Povelja kralja Petra Krešimira IV. o imunitetu samostana sv. Ivana (1060.)

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Povelja kralja Petra Krešimira IV. o imunitetu samostana sv. Ivana (1060.)
autor: Petar Krešimir IV.

Državni arhiv u Zadru: Spisi samostana sv. Kuzme i Damjana. Postoji i druga verzija ove isprave sačuvana u nekoliko prijepisa iz 14. stoljeća od kojih je najstariji prijepis iz 1324. godine.


Transkript:

† Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo LmoVIIII°, indictione Xa. Regnante Cresimiro, rege Chroatorum et Dalmatiarum, mense februario, in ciuitate Belgrado, Dragaslao priore et Theodosio episcopo. Absolutionis et libertatis kartula facta est monasterio sancti Iohannis euangelistae nuper sito in eodem loco presente A(ndrea) abbate eiusque fratribus, ipso rege iubente hoc modo: Ego Cresimir rex tibi uenerabili abbati Andree tuisque fratribus tuoque monasterii, quod mea iussione et solatio immo magis uestro labore inchoatur et perficit(ur), tribuo et concedo ita, ut premisso ecclesiastico iure nulli homini subiugemini, nisi deo summo, cui uestram militiam deuouist(is), uesterque monasterii sit absolutus ab omni fiscali tributo, excepto, quod gratia karitatis in sollempnitatem eiusdem ecclesie episcopo loci ipsius agnus unus et ampulla uini largiens tribuatur. Et his largitis non e(piscop)o, u(on) priori uobis illicte ausu temerario liceat dominari. Et ne hec nostre diffinitionis paginula solubilis per labentia tempora uideatur, coram apocrisario sancte Romane ecclesie uenerabili abbate Mainardo misso a Nicolao, sanctissimo papa, roboramus perpetuo permanenda. Cui et ut iure perpetuo adhereat tradita a nobis insula, que uocatur Iuris, et curte in loco contiguo ciuitatis, quod Rogoua dicitur, cum omnibus possessionibus ipsius monasterii constantissime confirmamus. Si quis autem hanc iuxtam nostram diffinitionem temptauerit soluere, maiestatis iram incurrat superne et nostris sit legibus reus aurea componens (pon)dera centum. Et hec nostre diffinitionis cartula in sua firmitate permaneat. Goyzo bano testes, Boleslao tepico testes, Piruanego, iuppano de Luca, teste, episcopus Theodosius Belgradensis teste, Dragaslao prior testes, Iurana, iuppano de Sydraga, testes, prior Drago testes, Drago de Castrica testes, Georgius urataro testes.

Prijevod:

† Godine, od utjelovljenja gospodina našega Isusa Krista 1059., indikacije X, mjeseca veljače. Za vladanja Krešimira, kralja Hrvata i Dalmacijâ, za priora u gradu Belgradu Dragoslava i biskupa Teodozija, učinjena je ova isprava o oslobođenja i slobodi za samostan sv. Ivana evanđeliste, koji je od nedavno u ovome mjestu, u prisutnosti opate Andrije i njegove braće, a na zapovijed samoga kralja, na ovaj način: ja kralj Krešimir dajem i dopuštam tebi časnom opatu Andriji, tvojoj braći i tvom samostanu, koji je započet i završen po mojem nalogu i uz (moju) pomoć, dapače, još više vašim naporom, da se prema naprijed (rečenom) crkvenom pravu ne pokoravate ni jednom čovjeku, osim višnjem Bogu, kojemu ste posvetili svoju službu. Neka bude vaš samostan oslobođen od svake javne daće, a jedino da, iz poštovanja na dan svečanosti ove crkve, dade biskupu istoga mjesta janje i bačvu vina. A kada to dade neka ni biskupu, ni prioru ne bude dopušteno nad vama nedozvoljeno, drsko i bezobzirno gospodovati. A kako se ne bi s vremenom učinilo da je ova isprava naše odluke ništetna, osnažismo je da vječno ostaje, pred poslanikom svete rimske stolice, časnim opatom Majnardom, kojeg je poslao Nikola, presveti papa. A njemu (samostanu) neka po vječnom pravu pripadne i otok koji smo poklonili, a zove se Žirje, a zaselak u blizini grada koji se naziva Rogovo stalno potvrđujemo sa svim posjedima samog samostana. Ako bi tko pokušao ovu našu pravednu odluku dokinuti, neka ga stigne srdžba Višnjega veličanstva i neka bude krivac prema našim zakonima i plati 100 zlatnih pondera. A isprava o ovoj našoj odluci neka ostane u svojoj čvrstoći. Gojčo, ban, svjedok. Boleslav, tepčica, svjedok. Prvaneg, župan lučki, svj. Teodozije, biskup biogradski, svj. Dragoslav, prior, svj. Jurana, župan sidraški, svj. Prior Drago, svj. Drago od Kastrice, svj. Juraj, vratar, svj.