Podsjedanje i osvojenje Sigeta/4b

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

oće pred negovom hižom učiniti na kolač nabiti — i učini po selih karvav ražan nositi i poče onde na Utovu most načinati i bil ga je jur dobro daleko načinil, med tim toga je došla jednu noć velika voda t(e)r ga je vsega raznesla, i ni ga mogal onde načiniti i bil je pošal u drugo mesto niže po Dravi i ondi ga je bil počel načinati, ča je u dva dni načinil, to je vse jednu noć voda raznesla.

Pošal je odonle u treto mesto doli blizu Osiku i ondi je bil počel načinati opet most, ni ondi ga pred vodom ni mogal načiniti — toliko da je bil k caru poslal čauša tužeći se, da pred velikimi vodami ne more mosta na Dravi načiniti — a car to razumivši on čas posla Hamza-begu čauša u Pečuj i posla mu jedan rubac turski dug i na kra(j)ih zlatom napisano: