Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 28.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 Ako budeš vjerno slušao Gospoda, Boga svojega, i ako budeš izvršivao zapovijedi njegove, što ti ih dajem danas, uzvisit će te Gospod, Bog tvoj, nad sve narode na zemlji.

2 Svi ovi blagoslovi doći će na te i stignut će te, ako budeš slušao Gospoda, Boga svojega.

3 Blagoslovljen ćeš biti u gradu i blagoslovljen u polju.

4 Blagoslovljen će biti plod tijela tvojega, plod njive tvoje, plod stoke tvoje, mlade goveda tvojih i ovaca tvojih.

5 Blagoslovljena će biti žetvena košara tvoja i naćve tvoje.

6 Blagoslovljen ćeš biti, kada dolaziš, i blagoslovljen, kada odlaziš.

7 Gospod će poraziti pred tobom neprijatelje tvoje, koji se dignu uroti tebi. Jednim putem dolaze oni proti tebe, a na sedam putova bježe pred tobom.

8 Gospod će ti dati blagoslov u žitnicama tvojim i u svakom poslu ruku tvojih. On će te blagosloviti u zemlji, koju ti daje Gospod, Bog tvoj.

9 Gospod će te učiniti svetim narodom svojim, kao što ti se je zakleo, ako izvršuješ zapovijedi Gospoda, Boga svojega, i ideš putovima njegovim.

10 Svi narodi u zemlji vidjet će, da se s pravom zoveš narodom Gospodnjim, i bojat će se tebe.

11 Gospod će te obasuti dobrima, plodom tijela tvojega, stoke i njive u zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim da će ti je dati.

12 Gospod će otvoriti bogatu riznicu svoju, nebo, da zemlji tvojoj u pravo vrijeme dadne dažd i da blagoslovi svaki rad ruku tvojih. Onda možeš davati u zajam mnogim narodima, a sam da ne moraš uzimati u zajam.

13 Gospod će te učiniti glavom a ne repom, Ti ćeš samo biti gore a nikada dolje, ako slušaš zapovijedi Gospoda, Boga svojega, što ti ih dajem danas, i točno ih izvršuješ.

14 Od svega, što ti zapovijedam danas, ne odstupaj ni nadesno ni nalijevo, pristajući za drugim bogovima i služeći njima!

15 Ali ako ne slušaš Gospoda, Boga svojega, i točno ne držiš svih njegovih zapovijedi i naredaba, što ti ih dajem danas, onda će doći na te sva ova prokletstva i stignut će te:

16 Proklet ćeš biti u gradu, proklet u polju.

17 Prokleta će biti žetvena košara tvoja i naćve tvoje.

18 Proklet će biti plod tijela tvojega, plod njive tvoje, mlad goveda tvojih i ovaca tvojih.

19 Proklet ćeš biti, kada dolaziš, i proklet, kada odlaziš.

20 Gospod će poslati na tebe prokletstvo, zabunu i strah u svim radovima, što ih preduzmeš, dok za kratko vrijeme posve ne propadneš zbog zlih djela svojih, po kojima si otpao od mene.

21 Gospod će na te donijeti kugu, dok te posve ne istrijebi iz zemlje, u koju ideš da je posjedneš.

22 Gospod će te udariti sušicom, groznicom, upalom, žegom sušom, snijeti i metljikom. Ova će te zla progoniti, dok ne propadneš.

23 Nebo nad glavom tvojom postat će mjed, a zemlja pod nogama tvojim gvožde.

24 Gospod će dažd u zemlji tvojoj pretvoriti u prah i pepeo. Oni će padati s neba na te, dok ne budeš uništen.

25 Gospod će te poraziti pred neprijateljima tvojim. Jednim ćeš putem izaći proti njima, a na se dam ćeš putova bježati pred njima. Svima kraljevstvima na zemlji bit ćeš jedno strašilo.

26 Mrtvaci tvoji bit će hrana svima pticama nebeskim i životinjama divljim, i nitko ih neće poplašiti.

27 Gospod će te udariti prištem egipatskim, micinom, svrabom i krastom, od čega se nećeš više moći iscijeliti.

28 Gospod će te udariti bjesnilom, sljepoćom i pometnjom duha.

29 U jasno podne pipat ćeš okolo, kao što pipa slijepac u mraku. U svojim pothvatima nećeš imati sreće. Uvijek će te tlačiti i odirati, a nitko ti neće pomoći.

30 Oženit ćeš se, a drugi će biti s tvojom ženom. Sazidat ćeš kuću, a nećeš stanovati u njoj. Posadit ćeš vinograd, a nećeš uživati njegova ploda.

31 Vol tvoj klat će se na tvoje oči, a ti ga nećeš jesti. Magarac tvoj otet će ti se pred očima i neće ti se više vratiti, Ovce tvoje dat će se neprijateljima tvojim, i nitko ti neće pomoći.

32 Sinovi tvoji i kćeri tvoje past će kao plijen tuđemu narodu. Oči tvoje morat će to gledati i kapat će jednako za njima. Ali ti ćeš biti nemoćan.

33 Plod zemlje tvoje i sav prihod muke tvoje izjest će narod, kojega ne znaš. Tlačit će te jednako i zlostavljati uvijek.

34 Poludjet ćeš od onoga, što ćeš gledati svojim očima.

35 Gospod će te udariti prištevima zlim na koljenima i na golijenima, tako da neće na tebi ostati ništa zdravo od tabana do tjemena.

36 Gospod će tebe i kralja, kojega ćeš postaviti nad sobom, odvesti u narod, kojega nijesi znao ti ni oci tvoji. Tamo ćeš služiti tuđim bogovima od drveta i kamena.

37 Postat ćeš predmet zgražanja, rugla i posmijeha svima narodima, u koje te odvede Gospod.

38 Mnogo ćeš sjeme iznijeti u polje, a samo ćeš malo od toga požeti jer će ga izjesti skakavci.

39 Vinograde ćeš saditi i obrađivati. Ali vina nećeš piti i u klijet spremati, jer će izjesti crvi.

40 Imat ćeš maslina u svem području svojem, ali se nećeš moći mazati uljem, jer će opasti masline tvoje.

41 Imat ćeš sinova i kćeri, ali neće pripadati tebi, jer će otići u ropstvo.

42 Sve drveće tvoje i rod zemlje tvoje uništit će buba.

43 Stranac, koji prebiva kod tebe, penjat će se nada te sve više, a ti ćeš padati sve niže.

44 On će ti, uzaimati; a ti mu ne ćeš moći uzajmiti. On će postati glava, a ti rep.

45 Sva ova prokletstva doći će na te, progonit će te i stizat će te, dok se ne istrijebiš ako ne budeš slušao Gospoda, Boga svojega, i ne budeš držao njegovih zapovijedi i naredaba, što ti ih je dao.

46 Ona će biti tebi i potomcima tvojim kao znak i čudo dovijeka.

47 Kad nijesi htio radosno i rado služiti Gospodu, Bogu svojemu, uza sve obilje,

48 Služit ćeš neprijateljima svojim, koje proti tebe pošalje Gospod, u gladi i žeđi, u golotinji i svakoj oskudici. On će ti metnuti gvozden jaram na vrat, dok te ne uništi.

49 Gospod se iz daleke daljine, s kraja svijeta, dovesti proti tebe narod, koji leti kao orao, narod, kojemu jezika ne razumiješ.

50 Narod tvrdoga pogleda, koji ne štedi starca i s mladićem nema smilovanja.

51 On će izjesti omladak stoke tvoje i prihod polja tvojega, dok se ne istrijebiš. On ti neće ništa ostaviti od žita, vina i ulja od ploda goveda i ovaca, dok te ne upropasti.

52 On će te opkoliti u svim gradovima tvojim, dok po svoj zemlji tvojoj ne popadaju zidovi tvoji visoki i tvrdi, u koje se uzdaješ. On će te opkoliti u svim gradovima tvojim, po svoj zemlji, koju ti dadne Gospod. Bog tvoj.

53 Tada ćeš u nevolji i tjeskobi, u koju će te staviti neprijatelj tvoj, jesti plod svojega vlastitog tijela, meso svojih sinova i kćeri, koje ti dadne Gospod, Bog tvoj.

54 I najmekši i najnježniji čovjek kod tebe bit će pun zlovolje prema bratu svojemu, prema ljubljenoj ženi svojoj i djeci svojoj, što mu još ostaje.

55 Nikome od njih neće dati mesa djece svoje, što će ga jesti, jer neće imati ništa drugo u nevolji i tjeskobi, u koju će te staviti neprijatelj tvoj u svim gradovima tvojim.

56 I najmekša i najnježnija žena kod tebe, koja se ne bi usudila metnuti svoju nogu na golu zemlju, jer je bila odveć nježna i mekušna, bit će zlovoljna prema ljubljenome mužu svojemu, prema sinu svojemu i kćeri svojoj,

57 Zbog posteljice, što dolazi iz krila njezina, ili zbog djece, kojoj daje život, jer u oskudici svakoj ona će ih potajno jesti od nevolje i tjeskobe, a koju će te staviti neprijatelj tvoj u gradovima tvojim.

58 Ako ne budeš točno držao se zapovijedi ovoga zakona, što su zapisane u ovoj knjizi, i ako se ne budeš bojao uzvišenoga i časnoga imena, Gospoda, Boga svojega.

59 Poslat će Gospod tebi i potomcima tvojim vanredne kušnje, teška i dugotrajna zla, ljute i duge bolesti.

60 Sva zla egipatska, od kojih se plašiš, pustit će na tebe, i one će se prilijepiti za tebe.

61 Usto će Gospod pustiti na tebe još sve bolesti i kušnje, to nijesu zapisane u ovoj zakonskoj knjizi, dok se ne istrijebiš.

62 Ostat će vas samo malo, makar vas prije bilo kao zvijezda nebeskih, ako ne budeš slušao Gospoda, Boga svojega.

63 Kao što vam se je Gospod radovao, da vam dobro čini i da vas množi, tako će vam se sad Gospod radovati, da vas zatire i istrebljuje. Bit ćete iskorijenjeni iz zemlje, u koju ideš da je zaposjedneš.

64 Gospod će te razasuti po svim narodima, s jednoga kraja zemlje do drugoga. Tamo ćeš služiti drugim bogovima, koji su bili nepoznati tebi i ocima tvojim, bogovima od drveta i kamena.

65 Među ovim narodima nećeš uživati mira. Tvoja noga neće imati počivališta. Tamo će ti Gospod utisnuti u srce tjeskobu u oči težnju za zavičajem i u dušu tugu.

66 Život svoj vidjet ćeš da visi o koncu. Drhtat ćeš danju i noću i nećeš se osjećati nikada siguran za život svoj.

67 Ujutro govorit ćeš: O, da je već večer, a uvečer govorit ćeš: O, da je već jutro, od tjeskobe u srcu, što ćeš je imati, i od svega onoga, što ćeš morati svojim očima gledati,

68 Onda će te Gospod vratiti u Egipat na lađama, putem, za koji ti rekoh: Neće ga više nikada vidjeti! Tamo će vas prodavati neprijateljima vašim za robove i ropkinje, Ali nitko vas neće htjeti kupiti."


Ponovljeni zakon (Šarić)