pretstojnika: Osmana Hadžića, bivšeg gradskog poglavara
Za njegova zamjenika: Bećiragić Ćamila, pol. činovnika[1]
Za gradonačelnika: Salka Šečeragića, trgovca iz Nove Varoši
Za njegova zamjenika: Nazifa Krdžovića, mesara iz Nove Varoši

Predlagači gornje liste:

Alija Alibegović, trgovac Šakim Šečeragić, posednik
Haso Jahibegović, posjednik Ćamil Begić, posjednik
Mošo Dalmagić, trgovac Avdo Hadžimurtezić, kafedžija
Alija Dalmagić, posjednik Kasum Hadžić, pekar
Bećir Turkmanović, trgovac Sulejman Hadžić, brijač
Mujo Nogović, zidar Redžep Hadžimurtezić, krojač
Ibro (Grcović), radnik Amir Musić, kovač
Sadik Hodžić, student filozofije Ibro Musić, kovač
Nazif Zajmović, radnik Jusuf Kozičić, radnik
Hamid Turkmenović, trgovac Bećir Mujagić, radnik
Džemil Zajmović, posednik Halil Kratovac, radnik
Murat Zajmović, posednik Šabanija Hadžibegović, kafedžija
Osman Bećiragić, posjednik (Hanofija) Turkmanović, radnik
Mehmed Bećiragić, tišler Hafiz Hajdar Salihbegović, mujezim
Šaban Dalmagić, činovnik Seid Musić, kovač
Adem Turkmanović, trgovac Dedo Bećiragić, posednik
Alija (Nogović), radnik Tahir Hadžiibrahimović, posednik
Hajro Hodžić, činovnik Avdo Hadžić, šofer
Jusuf Hodžić, kafedžija Muharem Bećiragić, dipl. pravnik
Sulejman Begić, posednik Nail Tvrtković, trgovac
Ćamil Salibegović, brico Nijaz Šečeragić, svršeni pravnik
Hafiz Mustafa Ibišbegović, džemat. imam (Salih) Hadžimurtezić, muderis
Haso Hadžimurtezić, posjednik Ibro Bajrović, trgovac

Nova Varoš, 10. svibnja 1941.

Bilješke[uredi VE]

  1. Precrtano ime Naila Tvrtkovića, trgovca iz Nove Varoši