Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 29.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 To su riječi zavjeta, što ga Mojsije po zapovijedi Gospodnjoj sklopi sa sinovima Izraelovim u zemlji moapskoj, osim zavjeta, što ga je bio s njima učinio na Horebu.

2 Mojsije sazva sav Izrael i reče im: "Vidjeli ste sve, što učini Gospod pred vašim očima u zemlji egipatskoj faraonu, svim slugama njegovim i svoj zemlji njegovoj:

3 Kušnje velike, što ih vidješe oči tvoje, one znake velike i čudesa.

4 Ali vam ne dade Gospod do danas razuma, da spoznate, ni očiju, da vidite, ni ušiju, da čujete.

5 Vidio sam vas četrdeset godina po pustinji. Haljine na tijelu vašemu nijesu se raspale. Obuća tvoja nije se izderala na nogama tvojim.

6 Kruha nijeste jeli i vina i jakoga pića nijeste pili. Tako ste imali spoznati, da sam ja Gospod, Bog vaš.

7 Kad dođoste na ovo mjesto, izađe Sihon, kralj hešbonski, i Og, kralj bašanski, pred nas u boj. Ali ih pobismo.

8 Osvojismo zemlju njihovu i dadosmo je u baštinu Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manasehova.

9 Zato držite i izvršujte zapovijedi ovoga zavjeta, da imadnete uspjeh u svemu, što preduzimate!

10 Vi stojite danas svi pred Gospodom, Bogom svojim: plemenski glavari vaši, suci vaši, starješine vaše i upravitelji vaši, svi ljudi Izraelovi,

11 Djeca vaša, žene vaše, i stranac, koji je kod tebe u taboru, i onaj, koji ti siječe drva, i onaj, koji ti nosi vodu.

12 Imate se obvezati na zavjet s Gospodom, Bogom svojim, i na zakletvom potvrđeni ugovor, što ga učini s tobom danas Gospod, Bog tvoj.

13 Tako on danas hoće da te postavi za narod svoj i da bude Bog tvoj, kao to ti je obećao i kao što se zakleo ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu.

14 Ali ne s vama samo sklapam ja ovaj savez i ovaj zakletvom potvrđeni ugovor,

15 Nego i s onima, koji danas stoje ovdje s nama pred Gospodom, Bogom našim, i s onima, koji nijesu danas ovdje nazočni s nama.

16 A vi se još spominjete, kako smo prebivali u zemlji egipatskoj i kako smo išli posred naroda, kroz koje ste prošli.

17 Vidjeli ste ogavne idole njihove od drveta i kamena, od srebra i zlata, Što ih imaju.

18 Neka ne bude među vama čovjeka, ni žene, ni porodice, ni plemena, koji bi se danas odvratili od Gospoda, Boga našega! Neka ne bude među vama korijena, na kojem bi rastao otrov i pelin!

19 Nitko, koji čuje riječi ove zakletve, neka ipak ne obeća sebi blagoslova i neka ne pomisli: Bit će mi dobro, iako budem slijedio svoju vlastitu volju! Tako bi se uništilo natopljeno zajedno s osušenim.

20 Takvu neće Gospod nikada oprostiti, nego će se onda brzo raspaliti srdžba i jarost Gospodnja proti njemu. Sva prokletstva, što su zapisana u ovoj knjizi, srušit će se na njega, i Gospod će izbrisati ime njegovo pod nebom.

21 Gospod će ga izlučiti na propast iz svih plemena Izraelovih, po svim prokletstvima zavjeta, što su zapisana u ovoj knjizi zakona.

22 Budući naraštaji, djeca vaša, što nastanu iza vas, i stranac, koji dođe iz daleke zemlje, pitat će, kad u zemlji ovoj vide zla i bolesti, kojima će je udariti Gospod.

23 Sve njezino tlo jest mjesto sumporno, slano, opaljeno. Na njemu se ne može sijati i ništa ne niče na njemu. Tu ne raste nikakva biljka. Tu je opustošenje kao ono Sodome i Gomore, Adme i Seboima, koje zatre Gospod u gnjevu svojem i u jarosti svojoj.

24 Jest, svi će narodi pitati: Zašto Gospod učini tako toj zemlji? Zašto ta strahovita srdžba i jarost?

25 Tada će se odgovoriti jer prelomiše zavjet Gospoda, Boga otaca svojih, što ga on sklopi s njima, kad ih izvede iz zemlje egipatske,

26 I odoše da služe tuđim bogovima i da im se klanjaju, bogovima, koji su im bili nepoznati i kojih im on nije bio odredio.

27 Zato se raspali srdžba Gospodnja na tu zemlju tako, da pusti na nju sva prokletstva, što su zapisana u ovoj knjizi.

28 Zato ih Gospod u srdžbi i jarosti i u silnom ogorčenju istrijebi iz zemlje njihove i izbaci ih u drugu zemlju, kao što je danas.

29 Tajne su stvari u Gospoda, Boga našega. Objavljene stvari za nas su i djecu našu dovijeka, da izvršujemo sve zapovijedi ovoga zakona.


Ponovljeni zakon (Šarić)