Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 31.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 Mojsije ode i održa ovaj govor svemu Izraelu:

2 Reče im: "Meni ima sada sto i dvadeset godina i ne mogu više odlaziti i dolaziti I Gospod mi je rekao: Ne smiješ prije i preko toga Jordana.

3 Gospod, Bog tvoj, ići će pred tobom prijeko. On će rastjerati te narode ispred tebe, tako da mogne stupiti na njihovo mjesto. I Jošua će ići pred tobom prijeko, kao što je odredio Gospod.

4 Gospod će učiniti s njima, kako je učinio s kraljevima amorejskim Sihonom i Ogom i sa zemljom njihovom, koje uništi.

5 Kad ih Gospod preda u vašu vlast, onda im učinite posve po zapovijedi, koju vam dadoh!

6 Budite srčani i hrabri! Ne bojte se i Ne preplašite se od njih, jer Gospod, Bog tvoj, ide sam s tobom. On te ne pušta i ne ostavlja."

7 Tada Mojsije dozva Jošuu i dade mu u nazočnosti svega Izraela slijede i nalog: "Budi srčan i hrabar, jer ćeš ti ući s ovim narodom u zemlju, za koju se zakleo Gospod ocima njihovim da će im je dati. Ti ćeš je razdijeliti među njih u baštinu.

8 Gospod će sam ići pred tobom. On je s tobom. On te ne pušta i ne ostavlja. Ništa se ne boj i ne plaši!"

9 Mojsije napisa ovaj zakon i predade ga svećenicima, sinovima Levijevim, koji nose kovčeg zavjeta Gospodnjega, i svima starješinama Izraelovim.

10 Mojsije im dade ovaj nalog: "Svake sedme godine, u godini oprosnoj, na blagdan sjenica,

11 Kad dođe sav Izrael i stane pred Gospoda, Boga tvojega, na mjesto, koje izabra sebi, pročitaj glasno ovaj zakon pred svim Izraelom!

12 Skupi narod, ljude, žene i djecu i stranca, koji je kod tebe u mjestima tvojim, da ga čuju i da se boje Gospoda, Boga vašega, i točno izvršuju sve odredbe ovoga zakona!

13 Djeca njihova, koja ga još ne upoznaše, neka ga čuju i neka se nauče bojati se Gospoda, Boga vašega, dok živite u zemlji, u koju idete preko Jordana, da je zaposjednete!"

14 Nato reče Gospod Mojsiju: "Eto, tvoji dani približuju se smrti. Dozovi Jošuu! Stupite u Šator sastanka, da mu dadnem svoje zapovijedi!" Mojsije i Jošua otidoše i stupiše u Šator sastanka,

15 I Gospod se javi u Šatoru u stupu od oblaka. Stup od oblaka stajao je na ulazu u Šator.

16 Tada reče Gospod Mojsiju: "Eto, ti ćeš sad počinuti s ocima svojim. Tada će se ovaj narod podići i činit će u svojoj sredini preljubu s tuđim bogovima zemlje, u koju ide. On će me ostaviti i prelomit će zavjet moj, što sam ga sklopio s njim.

17 Taj dan raspalit će se srdžba moja proti njemu. Ostavit ću ih i skrit ću lice svoje od njih, tako da budu uništeni. Mnoga zla i tjeskobe stignut će ih. Onda će reći: Ove muke stigoše me samo zato, jer Bog moj ne prebiva više u mojoj sredini.

18 A ja ću o da sasvim skriti lice svoje zbog svega toga zla, što ga počiniše. Oni se obratiše k tuđim bogovima.

19 Napišite sad sebi ovu pjesmu! Nauči je sinove Izraelove! Metni im je u usta, da mi ta pjesma bude kao svjedok proti sinova Izraelovih!

20 Odvest ću ih u zemlju, za koju sam se zakleo ocima njihovim, u kojoj teče mlijeko i med. Ali kada budu jeli i nasite se i ugoje se, tada će se obratiti k tuđim bogovima i njima će služiti. A mene će odbaciti i prelomit će zavjet moj.

21 Kada ih onda stignu mnoga zla i tjeskobe, tada će ta pjesma, koja će nezaboravno dalje živjeti u ustima potomaka njihov, svjedočiti proti njih, da sam ja znao misli njihove, kojima se danas bave, prije nego ih uvedoh u zemlju, koju sam im pod zakletvom obećao."

22 Mojsije dakle taj dan napisa tu pjesmu i nauči je sinove Izraelove.

23 A Jošui, sinu Nunovu, zapovjedi: "Budi srčan i hrabar, jer ćeš ti uvesti sinove Izraelove u zemlju, za koju sam im se zakleo. Ja ću biti s tobom!"

24 Kad napisa Mojsije riječi ovoga zakona u knjigu sve do kraja.

25 Tada zapovjedi Mojsije Levitima, koji su nosili kovčeg zavjeta Gospodnjega:

26 "Uzmite ovu knjigu zavjeta i metnite je pokraj kovčega zavjeta Gospoda, Boga svojega, da bude tamo kao svjedok proti vas!

27 Jer poznam nepokornost tvoju i tvrdi vrat tvoj. Eto, dok još živim među vama, nepokorni ste Gospodu. Koliko još više bit će tako po smrti mojoj!

28 Skupite k meni sve starješine plemena svojih i upravitelje svoje, da im glasno izgovorim te riječi i da pozovem kao svjedoke proti njih nebo i zemlju!

29 Jer znam, da ćete po smrti mojoj posve naopako raditi i zaći s puta, što vam ga pokazah. Zato će vas zadesiti nesreća u buduće vrijeme, jer činite, što se ne dopada Gospodu, jer ga potičete na srdžbu djelom ruku svojih."

30 Nato Mojsije izgovori svoj i zajednici Izraelovoj riječi ove pjesme do kraja:


Ponovljeni zakon (Šarić)